*
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA

Bạn đang xem: Hệ thống bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản

*

*

Trường trực nằm trong sở
Huyện Bá Thước
Thị thôn Bỉm Sơn
Huyện Cẩm Thủy
Huyện Đông Sơn
Huyện Hà Trung
Huyện Hậu Lộc
Huyện Hoằng Hóa
Huyện Lang Chánh
Huyện Mường Lát
Huyện Nga Sơn
Huyện Ngọc Lặc
Huyện Như Thanh
Huyện Như Xuân
Huyện Nông Cống
Huyện quan liêu Hóa
Huyện quan tiền Sơn
Huyện Quảng Xương
Huyện Thạch Thành
Huyện Thiệu Hóa
Huyện thọ Xuân
Huyện hay Xuân
Thành phố Sầm Sơn
Thành phố Thanh Hóa
Huyện Triệu Sơn

Xem thêm: Trái khổ qua tây xào trứng vịt đơn giản, ngọt ngon, hạt giống khổ qua tây (lặc lày )

Thị thôn Nghi Sơn
Huyện Vĩnh Lộc
Huyện yên ổn Định
TH,THCS&THPT Hồng Đức (3800004002)Phổ thông Triệu sơn (38000854)Trường Tiểu học tập Vietkids (3838002001)Phổ thông Vinschool (3838003001)Trường Tiểu học Quảng thắng (38380401)Trường TH Đông Vệ 1 (38380402)Trường TH Đông Vệ 2 (38380403)Trường TH Nguyễn Văn Trỗi (38380404)Trường đái học ba Đình (38380405)Trường Tiểu học tập Lê Văn Tám (38380406)Trường Tiểu học Tân tô (38380407)Trường đái học nai lưng Phú (38380408)Trường TH Hoàng Hoa Thám (38380409)Trường Tiểu học Điện Biên 1 (38380410)Trường Tiểu học tập Điện Biên 2 (38380411)Trường Tiểu học tập Nam Ngạn (38380413)Trường Tiểu học tập Nguyễn Bá Ngọc (38380414)Trường TH Đông lâu (38380415)Trường Tiểu học Hàm rồng (38380416)Trường TH Đông hương thơm (38380417)Trường TH Đông Hải 1 (38380418)Trường TH Đông Hải 2 (38380419)Trường TH Lý trường đoản cú Trọng (38380420)Trường Tiểu học tập Đông cương (38380421)Trường Tiểu học tập Quảng Hưng (38380422)Trường TH Quảng Thành (38380423)Trường TH đường minh khai 1 (38380424)Trường TH phố minh khai 2 (38380425)Phổ thông Đông Bắc Ga (38380426)Trường TH Hermann Gmeiner (38380427)Tiểu học tập Tân Phú Khang (38380428)TH, THCS&THPT FANSIPAN (38380429)Phổ thông QTH School (38380430)TH&THCS Newton TH (38380520)Phổ thông Nobel (38380522)Trường TH và thcs Quang trung (38381401)Trường Tiểu học tập Hà Lan (38381402)Trường Tiểu học tập Lam đánh 3 (38381403)Trường tè học cha Đình (38381404)Trường Tiểu học tập Lam sơn 1 (38381405)Trường Tiểu học tập Ngọc Trạo (38381406)Trường Tiểu học tập Bắc tô (38381407)Trường Tiểu học Đông sơn (38381408)Trường TH và trung học cơ sở Phú sơn (38381501)Trường Tiểu học Darwin (3838202002)Trường Tiểu học tập Trường sơn (38382401)Trường Tiểu học Bắc sơn Sầm sơn (38382402)Trường Tiểu học Trung sơn 1 (38382403)Trường Tiểu học Quảng Tiến 1 (38382404)Trường Tiểu học tập Quảng Cư (38382405)Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 (38382406)Trường Tiểu học Trung sơn 2 (38382407)Trường tiểu học quảng châu trung quốc (38382408)Trường Tiểu học Quảng lâu (38382409)Trường Tiểu học tập Quảng Minh (38382411)Tiểu học Trung Lý 1 (38384401)Trường TH Pù Nhi (38384402)Trường Tiểu học Tam bình thường (38384403)Trường TH Tén Tằn (38384404)Trường Tiểu học tập Quang Chiểu I (38384405)Trường TH Mường Chanh (38384406)Trưởng Tiểu học Nhi tô (38384407)Trường Tiểu học tập Mường Lý (38384408)Tiểu học tập Trung Lý 2 (38384409)Trường Tiểu học Quang Chiểu 2 (38384410)TH & THCS thị trấn (38384411)Trường TH Tây Tiến (38384412)Trường Tiểu học tập Phú tô (38385401)Trường Tiểu học Thành tô (38385402)Trường Tiểu học tập Phú Thanh (38385404)Trường Tiểu học tập Nam Tiến (38385405)Trường Tiểu học Thiên che (38385406)Trường tè học hiền hậu Kiệt (38385407)Trường tiểu học trung thành (38385408)Trường tiểu học thị xã (38385409)Trường Tiểu học Phú Xuân (38385410)Trường Tiểu học tập Nam Xuân (38385411)Trường Tiểu học Trung sơn (38385412)Trường Tiểu học Phú Lệ (38385413)Trường Tiểu học tập Hiền tầm thường (38385414)Trường Tiểu học Nam Động (38385415)Trường Tiểu học tập Hồi Xuân (38385416)Tiểu học tx thanh xuân (38385417)Trường Tiểu học Phú nghiêm (38385418)Trường Tiểu học tập Văn Nho (38386403)Trường TH Điền Thượng (38386404)Trường TH Thành Lâm (38386405)Trường Tiểu học Cổ Lũng (38386407)Trường Tiểu học Kỳ Tân (38386408)Trường đái học xây dựng (38386409)Trường Tiểu học tập Lâm Xa (38386411)Trường TH Lương Nội (38386412)Trường Tiểu học tập Ái Thượng (38386413)Trường Tiểu học tập Điền Hạ (38386414)Trường TH Tân Lập (38386415)Trường Tiểu học Lương ngoại (38386416)Trường TH Lũng Niêm (38386417)Trường Tiểu học tập Hạ Trung (38386418)Trường Tiểu học tập Lương Trung (38386419)Trường đái học thị trấn Cành thanh nữ (38386420)Tiểu học tập Thành đánh (38386421)Trường Tiểu học tập Ban Công (38386423)Trường TH Thiết Ống (38386424)Trường TH Điền Trung (38386427)Tiểu học tập Lũng Cao (38386428)Trường Tiểu học tập Điền quang quẻ (38386429)Trường Tiểu học Điền Lư (38386431)TH và trung học cơ sở Thành sơn (38386524)TH và trung học cơ sở Cao đánh (38386601)Trường Tiểu học tập Trung Xuân (38387401)Trường Tiểu học tập Trung Hạ (38387402)Trường Tiểu học tập Trung Tiến (38387403)Trường Tiểu học Sơn Lư (38387404)Trường tè học tổ quốc (38387405)Trường Tiểu học Tam Lư (38387406)Trường Tiểu học tập Tam Thanh (38387407)Trường Tiểu học Sơn Điện 1 (38387408)Trường Tiểu học tập Sơn Thủy (38387409)Trường Tiểu học Trung Thượng (38387410)Trường Tiểu học tập Mường Mìn (38387411)Trường Tiểu học Na Mèo (38387412)Trường Tiểu học Sơn Điện 2 (38387413)Trường TH và thcs Sơn Lư (38387415)Trường TH và trung học cơ sở Trung Xuân (38387501)Trường TH Lâm Phú (38388402)Trường TH Giao Thiện (38388403)Trường Tiểu học tập Đồng Lương (38388404)Trường Tiểu học Yên chiến hạ (38388405)Trường TH lặng Khương ( Đã ghép TH im Khương) (38388406)Trường Tiểu học tập Tân Phúc (38388410)Trường đái Học thị xã Lang Chánh I (38388411)Trường đái Học thị xã Lang Chánh II (38388412)Trường TH amp; trung học cơ sở Trí Nang (38388501)Trường TH&THCS Tam Văn (38388504)Trường TH&THCS Giao An (38388509)Trường Tiểu học Lam đánh (38389401)Trường Tiểu học Kiên thọ 2 (38389402)Trường TH Thúy tô 1 (38389403)Trường Tiểu học Ngọc Khê 1 (38389404)Trường TH Vân Am 2 (38389406)Trường Tiểu học Mỹ Tân (38389407)Trường Tiểu học Quang Trung (38389408)Trường Tiểu học tập Kiên lâu 1 (38389409)Trường tè học thị trấn Ngọc Lặc (38389410)Trường Tiểu học tập Ngọc Khê 2 (38389411)Trường Tiểu học Minh đánh 1 (38389412)Trường Tiểu học tập Ngọc Trung (38389413)Trường Tiểu học tập Nguyệt Ấn 1 (38389414)Trường Tiểu học tập Minh Tiến (38389415)Trường Tiểu học tập Phúc Thịnh (38389416)Trường TH amp; thcs Lộc Thịnh (38389417)Trường Tiểu học tập Cao Ngọc (38389418)Trường Tiểu học Phùng Giáo (38389419)Trường Tiểu học Cao Thịnh (38389420)Trường Tiểu học Ngọc Liên (38389421)Trường TH Vân Am (38389422)Trường Tiểu học tập Ngọc tô (38389423)Trường Tiểu học tập Thạch Lập 1 (38389426)Tiểu học tập Thuý sơn 2 (38389429)Trường Tiểu học tập Minh tô 2 (38389430)Trường Tiểu học Thạch Lập 2 (38389433)Trường Tiểu học tập Nguyệt Ấn 2 (38389436)Trường TH amp; thcs Phùng Minh (38389520)Trường TH&THCS Đồng Thịnh (38389522)Trường tiểu học cẩm nhung (38390401)Trường tiểu học tập Cẩm Giang (38390402)Trường tiểu học tập Cẩm Phong (38390403)Trường TH Cẩm Vân (38390406)Trường TH Cẩm Tân (38390407)Trường tiểu học Cẩm Quý (38390408)Trường THamp;THCS Cẩm Liên (38390409)Trường tiểu học tập Cẩm Thành (38390410)Trường tiểu học tập Cẩm Ngọc (38390413)Trường TH đá hoa (38390414)Trường TH Cẩm tô (38390416)Trường tiểu học tập Cẩm Bình 1 (38390417)Trường tiểu học tập Cẩm Long (38390419)Trường tiểu học Cẩm Bình 3 (38390420)Trường tiểu học tập Cẩm Phú (38390423)Trường TH Cẩm Tú (38390424)Tiểu học thị xã (38390425)Trường THamp;THCS Cẩm yên (38390502)Trường THamp;THCS Cẩm trung ương (38390503)Trường THamp;THCS Cẩm Lương (38390504)Trường Tiểu học tập Thạch Lâm 1 (38391401)Trường Tiểu học Thạch Lâm 2 (38391402)Trường Tiểu học tập Thạch Tượng 1 (38391403)Trường Tiểu học Thạch Tượng 2 (38391404)Trường Tiểu học tập Thạch Quảng (38391405)Trường Tiểu học Thạch Quảng 2 (38391406)Trường Tiểu học tập Thạch