Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng chất hóa học vô cơ
Phản ứng hóa học hữu cơ
Fe3O4 + co → Fe
O + CO2↑ | Fe3O4 ra Fe
O | co ra CO2
Trang trước
Trang sau

Phản ứng Fe3O4 + teo hay Fe3O4 ra Fe
O hoặc teo ra CO2 thuộc nhiều loại phản ứng thoái hóa khử vẫn được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Trong khi là một số bài tập có tương quan về Fe3O4 tất cả lời giải, mời chúng ta đón xem:


Điều kiện phản ứng

- nhiệt độ cao

Cách thực hiện phản ứng

- mang lại Fe3O4 tác dụng với khí teo ở ánh nắng mặt trời cao

Hiện tượng phân biệt phản ứng

- phản nghịch ứng có thoát ra khí CO2

Bạn gồm biết

Ở ánh nắng mặt trời cao, CO hoàn toàn có thể khử được nhiều oxit sắt kẽm kim loại (Cu
O, Fe,2O3, Zn
O,...)

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho kim loại X chức năng với S nung lạnh thu được chất Y. Mang đến Y chức năng với dung dịch HCl nhận được khí Z nặng mùi trứng thối. X là sắt kẽm kim loại nào?

A. Cu B. Sắt C. Pb D. Ag

Hướng dẫn giải

Fe + S → Fe
S;

Fe
S + HCl → Fe
Cl2 + H2S

Đáp án : B


Ví dụ 2: phản ứng nào sau đây tạo ra thành phầm là muối hạt sắt (II) sunfua

A. Fe (II)clorua công dụng với dung dịch hidrosunfua.

Bạn đang xem: Co dư + fe3o4

B. Sắt chức năng với dung dịch natrisunfua.

C. Sắt tính năng với đồng sunfua nung nóng.

D. Sắt tác dụng với bột lưu huỳnh nung nóng.

Hướng dẫn giải

Fe không phản ứng với Na2S; Cu
S

Fe
Cl2 ko phản ứng với H2S

Đáp án : D

Ví dụ 3: hỗn hợp Fe
Cl2 bao gồm màu gì?

A. Hỗn hợp không màu

B. Dung dịch có màu nâu đỏ

C. Hỗn hợp có màu xanh nhạt

D. Dung dịch màu trắng sữa

Hướng dẫn giải

Đáp án : C


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học giành riêng cho các thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official

Fe3O4 + teo → Fe
O + CO2 được Vn
Doc soạn hướng dẫn chúng ta viết và thăng bằng phản ứng sự khử oxit fe từ Fe3O4 thành fe (II) oxit Fe
O. 


Fe3O4 + co

*
3Fe
O + CO2 ↑


2. Điều khiếu nại phản ứng xẩy ra giữa co và Fe3O4 

Nhiệt độ: 500 - 600o
C

Đây cũng là 1 trong những trong các phản ứng hóa học xảy ra trong quy trình luyện quặng thành gang 

3. Tính chất của sắt từ (Fe3O4)

Định nghĩa: Là tất cả hổn hợp của hai oxit Fe
O, Fe2O3. Có tương đối nhiều trong quặng manhetit, gồm từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

3.1. đặc thù vật lí

Là chất rắn, color đen, ko tan nội địa và gồm từ tính.

3.2. đặc thù hóa học

Tính oxit bazơ

Fe3O4 công dụng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng tạo nên hỗn thích hợp muối sắt (II) cùng sắt (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2Fe
Cl3 + Fe
Cl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + Fe
SO4 + 4H2O

Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử khi chức năng với những chất gồm tính oxi hóa mạnh:

3 Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học oxi hóa khi tác dụng với những chất khử dũng mạnh ở nhiệt độ cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2


3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

4. Bài bác tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Trong lò cao, sắt oxit hoàn toàn có thể bị khử theo 3 bội phản ứng:

3Fe2O3 + co → 2Fe3O4 + CO2 (1)

Fe3O4 + teo → 3Fe
O + CO2 (2)

Fe
O + co → fe + CO2 (3)

Ở nhiệt độ độ khoảng 700- 800o
C, thì hoàn toàn có thể xảy ra phản nghịch ứng

A. (1).

B. (2).

C. (3).

D. Cả (1), (2) cùng (3).


Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Hoà tung m gam láo hợp bao gồm Al, fe vào hỗn hợp H2SO4 loãng (dư). Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X. Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X, nhận được kết tủa Y. Nung Y trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi, thu được hóa học rắn Z là:

A. Láo hợp gồm Al2O3 với Fe2O3

B. Lếu láo hợp có Ba
SO4 với Fe2O3

C. Láo lếu hợp bao gồm Ba
SO4 và Fe
O

D. Fe2O3


Xem đáp án
Đáp án 

Phương trình làm phản ứng hóa học

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H 2 SO 4 → Fe
SO 4 + H 2

Dung dịch X có Al2(SO4)3 và Fe
SO4 + Ba(OH)2

Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → Ba
SO4↓ + Al(OH)3↓

Ba(OH)2 + Al(OH)3 → Ba(Al
O2)2 + H2O

Ba(OH)2 + Fe
SO4 → Fe(OH)2↓ + Ba
SO4↓

Nung kết tủa Y được Fe2O3 cùng Ba
SO4


Câu 3. Khử không còn m gam Fe3O4 bằng khí teo thu được tất cả hổn hợp A gồm Fe với Fe
O. A tan trọn vẹn trong 0,3 lít hỗn hợp H2SO4 1M tạo ra 4,48 lít khí (đktc). Thể tích khí teo (đktc) vẫn phản ứng là? (Fe = 56, O=16)


A. 4,48 lít

B. 8,96 lít

C. 6,72 lít

D. 2,24 lít


Xem đáp án
Đáp án C

Fe + H2SO4 → Fe
SO4 + H2

Fe
O + H2SO4 → Fe
SO4 + H2O

=> n
Fe = n
H2 = 0,2 mol

=> n
Fe
O = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol

Bảo toàn Fe: n
Fe + n
Fe
O = 3n
Fe3O4

=> n
Fe3O4 = 0,1 mol

Bảo toàn O:

4n
Fe3O4 + n
CO = 2n
CO2 + n
Fe
O

Vì n
CO = n
CO2

=> n
CO = 4.0,1 – 0,1 = 0,3 mol

=> V = 6,72 lit


Câu 4. Để pha trộn Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản bội ứng nào sau đây?

A. Sắt + dung dịch Ag
NO3 dư

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. Fe
O + dung dịch HNO3

D. Fe
S + hỗn hợp HNO3


Xem đáp án
Đáp án B

A. Fe + hỗn hợp Ag
NO3dư => các loại vì

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2+ 2Ag

Fe(NO3)2 + Ag
NO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

B. Sắt + hỗn hợp Cu(NO3)2

Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2

C. Fe
O + hỗn hợp HNO3

3Fe
O + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

D. Fe
S + dung dịch HNO3

Fe
S + 12HNO 3 → 9NO 2 + Fe(NO 3 ) 3 + 5H 2 O + H 2 SO 4

Câu 5. Thổi khí teo vào lò luyện thép phản bội ứng chất hóa học không xẩy ra là:

A. O2 + fe → 2Fe
O

B. C + O2 → CO2

C. Fe
O+ teo → sắt + CO2

D. Fe
O + Mn → sắt + Mn
O


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 6. Dãy các chất cùng dung dịch nào sau đây khi lấy dư có thể oxi hoá sắt thành fe (III)?

A. HCl, HNO3 sệt nóng, H2SO4 sệt nóng

B. HCl, HNO3 loãng, H2SO4 quánh nguội

C. Cl2, H2SO4 sệt nóng, HCl đặc

D. Cl2, Ag
NO3, HNO3 loãng


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 7. Những kim lọai nào sau đây đẩy được sắt ra khỏi dung dịch fe (II) sunfat với bạc ra khỏi bạc Nitrat :

A. K, Mg, Zn

B. Mg, Zn, Al

C. Al, Cu, Ag

D. Fe, Zn, Pb


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 8. Ngâm một cây đinh sắt sạch vào dung dịch bạc bẽo nitrat. Hiện tượng xảy ra là:

A. Ko xuất hiện, hiện tượng gì cả.


B. Ag được giải phóng, nhưng lại Fe không biến đổi đổi.

C. Không tồn tại chất như thế nào sinh ra, chỉ gồm Fe bị hoà tan.

D. Fe bị hoà rã một phần, Ag được giải phóng.


Xem đáp án
Đáp án D

Ngâm một cây đinh sắt sạch vào dung dịch bạc tình nitrat xảy ra phản ứng:

Fe + 2Ag
NO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

=> hiện nay tượng xẩy ra là: fe bị hòa tan một phần, bội bạc được giải phóng.

Xem thêm: Vì Sao Con Người Có Thể Sử Dụng Ngôn Ngữ Để Giao Tiếp ? Giao Tiếp Ở Động Vật


Câu 9. Cho 5,68 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe
O, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất) (ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 38,72

B. 35,50

C. 19,36 

D. 34,36


Xem đáp án
Đáp án C

Cách 1. 

Quy đổi hỗn hợp Fe, Fe
O, Fe2O3 và Fe3O4 thành fe và Fe2O3.

