nhi.chiaki): "Mọi người đã chiếm lĩnh được Veres tiệc bãi biển chưaaaaa