Cẩm 1 (38391407)Trường Tiểu học tập Thạch Cẩm 2 (38391408)Trường Tiểu học tập Thạch sơn (38391409)Trường Tiểu học tập Thạch Bình (38391410)Trường Tiểu học tập Thạch Đồng (38391414)Trường Tiểu học tập Thạch Long (38391416)Trường Tiểu học Thành yên (38391418)Trường Tiểu học tập Thành Mỹ (38391419)Trường Tiểu học tập Thành Vinh (38391420)Trường Tiểu học Thành Trực (38391421)Trường Tiểu học tập Thành Kim (38391423)Tiểu học thị trấn Kim Tân (38391425)Trường Tiểu học tập Thành Hưng (38391426)Trường Tiểu học tập Thành Tiến (38391427)Trường Tiểu học Thành Long (38391428)Trường Tiểu học tập Thành thọ (38391429)Trường Tiểu học tập Thành An (38391430)Trường Tiểu học tập Ngọc Trạo (38391431)Trường Tiểu học Thành Minh 1 (38391432)Trường Tiểu học tập Thành Minh 2 (38391433)Trường tè Học thành công (38391434)Trường Tiểu học Thành Tân (38391435)Trường Tiểu học Thành Vân (38391437)Trường Tiểu học Vân Du (38391438)Trường đái Học chân thành (38391439)Trường TH&THCS Thạch Định (38391508)Trường TH&THCS Thạch Tân (38391530)Trường tiểu học tập Hà Bắc (38392401)Trường tiểu học Hà Long 1 (38392402)Trường tiểu học Hà Giang (38392403)Trường tè hoc Hà Tân (38392404)Trường tè hoc Hà yên ổn (38392406)Trường tiểu học Hà Dương (38392407)Trường đái hoc Hà Vân (38392408)Trường tè hoc Hà Thanh (38392409)Trường đái hoc Hà Vinh (38392410)Trường tiểu học tập Hà Châu (38392411)Trường tiểu học tập Hà Lai (38392412)Trường Tiểu học Hà Thái (38392413)Tiểu học Lĩnh Toại (38392414)Trường tiểu học Hà Hải (38392415)Trường tiểu học tập Hà Ngọc (38392417)Trường tiểu học Hà Bình (38392418)Trường tiểu học tập Hà Ninh (38392419)Tiểu học thị xã (38392420)Trường tiểu học Hà Lâm (38392423)Trường tiểu học Hà Đông (38392424)Trường tiểu học tập Hà tô (38392425)Trường tiểu học Hà Lĩnh (38392426)Trường tiểu học tập Hà Long 2 (38392427)Trường tè hoc Hà Tiến (38392428)Trường tiểu học tập Vĩnh An (38393401)Trường tiểu học Vĩnh Thịnh (38393402)Trường tiểu học Vĩnh Minh (38393403)Trường tiểu học Vĩnh Hùng (38393405)Trường tiểu học tập Vĩnh Hòa (38393406)Trường tiểu học Vĩnh Ninh (38393408)Trường tiểu học Vĩnh Thành (38393409)Trường tiểu học tập Vĩnh Phúc (38393410)Trường tiểu học Vĩnh Hưng (38393411)Trường tiểu học Vĩnh lặng (38393412)Trường tiểu học Vĩnh Long (38393414)Trường tiểu học Vĩnh quang đãng (38393415)Trường tè học thị xã Vĩnh Lộc (38393417)Trường TH &THCS Vĩnh Khang (38393507)Trường THamp;THCS Vĩnh Tiến (38393513)Trường THamp;THCS Vĩnh Tân (38393516)Trường Tiểu học tập Quý Lộc (38394401)Trường Tiểu học Yên Trung (38394402)Trường Tiểu học Yên thọ (38394403)Trường Tiểu học tập Yên Lâm (38394405)Trường Tiểu học tập Yên trọng điểm (38394406)Trường Tiểu học tập Yên Giang (38394407)Trường Tiểu học tập Yên Phong (38394408)Trường Tiểu học tập Yên Thái (38394409)Trường Tiểu học Yên ngôi trường (38394411)Trường tiểu học thị trấn Thống độc nhất (38394412)Trường Tiểu học Yên Hùng (38394413)Trường Tiểu học Yên Thịnh (38394414)Trường Tiểu học tập Yên Lạc (38394416)Trường Tiểu học Định Tăng (38394417)Trường Tiểu học Định Tường (38394418)Trường Tiểu học tập Định Long (38394419)Trường Tiểu học Định Liên (38394420)Trường Tiểu học tập Định Tân (38394421)Trường Tiểu học Định Tiến (38394422)Trường Tiểu học Định Hưng (38394423)Trường Tiểu học tập Định Hải (38394424)Trường Tiểu học Định Hoà (38394425)Trường Tiểu học Định Bình (38394426)Trường Tiểu học Định Thành (38394427)Trường Tiểu học tập Định Công (38394428)Trường tè Học thị xã Quán Lào (38394429)Trường THamp;THCS yên ổn Phú (38394504)Trường THamp;THCS im Ninh (38394515)Trường tiểu học Xuân ngôi trường (38395401)Trường tiểu học tập Xuân Bái (38395402)Trường tiểu học tập Lam tô (38395403)Tiểu học tập Xuân Hoà (38395404)Trường tiểu học tập Xuân Phong (38395405)Trường tiểu học Bắc Lương (38395406)Trường TH Xuân Khánh (38395407)Trường đái học thị trấn Thọ Xuân (38395408)Trường tiểu học tập Thọ Lâm (38395409)Trường tiểu học tập Sao