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

0,03 → 0,03 → 0,03

⇒ n
Fe2O3 = (5,68 - 0,03. 56)/160 = 0,025 mol

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

0,025 → 0,05

Vậy muối = (0,05 + 0,03). 242 = 19,36 (g)

*Cách 2:

Xem hỗn hợp Fe, Fe
O, Fe2O3 và Fe3O4 chỉ gồm 2 nguyên tố sắt và O

Ta có sơ đồ: Fe: a mol; Fe(NO3)3: a mol

O: b mol

Ta có 56x + 16y = 5,68 (1)

Quá trình nhường electron:

Fe0 - 3e → Fe+3

a → 3a

Quá trình nhận electron:

O+0 + 2e → O-2

b → 2b

N+5 + 3e → N+2

0,09 0,03

Áp dụng định luật bảo toàn electron, ta có: 3a = 2b + 0,09 (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,09 mol và y = 0,075 mol

⇒ m
Fe(NO3)3 = 0,08. 242 = 19,36 (g)


Câu 10. Nung nóng 25,2 gam Fe không tính không khí sau một thời gian thu được m gam các thành phần hỗn hợp X có Fe, Fe
O, Fe2O3 với Fe3O4. Hỗn hợp này phản bội ứng không còn với dung dịch H2SO4 sệt nóng (dư), chiếm được 8,4 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Tính m?

A. 15 gam

B. 30 gam

C. 18 gam

D. 24 gam


Xem đáp án
Đáp án B

Ta có, n
Fe = 0,45 mol với n
SO2 = 0,375 mol

Quy hỗn tất cả hổn hợp X về 2 nhân tố Fe cùng O

Quá trình nhường: Fe0 → Fe+3 + 3e

Quá trình nhận e: O0 + 2e → O-2

S+6 + 2e → S+4

Áp dụng định qui định bảo toàn electron ta có:

1,35 = 2x + 0, 75→ x = 0,3

Mặt khác ta có: nên: m = 25,2 + 0,3. 16 = 30 (gam).


Câu 11. Cho các thành phần hỗn hợp Cu cùng Fe2O3 vào hỗn hợp HCl dư. Sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X với một lượng chất rắn không tan. Muối hạt trong hỗn hợp X là

A. Fe
Cl3.

B. Cu
Cl2, Fe
Cl2.

C. Fe
Cl2, Fe
Cl3.

D. Fe
Cl2.


Xem đáp án
Đáp án B

Cu và Fe2O3 tác dụng với HCl tất cả phản ứng

Fe2O3 + 6HCl → 2Fe
Cl3 + 3H2O (1)

Cu + 2Fe
Cl3 → Cu
Cl2 + 2Fe
Cl2 (2)

Vì còn một lượng chất rắn ko tan là Cu cần phương trình (2) Fe
Cl3 phản nghịch ứng hết.

Vậy muối trong hỗn hợp X bao gồm Cu
Cl2 cùng Fe
Cl2


Câu 12. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) cho Si vào hỗn hợp Na
OH (dư).

(2) Điện phân dung dịch Na
Cl dư bởi điện rất trơ, không màng chống xốp.

(3) mang đến khí H2S vào dung dịch đựng Fe
Cl3.

(4) Dẫn luồng khí H2 qua ống sứ cất Cu
O nung nóng.

(5) mang lại bột Ni vào dung dịch Fe
Cl3 dư.

Số thí sát hoạch được đối kháng chất là

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4.


Xem đáp án
Đáp án D

(1) mê mẩn + 2Na
OH + H2O → Na2Si
O3 + H2↑

(2) 2Na
Cl + H2O

*
Na
Cl + Na
Cl
O + H2

(3) H2S + 2Fe
Cl3 → 2Fe
Cl2 + 2HCl + S↓

(4) H2+ Cu
O ⟶ Cu↓ + H2O

(5) Ni + 2Fe
Cl3 → Ni
Cl2 + 2Fe
Cl2

→ gồm 4 thí nghiệm thu được đối chọi chất


.................................

Hy vọng trải qua nội dung phương trình làm phản ứng, cũng như các dạng thắc mắc bài tập liên quan, giúp đỡ bạn đọc rèn luyện năng lực cân bằng, làm bài xích tập. Mời chúng ta tham khảo nội dung chi tiết dưới đây. 

Trên phía trên Vn
Doc đang gửi tới độc giả Fe3O4 + co → Fe
O + CO2. Các bạn có thể các em cùng xem thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài bác tập Toán lớp 12, Giải bài tập trang bị Lí 12 ,....


Ngoài ra, Vn

Đánh giá bài viết
9 21.724
Chia sẻ bài xích viết
O CO2 fe3o4 co fe3o4 ra feo
sắp xếp theo khoác định tiên tiến nhất Cũ độc nhất vô nhị

Phương trình phản ứng


giới thiệu chính sách Theo dõi shop chúng tôi Tải áp dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*