Anken là hidrocacbon không no, mạch hở, vào phân tử có link đôi C=C làm mất màu Brom và thuốc tím KMn
O4. Các anken được áp dụng nhiều trong công nghiệp tổng đúng theo polime và những hoá hóa học hữu cơ khác.

Bạn đang xem: Công thức của anken


Trước đây những em sẽ được trình làng về Etilen CH2=CH2 đây chính là 1 trong số những hợp chất trong hàng Anken. Vậy Anken là gì? có tính chất hoá học tập và đặc thù vật lý đặc trưng nào? được điều chế và ứng dụng thế nào trong đời sống, họ cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.


I. An
Ken là gì? Công thức kết cấu và biện pháp gọi tên Anken

1. Anken là gì?

- Anken là hồ hết Hidrocacbon no, mạch hở trong phân tử gồm chứa links đôi C=C, có công thức phân tử tổng thể là: Cn
H2n (n≥2).

- Hợp hóa học trong hàng Anken bao gồm công thức dễ dàng nhất là Etilen:CH2=CH2

*

mô hình cấu tạo phân tử của Etilen C2H4

2. Tên gọi của An
Ken (danh pháp)

• Tên thông thường: Tên Ankan gồm cùng nguyên tử những bon thay đổi đuôi -an thành đuôi -ilen

 Ví dụ: C3H6: propilen; C4H8: Butilen; C5H10 Pentilen

Tên núm thế: Gọi tên theo cách sau

+ lựa chọn mạch đó là mạch C lâu năm nhất gồm chứa link đôi

+ Đánh số C mạch chủ yếu từ phía gần liên kết đôi hơn.

 Cách đọc tên : vị trí nhánh – thương hiệu nhánh – thương hiệu C mạch bao gồm – vị trí links đôi – en

 Ví dụ:  

*
 : 2-metylbut-2-en

 CH2=CH-CH2-CH3 : but-1-en 

II. Tính chất vật lý của Anken

- Ở điều kiện thường, anken tự C2 đến C4 là hóa học khí. ánh sáng sôi, nhiệt độ nóng tung tăng theo khối lượng mol phân tử, những anken đều nhẹ hơn nước.

- Anken là đa số chất không màu hoà tan tốt trong dầu mỡ chảy xệ và đa số không rã trong nước.

III. đặc thù hoá học tập của Anken

- Trong phân tử anken có links đôi π, links này hèn bền (so với liên kết đơn σ) đề nghị Anken có tính chất đặc trưng là thâm nhập phản ứng cộng, trùng hợp với oxi hóa.

1. Anken phản nghịch ứng cộng hidro (Anken + H2)

 Anken + H2 

*
 Ankan

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

Tổng quát: Cn
H2n + H2 → Cn
H2n+2

2. Anken phản ứng cùng hợp halogen (Cl2 , Br2)

- Etilen phản bội ứng với Clo

CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH2Cl (1,2-đicloetan)

- Etilen làm mất đi màu dung dịch brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan)

Tổng quát: Cn
H2n + Br2 → Cn
H2n
Br2

* nhấn xét: hỗn hợp brom là thuốc thử dùng để làm nhận biết etilen cùng anken nói chung. Nấc độ bội phản ứng của halogen giảm dần trường đoản cú Cl2, Br2, I2.

3. Phản nghịch ứng cùng hợp Hidro halogenua

Anken + HCl

 CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Cl

*- giữ ý: Đồng đẳng của etilen lúc phản ứng sẽ khởi tạo ra hỗn hợp thành phầm có sản phẩm chính và thành phầm phụ (clo cố kỉnh vào những vị trí không giống nhau trong mạch cacbon).

 CH3-CH=CH2 + HCl → 

*

Anken + HBr

 CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

* lưu ý:

- Theo hàng HCl, HBr, HI bội nghịch ứng dễ dần.

- phản ứng cộng HX vào anken bất đối tạo nên hỗn vừa lòng 2 sản phẩm.

- Đối với các anken không giống bất đối xứng khi cộng HX sẽ tuân theo nguyên tắc Maccôpnhicôp.

- Nếu triển khai phản ứng cùng HBr vào anken bao gồm xúc tác peoxit thì sản phẩm chính lại ngược phép tắc Maccopnhicop.

* nguyên tắc cộng Mac-côp-nhi-côp: Trong phản bội ứng cộng HX vào links bội, nguyên tử H ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc tốt hơn, còn nguyên tử hay nhóm nguyên tử X ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.

4. Anken cộng hợp H2O (đun nóng, gồm axit loãng xúc tác)

- bội nghịch ứng cộng hợp nước của Etilen:

 CH2=CH2 + H2O

*
 CH3-CH2-OH

- những đồng đẳng của Etilen:

CH3-CH=CH2 + H2O →

*

* lưu lại ý: Đối với các anken không giống bất đối xứng khi cùng H2O cũng tuân theo luật lệ Maccôpnhicôp: nhóm - OH đính thêm vào C bậc cao.