đá quý (38395410)Trường tiểu học tập Thọ Hải (38395413)Trường tiểu học tập Thọ Nguyên (38395414)Trường tiểu học Xuân Lai (38395415)Trường tiểu học tập Thọ Xương (38395416)Trường tiểu học Nam Giang (38395417)Trường TH thọ Minh (38395418)Trường tiểu học tập Xuân Thiên (38395419)Trường tiểu học Tây hồ (38395420)Trường tiểu học Xuân Hưng (38395421)Trường tiểu học Xuân tô (38395423)Trường tiểu học Xuân Lập (38395424)Trường tiểu học tập Xuân Tín (38395425)Trường tiểu học tập Xuân Châu (38395426)Trường Tiểu học tập Xuân Phú (38395427)Tiểu học tập Quảng Phú (38395428)Trường tiểu học Xuân quang (38395429)Trường tiểu học Thọ Lập (38395430)Trường tiểu học Thọ Diên (38395431)Trường tiểu học tập Thọ Lộc (38395432)Trường TH ngôi trường Xuân (38395435)Trường tiểu học tập Xuân Minh (38395436)Tiểu học Xuân Giang (38395438)Trường tiểu học tập Phú Xuân (38395439)Trường tiểu học tập Xuân chiến thắng (38395441)Trường TH&THCS Xuân Thành (38395512)Trường TH&THCS hạnh phúc (38395522)Trường TH và thcs Thọ thắng (38395528)Tiểu học Xuân thắng (38396401)Trường Tiểu học Xuân Cẩm (38396403)Trường Tiểu học tập Yên Nhân 1 (38396404)Trường tè Học chén Mọt 2 (38396405)Trường tiểu Học chén Mọt 1 (38396407)Trường Tiểu học Luận Thành (38396408)Trường Tiểu học Xuân Dương (38396409)Tiểu học thị trấn (38396410)Trường Tiểu học Thọ Thanh (38396411)Trường Tiểu học tập Xuân Cao (38396413)Trường Tiểu học tập Luận Khê 1 (38396414)Trường Tiểu học tập Xuân Chinh (38396415)Trường Tiểu học Yên Nhân 2 (38396416)Trường Tiểu học Vạn Xuân (38396417)Trường Tiểu học tập Lương đánh 2 (38396419)Trường Tiểu học Ngọc Phụng 2 (38396420)Trường Tiểu học tập Xuân Lộc (38396421)Trường Tiểu học Xuân Lẹ (38396422)Trường Tiểu học tập Lương tô 1 (38396424)Trường Tiểu học Ngọc Phụng 1 (38396425)Trường Tiểu học tập Tân Thành 1 (38396426)Trường Tiểu học Tân Thành 2 (38396427)Trường Tiểu học Luận Khê 2 (38396429)Trường Tiểu học tập Khuyến Nông (38397402)Trường tiểu học tập Nguyễn Bá Ngọc (38397404)Trường tiểu học Thọ Cường (38397405)Trường tiểu học tập Thọ Tân (38397406)Trường tiểu học Lê Văn Tám (38397407)Trường Tiểu học Tiến Nông (38397408)Trường Tiểu học tập Dân Lực (38397409)Trường Tiểu học tập Thọ Tiến (38397410)Trường tiểu học tập Đồng Tiến (38397411)Trường tiểu học Dân Quyền (38397412)Tiểu học Xuân thọ (38397413)Trường tiểu học Triệu Thành (38397414)Trường tiểu học Thọ Vực (38397415)Trường Tiểu học Kim Đồng (38397416)Trường tiểu học Thọ Dân (38397418)Trường tiểu học Hợp chiến hạ (38397419)Trường tiểu học An Nông (38397422)Trường tiểu học Vân đánh (38397423)Trường tiểu học Thọ vắt (38397424)Trường tiểu học tập Đồng Lợi (38397425)Trường tiểu học tập Dân Lý (38397426)Trường tiểu học Đồng chiến thắng (38397427)Trường đái học thị trấn Nưa (38397428)Trường Tiểu học Thọ Ngọc (38397429)Trường Tiểu học tập Nông ngôi trường (38397430)Trường đái học thích hợp Thành (38397431)Trường tiểu học phải chăng (38397432)Trường Tiểu học Thọ đánh (38397434)Tiểu học tập Thái Hoà (38397438)Trường tiểu học Thọ Bình (38397439)Trường TH và thcs Minh tô (38397503)Trường TH và thcs Thọ Phú (38397514)Trường TH và thcs Hợp Tiến (38397517)Trường TH và trung học cơ sở Xuân Lộc (38397518)Trường TH và thcs Xuân Thịnh (38397534)Trường TH và thcs Bình sơn (38397537)Trường PT Triệu tô (38397586)Trường TH Thiệu Ngọc (38398401)Trường TH Thiệu Vũ (38398402)Trường TH Thiệu Tiến (38398403)Tiểu học Thiệu Thành (38398404)Trường Tiểu học Thiệu Công (38398405)Trường TH Thiệu Phú (38398406)Trường TH Thiệu Phúc (38398407)Trường TH thị xã Vạn Hà (38398408)Trường TH Thiệu Nguyên (38398409)Trường TH Thiệu Duy (38398410)Trường TH Thiệu hợp (38398412)Trường TH Thiệu quang (38398413)Trường Tiểu học tập Thiệu Long (38398414)Tiểu học tập Thiệu Giang (38398415)Trường TH Thiệu Toán (38398416)Trường TH Thiệu chính (38398417)Trường TH Thiệu Hoà (38398418)Trường TH Thiệu trung tâm (38398420)Trường TH Thiệu Lý (38398421)Trường TH Thiệu