*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

cho hinh vuong ABCD canh 7,8cm tren canh AB co AM =2/3 AB tren canh AD co AN =1/3 AD tinh dien tich hinh tam giac MCN


*

*

AM:7,8x2/3=5,2(cm )

AN:7,8x1/3=2,6(cm )

Diện tíchtam giác BMC là:(7,8-5,2)x7,8:2=10,14(cm vuông)

Diện tíchtam giác ANM:2,6x5,2:2=6,76(cm vuông)

Diện tíchtam giác NDC:(7,8-2,6)x7,8:2=20,28(cm vuông)

Diện tích hình vuông ABCD:7,8x7,8=60,84(cm vuông)

Diện tíchtam giác MNC:60,84-10,14-6,76-20,28=23,66(cm vuông)

Vậy.......

Bạn đang xem: Cho hình vuông abcd cạnh a


cho hinh vuong abcd canh 7.8 cm . Tren canh ab co am bang 2/3 ab , tren canh ad co an bang 1/3 ad. Tinh dien tich hinh tam giac mcn


cho hinh vuong ABCD canh 7,8 tren canh AB teo AM = 2/3 AB tren canh AD teo AN =1/3 tinh dien tich hinh tam giac MCN

bai ni o vào sach bai tap toan nang cao 5 tap mot trang 104 bai 3 nhe


Cho hinh vuong ABCD teo canh la 420 cm.Lay diem M tren canh AB làm sao để cho AM = AB.Lay diem N tren canh BC làm sao để cho BN = 3 x NC ,Tinh dien tich tam giac DMN


cho tam giac ABC teo goc A vuong canh AB = 40m canh AC = 30m canh BC = 50m tren canh AC lay diem F tren canh AB lay diem E làm thế nào để cho hinh thang EFCB co chieu cao la 12m tinh dien tich cua tam giac AEF va dien tich hinh thang EFCB ?


Cho hinh vuong ABCD co canh 4,8 centimet . Tren canh AB lay trung diem E . Tren BC lay diem G làm sao để cho GC bang 1/4 BC. Tinh dien tich hinh tam giac DEG


cho tam giac vuong ABC teo goc vuong o A , canh AB = 40 m , canh AC = 30 m, canh BC =50 m . Tren canh AC lay diem F , tren AB lay diem E làm thế nào cho EFCB la hinh thang .

A) tinh dien tich tam giac AFE .

B) tinh dien tich hinh thang EFCB


cho hinh tam giac ABC teo AB =20 cm, AC = 25 cm. Tren canh AB lay diem D cach A la 15 cm ; tren canh AC lay diem E cach A la đôi mươi cm . Noi D voi E duoc hinh tam giac ADE teo dien tich la 45 centimet vuong. Tinh dien tich hinh tam giac ABC


cho hinh tam giac ABC teo AB = 20 cm, AC = 25cm. Tren canh AB lay diem D cach A la 15cm; tren canh AC lay diem E cach A la 20cm. Noi D voi E duoc hinh tam giac ADE co dien tich la 45cm vuong. Tinh dien tich tam giac ABC.

Xem thêm: Mách bạn cách để xem ai vào facebook của mình nhiều nhất, cách xem ai vào facebook của mình nhiều nhất cực


cho hinh chu nhat ABCD teo chieu dẻo la 30m,chieu rong bang 3/5 chieu dai.tren canh AB lay diem M sao cho AM bang 1/3 x AB,tren canh AD lay diem N làm sao để cho AND bang 2/3 x AD.tinh dien tich hinh tam giac MNC.giai giup minh voi !


tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 tiếng Anh 12 đồ lí 12
*
chất hóa học 12
*
Sinh học 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 giờ đồng hồ Anh 11 thiết bị lí 11

Câu hỏi Cho hình vuông vắn (ABCD) cạnh a. Tính độ lâu năm vectơ (overrightarrow u = 4overrightarrow MA - 3overrightarrow MB + overrightarrow MC - 2overrightarrow MD ).

A (left| overrightarrow u ight| = asqrt 5 )B (left| overrightarrow u ight| = frac12asqrt 5 )C (left| overrightarrow u ight| = 3asqrt 5 )D (left| overrightarrow u ight| = 2asqrt 5 ) 

Phương pháp giải:

Gọi (O) là chổ chính giữa hình vuông. đem điểm (A") bên trên tia (OA)sao đến (OA" = 3OA). Áp dụng các quy tắc để chuyển đổi và tính (overrightarrow u ).


Lời giải bỏ ra tiết:

*

Gọi (O) là vai trung phong hình vuông.

Theo quy tắc bố điểm ta có

(eginarrayloverrightarrow u = 4overrightarrow MA - 3overrightarrow MB + overrightarrow MC - 2overrightarrow MD \,,,,, = 4left( overrightarrow MO + overrightarrow OA ight) - 3left( overrightarrow MO + overrightarrow OB ight) + left( overrightarrow MO + overrightarrow OC ight) - 2left( overrightarrow MO + overrightarrow OD ight)\,,,,, = 4overrightarrow OA - 3overrightarrow OB + overrightarrow OC - 2overrightarrow OD endarray)

Mà (overrightarrow OD = - overrightarrow OB ,,,overrightarrow OC = - overrightarrow OA )

( Rightarrow overrightarrow u = 4overrightarrow OA - 3overrightarrow OB + overrightarrow OC - 2overrightarrow OD = 4overrightarrow OA - 3overrightarrow OB - overrightarrow OA + 2overrightarrow OB = 3overrightarrow OA - overrightarrow OB )

Lấy điểm (A") trên tia (OA)sao mang lại (OA" = 3OA,) lúc đó: (overrightarrow OA" = 3overrightarrow OA )

( Rightarrow overrightarrow u = overrightarrow OA" - overrightarrow OB = overrightarrow BA" .)

Mặt khác: (BA" = sqrt OB^2 + OA"^2 = sqrt OB^2 + 9OA^2 = sqrt left( fracasqrt 2 2 ight)^2 + 9.left( fracasqrt 2 2 ight)^2 = asqrt 5 )