5. Bội phản ứng trùng hòa hợp của Anken

- Khi gồm xúc tác, áp suất cao, đun nóng

n
CH2=CH2  (-CH­2–CH2-)n (Polietylen tốt PE) 

n
CH2=CH–CH3  (-CH2–CH(CH3)-)n (Polipropilen tốt PP)

 - Sơ đồ gia dụng phản ứng trùng hợp: n
A  (B)n 

 - bội phản ứng trùng hợp: Là quy trình cộng hợp tiếp tục nhiều phân tử nhỏ dại giống nhau hoặc tựa như nhau sản xuất thành phân tử khủng (hợp chất cao phân tử).

6. Làm phản ứng oxi hoá của Anken

a) Anken phản nghịch ứng lão hóa không trả toàn

- sản xuất thành ancol đa chức tất cả 2 nhóm -OH hoặc đứt mạch C khu vực nối đôi tạo thành thành anđehit hoặc axit. 

- Anken làm mất đi màu dung dịch thuốc tím: Anken + KMn
O4

3C2H4 + 2KMn
O4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2Mn
O2

Tổng quát: 

3Cn
H2n + 2KMn
O4 + 4H2O → 3Cn
H2n(OH)2 + 2KOH + 2Mn
O2

* nhận xét: Anken làm mất màu dung dịch thuốc tím nên rất có thể dùng hỗn hợp thuốc tím để nhận thấy anken.

- riêng rẽ CH2=CH2 còn có phản ứng thoái hóa không hoàn toàn tạo CH3CHO. 

CH2=CH2 + 1/2O2 

*
CH3CHO

b) Anken làm phản ứng cháy (Anken + O2)

- Phương trình tổng quát: Cn
H2n + 3n/2O2 → n
CO2 + n
H2O

* lưu lại ý: Đặc điểm phản ứng đốt cháy anken: n
CO2 = n
H2O.

IV. Điều chế cùng Ứng dụng của Anken

1. Điều chế Anken

a) Điều chế Anken trong phòng thí nghiệm

- tách nước tự ancol etylic:

C2H5OH -H2SO4 đặc, ≥ 170C→ C2H4 + H2O

- Tổng quát: 

Cn
H2n+1OH -H2SO4 đặc, ≥ 170C→ Cn
H2n + H2O

b) Điều chế Anken vào công nghiệp

- Thu từ mối cung cấp khí chế biến dầu mỏ.

- bóc H2 khỏi ankan:

 Cn
H2n+2

*
 Cn
H2n + H­2

- bóc tách HX trường đoản cú dẫn xuất Cn
H2n+1X:

 Cn
H2n+1X + Na
OH

*
 Cn
H2n + Na
X + H2O

(trong 2 phản nghịch ứng bóc tách này cần để ý quy tắc tách Zaixep để xác định sản phẩm chính: -OH cùng -X được ưu tiên bóc cùng nguyên tử H của C bậc cao).

- tách bóc X2 từ dẫn xuất đihalogen (2 nguyên tử halogen gắn thêm với 2 nguyên tử C nằm bên cạnh nhau):

 Cn
H2n
X2 + Zn 

*
Cn
H2n + Zn
Br2

- cùng H2 có xúc tác Pd/Pb
CO3 vào ankin hoặc ankađien:

 Cn
H2n-2 + H2 → Cn
H2n

2. Ứng dụng của Anken

- Anken thường được dùng làm sản xuất rượu, các dẫn xuất halogen và những chất khác.

- Để trùng phù hợp polime: polietilen, poliprpilen.

- Etilen còn được sử dụng làm trái mau chín.

V. Bài bác tập về Anken

* bài 1 trang 132 SGK Hóa 11: So sánh anken với ankan về sệt điểm cấu trúc và tính chất hóa học. Mang lại thí dụ minh họa.

* Bài 2 trang 132 SGK Hóa 11: Ứng với bí quyết C5H10 có từng nào đồng phân cấu tạo ?

A. 4 ; B. 5 ; C. 3 ; D. 7

* Bài 3 trang 132 SGK Hóa 11: Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Công thức chất hóa học 11Chương 1: Sự điện li
Chương 2: Nitơ - Photpho
Chương 3: Cacbon - Silic
Chương 4: Đại cương cứng về chất hóa học hữu cơ Chương 5 : Hiđrocacbon no
Chương 6 : Hiđrocacbon ko no
Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Mối cung cấp hiđrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về hiđrocacbon
Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic
Công thức tính cấp tốc đồng phân của anken hay tốt nhất - chất hóa học lớp 11
Trang trước
Trang sau

Công thức tính nhanh đồng phân của anken tốt nhất

Với loạt bài Công thức tính cấp tốc đồng phân của anken hay tuyệt nhất Hóa học tập lớp 11 để giúp học sinh nắm rõ công thức,từ đó có kế hoạch ôn tập kết quả để đạt công dụng cao trong số bài thi môn hóa học 11.