Viên (38398422)Trường TH Thiệu Vận (38398423)Trường TH Thiệu Trung (38398424)Trường TH Thiệu Đô (38398425)Trường TH&THCS Thiệu Châu (38398426)Trường TH Thiệu Khánh (38398429)Trường Tiểu học Thiệu Dương (38398431)Trường TH&THCS Thiệu Minh (38398519)Trường TH&THCS Thiệu Tân (38398527)Trường THamp;THCS Thiệu Vân (38398528)TH&THCS Thiệu Thịnh (38398728)Trường THamp;THCS Thiệu Giao (38398729)Trường Tiểu học Hoằng Giang (38399401)Trường Tiểu học tập Hoằng Xuân 1 (38399402)Trường Tiểu học Hoằng Xuân 2 (38399403)Tiểu học Hoằng Phượng (38399404)Trường Tiểu học Hoằng Phú (38399405)Trường Tiểu học tập Hoằng Quý (38399406)Trường Tiểu học tập Hoằng Kim (38399407)Trường Tiểu học Hoằng Trung (38399408)Trường Tiểu học tập Hoằng Trinh (38399410)Trường Tiểu học Hoằng Xuyên (38399412)Trường Tiểu học tập Hoằng cat (38399413)Trường Tiểu học tập Hoằng Xuyên 2 (38399414)Trường Tiểu học Tào Xuyên (38399415)Trường Tiểu học Hoằng Quỳ (38399416)Trường Tiểu học tập Hoằng hòa hợp (38399417)Trường TH Hoằng quang đãng (38399418)Trường TH Hoằng Long (38399419)Trường Tiểu học tập Hoằng Anh (38399420)Trường Tiểu học tập Hoằng Đạt (38399425)Trường TH thị trấn Bút sơn 1 (38399427)Trường Tiểu học tập Hoằng Thịnh (38399428)Trường Tiểu học Hoằng Thái (38399429)Trường Tiểu học Lê khỏe khoắn Trinh (38399430)Trường Tiểu học tập Hoằng Thành (38399431)Trường Tiểu học tập Hoằng Trạch (38399432)Trường TH Hoằng Đại (38399433)Trường Tiểu học Hoằng Phong (38399434)Trường Tiểu học Hoằng lưu (38399435)Trường Tiểu học Hoằng Châu (38399436)Trường Tiểu học tập Hoằng Tân (38399437)Trường Tiểu học tập Hoằng Đạo (38399438)Trường Tiểu học Hoằng thắng (38399439)Trường Tiểu học tập Hoằng Yến (38399440)Trường Tiểu học Lê Xuân Lan (38399441)Trường Tiểu học Hoằng Hải (38399442)Trường Tiểu học tập Hoằng trường (38399443)Trường Tiểu học tập Hoằng Đông (38399444)Trường Tiểu học tập Hoằng Thanh (38399445)Trường Tiểu học Hoằng Phụ (38399446)Trường Tiểu học tập Hoằng Ngọc (38399447)Trường Tiểu học Lê tất Đắc (38399448)Trường Tiểu học Ngọc Đỉnh (38399449)Trường Tiểu học Camellia (38399473)Trường TH&THCS Hoằng sơn 1 (38399509)Trường TH&THCS Hoằng tô 2 (38399511)Trường TH&THCS Hoằng Đức 2 (38399521)Trường TH amp; thcs Hoằng Đức 1 (38399523)TRƯỜNG TH amp; trung học cơ sở Hoằng Hà (38399524)Trường TH amp; thcs Hoằng Đồng (38399526)Trường TH&THCS Hoằng Yến (38399540)Trường Tiểu học tập Đại Lộc (38400401)Trường Tiểu học Đa Lộc (38400402)Tiểu học tập Xuân Lộc (38400403)Trường TH Văn Lộc (38400404)Trường Tiểu học tập Triệu Lộc (38400405)Trường Tiểu học tập Tiến Lộc (38400406)Trường đái học thị trấn Hậu Lộc (38400407)Trường Tiểu học Phú Lộc (38400409)Trường Tiểu học tập Ngư Lộc 2 (38400411)Trường Tiểu học Hải Lộc (38400413)Trường Tiểu học Hưng Lộc 1 (38400414)Trường tè học cầu Lộc (38400415)Trường Tiểu học Ngư Lộc 1 (38400416)Trường Tiểu học tập Tuy Lộc (38400417)Trường Tiểu học Thuần Lộc (38400418)Trường Tiểu học Quang Lộc (38400419)Trường Tiểu học Liên Lộc (38400420)Trường Tiểu học tập Lộc sơn (38400421)Trường Tiểu học Hòa Lộc (38400422)Trường Tiểu học Lộc Tân (38400424)Trường Tiểu học Hoa Lộc (38400425)Trường Tiểu học tập Minh Lộc 1 (38400427)Trường Tiểu học Châu Lộc (38400428)Trường Tiểu học Đồng Lộc (38400429)Trường Tiểu học Thành Lộc (38400430)Trường Tiểu học Minh Lộc 2 (38400432)Trường Tiểu học Hưng Lộc 2 (38400433)Trường THamp;THCS Mỹ Lộc (38400501)Trường THamp;THCS Phong Lộc (38400521)Trường tiểu học Nga Phượng 1 (38401401)Trường tiểu học Nga chiến hạ (38401402)Trường tiểu học tập Nga Thuỷ (38401403)Trường tiểu học tập Nga Hải (38401405)Trường tiểu học Nga Liên (38401406)Tiểu học thị xã (38401407)Trường tiểu học Nga ngay cạnh (38401409)Trường tiểu học Nga Thành (38401410)Trường tiểu học tập Nga Thạch (38401411)Tiểu học Nga Phượng 2 (38401412)Trường tiểu học tập Nga Tiến (38401413)Trường tiểu học Nga Điền (38401414)Trường tiểu học Nga Thái (38401415)Trường tiểu học Nga Phú (38401416)Trường tiểu học Nga Bạch (38401417)Trường tiểu học tập Nga An (38401419)Tiểu học tía Đình (38401420)Trường Tiểu học tập amp; thcs Nga Văn (38401421)Trường tiểu học Nga Thanh (38401422)Trường tiểu học tập Nga lặng (38401423)Trường tiểu học Nga ngôi trường (38401424)Trường tiểu học tập Nga Thiện (38401425)Trường tiểu học tập Nga Trung (38401426)Trường tiểu học tập Nga Tân (38401428)Trường tiểu học tập Nga Liên 2 (38401429)Trường tiểu học Nga Điền 2 (38401430)Trường Tiểu học amp; thcs Nga Vịnh (38401504)Trường tiểu học thị trấn Nga sơn (38401520)Trường Tiểu học Xuân Bình (38402401)Trường tiểu học bến bãi trành (38402402)Trường Tiểu học tập Thanh lâm (38402404)Trường Tiểu học tập Thanh tô (38402405)Trường Tiểu học Thượng ninh (38402409)Trường đái Học thị xã Yên mèo (38402410)Trường Tiểu học tập Thanh quân (38402411)Trường Tiểu học tập Thanh phong (38402412)Tiểu học tx thanh xuân (38402413)Trường tiểu học mèo tân (38402414)TH&THCS Bình Lương (38402415)Trường Tiểu học Hoá quỳ (38402417)Tiểu học tập Xuân Hoà (38402419)Trường THamp;THCS Tân Bình (38402503)Trường THamp;THCS cát Vân (38402504)Trường TH Và thcs Yên Lễ (38402511)TH&THCS Thanh Hoà (38402517)TH&THCS Xuân Quỳ (38402518)Trường Tiểu học Yên thọ 1 (38403401)Trường Tiểu học Phú Nhuận (38403402)Trường Tiểu học tập Xuân Khang 2 (38403403)Trường TH lặng Thọ 2 (38403404)Trường Tiểu học Hải Long (38403405)Trường TH Mậu Lâm 1 (38403406)Trường Tiểu học Mậu Lâm 2 (38403407)Trường Tiểu học tập Xuân Du (38403408)Trường Tiểu học Cán Khê (38403409)Trường Tiểu học tập Thanh Kỳ (38403412)Trường Tiểu học tập Thanh Tân 2 (38403413)Trường Tiểu học Xuân Thái (38403414)Trường Tiểu học Xuân Phúc (38403415)Trường Tiểu học Phượng Nghi (38403417)Trường Tiểu học Yên Lạc (38403418)Trường Tiểu học Xuân Khang 1 (38403419)Trường đái học thị trấn Bến Sung (38403420)Trường Tiểu học Thanh Tân 1 (38403421)Trường Tiểu học tập Tân lâu (38404401)Trường Tiểu học Tân Khang (38404402)Trường Tiểu học Tân Phúc (38404403)Tiểu học trung thành (38404404)Trường Tiểu học Công thiết yếu (38404405)Trường Tiểu học Trung bao gồm (38404406)Trường Tiểu học tập Hoàng Giang (38404408)Trường Tiểu học Hoàng sơn (38404409)Trường Tiểu học tập Tế win (38404410)Trường Tiểu học tập Tế Lợi (38404411)Trường Tiểu học tập Tế Nông (38404413)Trường Tiểu học số 2 thị xã Nông Cống (38404414)Trường Tiểu học Minh Khôi (38404415)Trường Tiểu học Minh Nghĩa (38404416)Tiểu học Vạn Hoà (38404417)Trường Tiểu học tập Vạn chiến hạ (38404418)Trường Tiểu học Vạn Thiện (38404419)Trường Tiểu học tập Trường Minh (38404420)Trường Tiểu học tập Trường Trung (38404421)Trường Tiểu học tập Trường Giang 1 (38404422)Trường Tiểu học tập Trường Giang 2 (38404423)Trường Tiểu học Trường tô (38404424)Trường Tiểu học tập Tượng Văn (38404425)Trường Tiểu học tập Tượng Lĩnh (38404426)Trường Tiểu học Tượng đánh (38404427)Trường Tiểu học tập Công Liêm 1 (38404428)Trường Tiểu học Thăng Bình (38404429)Trường Tiểu học tập Thăng thọ (38404430)Trường Tiểu học tập Thăng Long 2 (38404431)Trường Tiểu học Yên Mỹ (38404433)Trường tè học hàng đầu Thị trấn Nông Cống (38404435)Trường Tiểu học tập Thăng Long 1 (38404436)Trường Tiểu học tập Công Liêm 2 (38404437)Tiểu học Đông Lĩnh (38405404)Trường Tiểu học tập Đông Hưng (38405406)Trường Tiểu học Đông Tân (38405407)Trường TH Đông Văn (38405417)Trường TH Đông Ninh (38405418)Trường TH Đông quang đãng (38405419)Tiểu học tập Lê Thế Long (38405422)Trường TH Đông Tiến (38405450)Trường TH amp; thcs Đông Thanh (38405501)Trường THamp;THCS Đông Vinh (38405503)Trường THamp;THCS Đông Minh (38405505)Trường THamp;THCS Đông Hoàng (38405506)Trường TH amp; thcs Đông nam giới (38405508)Trường THamp;THCS Đông Khê (38405509)Trường THamp;THCS Đông Thịnh (38405513)Trường THamp;THCS Đông Anh (38405514)Trường THamp;THCS Đông Hòa (38405517)Trường THamp;THCS Đông yên (38405518)Trường THamp;THCS Đông Phú (38405520)Trường Tiểu học tập Quảng Vinh (38406403)Trường Tiểu học tập Quảng Phú (38406404)Trường Tiểu học Quảng trọng điểm (38406405)Trường Tiểu học tập Quảng cát (38406406)Trường Tiểu học Quảng Hùng (38406408)Trường Tiểu học tập Quảng lưu lại (38406410)Trường Tiểu học tập Quảng Lộc (38406411)Trường Tiểu học tập Quảng Đại (38406412)Trường Tiểu học Quảng Hải (38406413)Trường Tiểu học Quảng Nhân. (38406414)Trường Tiểu học tập Tiên Trang (38406415)Trường Tiểu học Quảng Thái. (38406416)Trường Tiểu học tập Quảng Nham 1 (38406417)Trường Tiểu học Quảng Thạch (38406418)Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (38406419)Trường Tiểu học tập Quảng chính (38406420)Trường Tiểu học tập Quảng Khê (38406421)Trường Tiểu học Quảng Bình (38406423)Trường đái học quảng ninh đất mỏ (38406424)Trường Tiểu học Tân Phong 2 (38406425)Trường Tiểu học Tân Phong 3 (38406426)Trường Tiểu học tập Tân Phong 1 (38406427)Trường TH Quảng Thịnh (38406428)Trường TH Quảng Đông (38406429)Trường Tiểu học tập Quảng Định (38406430)Trường Tiểu học Quảng Đức (38406431)Trường Tiểu học tập Quảng Yên. (38406432)Trường Tiểu học tập Quảng Trạch. (38406433)Trường Tiểu học tập Quảng Văn. (38406434)Trường Tiểu học tập Quảng Long (38406435)Trường Tiểu học Quảng Hòa (38406436)Trường Tiểu học Quảng Hợp. (38406437)Trường Tiểu học Quảng Phúc (38406439)Trường Tiểu học Quảng Ngọc (38406440)Trường tè học trung tâm vui chơi quảng trường (38406441)Trường Tiểu học Quảng Nham 2 (38406443)Trường THamp;THCS Nguyễn Xuân Nguyên (38406509)Trường tiểu học các Sơn A (38407401)Trường Tiểu học Ngọc Lĩnh (38407402)Trường Tiểu học tập Thanh sơn (38407403)Trường Tiểu học Hải Châu (38407404)Trường Tiểu học Hải Ninh (38407406)Trường Tiểu học tập Tân Dân (38407407)Trường Tiểu học tập Hải Nhân (38407408)Tiểu học thị xã (38407410)Tiểu học tập Hải Hoà (38407411)Trường Tiểu học Nguyên Bình (38407412)Trường Tiểu học Nguyên Bình B (38407413)Trường Tiểu học tập Xuân Lâm (38407414)Trường Tiểu học Trường Lâm (38407415)Trường Tiểu học tập Ninh Hải (38407416)Trường Tiểu học Hải Hà (38407418)Trường Tiểu học tập Nghi tô (38407419)Trường Tiểu học Tĩnh Hải (38407420)Trường Tiểu học Hải Bình (38407421)Trường Tiểu học Hải Thanh A (38407422)Trường đái học bình minh (38407423)Trường Tiểu học Trúc Lâm (38407424)Tiểu học Phú sơn (38407425)Trường Tiểu học Tùng Lâm (38407426)Trường Tiểu học Phú Lâm (38407427)Trường Tiểu học tập Tân ngôi trường (38407428)Trường Tiểu học Mai Lâm (38407429)Trường Tiểu học Hải Thượng (38407430)Trường Tiểu học Hải Lĩnh (38407431)Trường Tiểu học Hải Thanh (38407432)Trường Tiểu học Anh tô (38407433)Trường Tiểu học tập Hùng đánh (38407434)Trường Tiểu học tập Thanh Thuỷ (38407435)Trường Tiểu học tập Hải An (38407437)Trường đái học các Sơn B (38407439)Trường TH&THCS Định hải (38407512)Trường TH&THCS Qeensland (38407525)Trường THamp;THCS Lương Chí (38407533)Trường TH&THCS Triêu Dương (38407534)Trường THamp;THCS Hải Yến (38407535)Liên cấp cho Hoa Hồng (liencaphh)
*
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
*

*

Trường trực thuộc sở
Huyện An Dương
Huyện An Lão
Huyện Bạch Long Vĩ
Huyện mèo Hải
Huyện con kiến Thụy
Huyện Thủy Nguyên
Huyện Tiên Lãng
Huyện Vĩnh Bảo
Quận Đồ Sơn
Quận Dương Kinh
Quận Hải An
Quận Hồng Bàng
Quận loài kiến An
Quận Lê Chân
Quận Ngô Quyền
Trường MN - TH Bạch Long Vĩ (302001)Lớp MN hòa bình Hoa Mai (30304357)Nhóm trẻ hòa bình Mỹ Phương (3101460447)Nhóm trẻ hòa bình Phương Vy (3101460448)Nhóm trẻ chủ quyền Ban Mai (3101466668)Lớp MN độc lập Khai Trí (3130301001)Lớp MN hòa bình Bông Sen (3130301002)Lớp MN chủ quyền Chương Dương (3130301003)Trường MN hữu nghị (3130301004)Lớp MN độc lập Việt Mỹ (3130301005)Nhóm trẻ chủ quyền Tuổi Thần Tiên (3130301006)Trường MN tiệm Toan (31303301)Trường MN Hùng vương vãi (31303302)Trường MN Sở Dầu (31303303)Trường MN Trại Chuối (31303304)Trường MN Thượng Lý (31303305)Trường MN Hạ Lý (31303306)Trường MN minh khai (31303307)Trường mẫu giáo mần nin thiếu nhi 