Tìm (x) cùng (y) trên hình (21), biết rằng (ABCD) là hình thang gồm đáy là (AB) và (CD.)

*


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Áp dụng các đặc thù của một mặt đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng song song: nhị góc trong cùng phía bù nhau, nhị góc đồng vị bởi nhau, nhị góc so le trong bằng nhau.

Bạn đang xem: Bài 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1


Vì (ABCD) là hình thang gồm đáy là (AB) cùng (CD) bắt buộc (AB//CD)

(a)) Ta có: (AB//DC) (chứng minh trên) 

(Rightarrow widehat A +widehat D=180^0) (hai góc trong thuộc phía bù nhau)

(Rightarrow x + 80^0 = 180^0) 

(Rightarrow x = 180^0 - 80^0 = 100^0)

Ta có: (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow widehat C +widehat B=180^0) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

(Rightarrow y + 40^0 = 180^0)

(Rightarrow y = 180^0 - 40^0 = 140^0)

(b)) do (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow x =70^0 ) (hai góc đồng vị bằng nhau)

(Rightarrow y =50^0 ) (hai góc so le trong bằng nhau)

(c)) Ta bao gồm (AB//DC) (chứng minh trên)

( Rightarrow widehat B + widehat C = 180^0) (hai góc trong thuộc phía bù nhau)

(Rightarrow x + 90^0 = 180^0)

(Rightarrow x = 180^0 - 90^0 = 90^0)

Ta gồm (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow widehat D + widehat A = 180^0) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

Hình thang: Giải bài bác 6 trang 70; Bài 7,8,9,10 SGK trang 71 SGK Toán 8 tập 1 – Chương 1 .

Bài 6.

*
Dùng thước cùng êke, ta hoàn toàn có thể kiểm tra được hai tuyến đường thẳng có tuy nhiên song với nhau hay không (xem hình 19). Trên hình 20, bao gồm tứ giác như thế nào là hìnhthang, không là hìnhthang. Bằng phương pháp nêu trên, hãy chất vấn xem trong những tứgiác ở hình đôi mươi là hìnhthang

*

Các bước tiến hành:

– Xét xem rất cần được kiểm tra nhì cạnh làm sao thuộc hai tuyến phố thẳng tuy vậy song cùng với nhau.

– Đặt mép cạnh góc vuông của êke trùng với một trong hai cạnh đề nghị kiểm tra.

– Đặt mép thước trùng với mép cạnh góc vuông còn lại của êke.

– giữ nguyên vị trí thước, dời êke nhằm xét coi cạnh góc vuông của êke gồm trùng với cạnh còn sót lại mà ta nên kiểm tra của tứ giác. Nếu bọn chúng trùng nhau thì tứgiác sẽ là hình-thang.

Các tứgiác ABCD, IKMN là hình-thang.

Xem thêm: Fe(no3)3 + naoh = fe(oh)3 + nano3, fe(oh)2 + hno3 → fe(no3)3 + no2 + h2o

Tứgiác EFGH không là hình-thang.

Bài 7. Tìm x và y bên trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang có đáy là AB cùng CD.

*

Đáp án: a) Tứ giác ABCD là hình thang tất cả đáy AB cùng CD bắt buộc AB//CD và AD, BC là hai cạnh bên.


Advertisements (Quảng cáo)


Suy ra:

∠A + ∠D = 1800 ⇒ x + 800 = 1800 ⇒ x= 1800– 800 = 1000

∠B + ∠C = 1800 ⇒ 400 + y = 1800 ⇒ y = 1800 – 400 = 1400

b) Ta bao gồm AB//CD ⇒ ∠BAD = ∠CDt (đồng vị) ⇒ x =700

∠u
BC = ∠BCD (so le trong) ⇒ y = 500

c) Ta bao gồm AB//CD cùng BC ⊥ DC ⇒ BC ⊥ AB ⇒∠ABC = 900 ⇒x=900


∠A + ∠D = 1800 ⇒ 650 + y = 1800 ⇒ y=1800 – 650 = 1150

Bài 8 trang 71. Hình.thang ABCD (AB // CD) có ∠A – ∠D = 200 ,∠B = 2∠C. Tính các góc của hình-thang.

Ta tất cả hình thang ABCD (AB//CD):

∠A – ∠D = 200 ⇒ ∠A = 200 + ∠D (1)

Mà ∠A + ∠D = 1800 (2)

Thay (1) vào (2) ta có: ∠A + ∠D = 1800

⇔ 200 + ∠D + ∠D = 1800 ⇒ 200 +2∠D= 1800

⇒2∠D = 1600 ⇒∠D = 800

Thay ∠D = 800 vào (1) ta được ∠A=200 + 800 = 1000 

Ta lại có có: ∠B = 2∠C (3); ∠B + ∠C = 1800 (4)

Thay (3) vào (4) ta tất cả 2∠C + ∠C = 1800 ⇒ 3∠C = 1800 ⇒∠C = 600

Thay ∠C = 600 vào (3) ∠B = 2∠C ⇒2.600 ⇒∠C =1200 

Bài 9 trang 71. Tứ giác ABCD bao gồm AB= BC cùng tia phân giác của góc A. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Giải:

Xét ΔABC bao gồm AB = BC (giả thiết) ⇒ Δ ABC cân nặng tại đỉnh B ⇒ ∠BAC = ∠BCA. Ac là tia phân giác của góc ∠BAA (giả thiết) ⇒ ∠BAC = ∠DAC

⇒∠BCA = ∠DAC ⇒ BC//AD (Do góc ∠BCA,∠DAC so le trong) ⇒ tứ giác ABCD là hìnhthang.

Bài 10 trang 71 Toán 8 tập 1. Đố hình 22 là mẫu vẽ một dòng thang trên hình vẽ có bao nhiêu hìnhthang?

*
Ta có: AB//CD//EF//GH ⇒ Có toàn bộ 6 hìnhthang, kia là: ABDC, CDFE, EFHG, ABFE, CDHG, ABHG.