Bài viết phương pháp tính nhanh đồng phân của anken tuyệt nhất tất cả 4 phần: Công thức, bạn nên biết, mở rộng và bài tập minh họa vận dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ dàng nhớ cách làm tính cấp tốc đồng phân của anken hay độc nhất Hóa học 11.

Xem thêm: Trong nông nghiệp chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương gì ? thay thế chế độ

*

Khi học tập về anken thì không tính nắm được cấu tạo, đặc điểm hoá học tập thì bài toán viết những đồng phân cũng khá quan trọng. Đối với dạng bài xích trắc nghiệm khẳng định đồng phân anken thì cách tính nhanh số đồng phânsẽ cung ứng các em siêu nhiều, giúp tiết kiệm ngân sách được thời hạn trong quá trình làm bài.

Vậy thì bí quyết vàcách tính số đồng phân ankennhư cố nào, các em hãy tham khảo bài viết sau đây.

1. Cách làm tính cấp tốc đồng phân của anken

- Anken là đông đảo hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một links đôi.

- cách làm tổng quát: Cn
H2n (n ≥ 2).

+ Anken tất cả đồng phân mạch C, đồng phân địa chỉ nối đôi và đồng phân hình học.

+ Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C sở hữu nối đôi, mỗi C sẽ links với 2 nhóm vắt (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với: Trừ đi 2C với nối đôi đang còn 2C với H nhóm thế.

2 nhóm cố kỉnh gắn vào C

2C

H

H

H

⇒ 1 đồng phân

1C

1C

H

H

⇒ 1 đồng phân

1C

H

1C

H

⇒ 1 đồng phân cấu tạo

2 đồng phân hình học tập (2 nhóm đính thêm với mỗi C nối song là không giống nhau)

Nếu đề bài yêu ước tính đồng phân cấu trúc sẽ là: 1+1+1 = 3 đồng phân. Ví như yêu mong tính đồng phân (bao có đồng phân hình học) đang là 1+1+2 = 4 đồng phân.

2. Bạn nên biết

- Anken nói một cách khác là olefin.

- Etilen cùng propilen không có đồng phân anken.

- hầu hết anken cơ mà mỗi nguyên tử cacbon ở đoạn liên kết liên kết với hai đội nguyên tử khác nhau sẽ gồm sự phân bố không gian không giống nhau của mạch chính xung quanh link đôi.

Sự phân bố khác biệt đó tạo nên đồng phân về vị trí không khí của các nhóm nguyên tử gọi là đồng phân hình học.

- Đồng phân bao gồm mạch chủ yếu ở cùng một phía của link đôi được hotline là đồng phân cis-, đồng phân có mạch bao gồm ở về hai phía khác biệt của link đôi được điện thoại tư vấn là đồng phân trans-.

*

3. Bài bác tập minh họa

Câu 1: Ứng cùng với công thức
C5H10 gồm bao nhiêu đồng phân cấu trúc của anken :

A. 4

B. 5

C. 10

D. 7

Hướng dẫn giải

2 nhóm cố gắn vào C

1C

1C

1C

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

2C

H

1C

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

⇒2 đồng phân hình học

2C

1C

H

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

CH3-CH2-CH2-

H

H

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

CH3-C(CH3­)-

H

H

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

Có 5 đồng phân cấu tạo

Đáp án B

Câu 2: Số đồng phân anken ứng cùng với công thức
C5H10 là:

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

Hướng dẫn giải

2 nhóm cố kỉnh gắn vào C

1C

1C

1C

H

⇒ 1 đồng phân cấu tạo

2C

H

1C

H

⇒ 1 đồng phân cấu tạo

⇒ 2 đồng phân hình học

2C

1C

H

H

⇒ 1 đồng phân cấu tạo

CH3-CH2-CH2-

H

H

H

⇒ 1 đồng phân cấu tạo

CH3-C(CH3­)-

H

H

H

⇒ 1 đồng phân cấu tạo

Có 6 đồng phân

Đáp án D

Câu 3: Số đồng phân kết cấu của anken ứng với phương pháp C6H12là:

A. 12

B. 13

C. 11

D. 14

Hướng dẫn giải

2 nhóm thế gắn vào C

1C

1C

1C

1C

⇒1 đồng phân cấu tạo

2C

1C

1C

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

2C

H

1C

1C

⇒1 đồng phân cấu tạo

2C

H

2C

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

2C

2C

H

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

1C

H

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

H

1C

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

1C

H

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

H

1C

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

H

H

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

H

H

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

H

H

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

H

H

H

⇒1 đồng phân cấu tạo

13 đồng phân cấu tạo

Đáp án B


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, clarice47.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng thích hợp các đoạn clip dạy học từ những giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K trên khoahoc.clarice47.com