2 (31303308)Trường MN Phan Bội Châu (31303309)Trường MN Hoàng Văn Thụ (31303310)Trường MN Phạm Hồng Thái (31303313)Trường MN sơn Ca (31303315)Trường MN Ánh Dương Xanh (31303316)Trường MN Đồ Rê mi (31303317)Trường MN Ngọc Bích 1 (31303320)Trường mần nin thiếu nhi Bình Minh (31303322)Trường MN quang Trung (31303323)Trường MN Ngân Hà (31303324)Trường MN Ánh Dương (31303325)Trường MN Bạch Đằng (31303328)Trường MN Vinschool Imperia HP (31303329)Lớp MN chủ quyền Họa Mi tiến thưởng (31303331)Lớp MN chủ quyền Tương Lai (31303333)Lớp MN hòa bình Thánh Gióng (31303336)Lớp MN hòa bình Phương Hà (31303341)Nhóm trẻ hòa bình Thùy Trang (31303344)Lớp MG chủ quyền Hoa Mai quà (31303345)Lớp MN hòa bình Fullhouse 2 (31303346)Lớp MN chủ quyền Happy (31303347)Lớp MN chủ quyền Ngọc Hà (31303349)Lớp MN tự do Đình Hạ (31303350)Lớp MN hòa bình Thiên Thần bé dại (31303351)Lớp MN chủ quyền My Ba
By (31303354)Lớp MN độc lập Ban Mai (31303355)Lớp MN hòa bình Bibi (31303357)Lớp MN độc lập Ánh Sao (31303363)Lớp MN độc lập Baby's House (31303365)Lớp MN chủ quyền Funny Kids (31303366)Trường MN Hoa Anh Đào (3130401001)Lớp MN độc lập Minh Nhi (3130401002)Trường MN đa số Đứa Trẻ vui vẻ (31304199)Lớp MN tự do Mùa Xuân (31304205)Lớp MN chủ quyền Sao vàng (31304241)Trường thiếu nhi Phạm Minh Đức (31304301)Trường MN Đồng trung khu (31304302)Trường MN 8-3 (31304303)Trường MN Sao sáng sủa 1 (31304305)Trường MG Sao sáng sủa 2 (31304306)Trường MG Sao sáng sủa 3 (31304307)Trường MG Sao sáng sủa 4 (31304308)Trường MN Sao sáng sủa 5 (31304309)Trường MG Sao sáng 6 (31304310)Trường MG Sao sáng 7 (31304311)Trường MG Sao sáng 8 (31304312)Trường MN Sao biển lớn (31304313)Trường MN 20-10 (31304314)Trường mần nin thiếu nhi Chim non (31304315)Trường MN Hạ Long (31304316)Trường MN ngôi sao (31304320)Trường MN Bi Bi (31304321)Trường MN Hải Viên (31304322)Trường MN đánh Ca 1 (31304323)Lớp MN hòa bình Sơn Ca (31304324)Lớp MN hòa bình Bình Minh (31304326)Trường MN Pooh House (31304327)Trường MN Tuổi Thơ (31304328)Trường MN Hoa Đào (31304329)Trường MN Thực Nghiệm AMV (31304332)Trường MN sau này (31304341)Trường MN Ngọc Bích 2 (31304349)Trường MN nắng nóng Mai (31304357)Trường MN Hoa Trạng Nguyên (31304358)Lớp MN Mickey (31304364)Trường MN Mầm nhỏ (31304371)Trường MN Ánh Dương (31304372)Lớp mầm non hòa bình Hugo (31305004)Trường thiếu nhi Tuổi thần tiên (3130501001)Lớp mầm non độc lập Ngọc Diệp (3130501002)Lớp mầm non tự do Mặt Trăng nhỏ tuổi (3130501004)Lớp mầm non chủ quyền Hoa nắng nóng (3130501005)Lớp mầm non tự do Hạnh Phúc (3130501006)Lớp mầm non độc lập Minh Phú (3130501007)Lớp mầm non tự do Cá heo con (3130501008)Lớp mầm non tự do Hoa Mai (31305045)Trường mần nin thiếu nhi Ngôi Nhà hạnh phúc (31305100)Lớp mầm non hòa bình Ngày công ty Nhật (31305251)Lớp mầm non hòa bình Hà My (31305277)Trường mầm non An Dương (31305301)Trường thiếu nhi Hoa Lan (31305302)Trường mần nin thiếu nhi Hoa Cúc (31305304)Trường mầm non Hoa Hồng (31305305)Trường mầm non Hoa Mai (31305306)Trường thiếu nhi Hướng Dương (31305307)Trường mẫu giáo Kim Đồng I (31305308)Trường mẫu mã giáo Kim Đồng II (31305309)Trường mần nin thiếu nhi Kim Đồng III (31305310)Trường mẫu giáo Kim Đồng IV (31305311)Trường mần nin thiếu nhi Nguyễn Công Trứ (31305312)Trường mầm non Dư mặt hàng Kênh I (31305313)Trường mầm non Vĩnh Niệm (31305314)Trường mần nin thiếu nhi XD Bạch Đằng (31305315)Trường mần nin thiếu nhi Dư mặt hàng Kênh II (31305316)Trường thiếu nhi Hải Hà (31305318)Trường thiếu nhi Hữu Nghị nước ngoài (31305319)Trường mần nin thiếu nhi Kênh Dương (31305320)Trường mầm non Kitty (31305321)Trường thiếu nhi 1-6 (31305323)Trường mầm non Minakids (31305324)Trường mầm non Minh Phương (31305325)Trường mầm non Misa (31305326)Trường mầm non Họa mi (31305331)Trường mần nin thiếu nhi Pororo (31305334)Trường mầm non Thiên Thần (31305336)Lớp mầm non chủ quyền Ban Mai (An Biên) (31305339)Lớp mầm non độc lập Khu Vườn nhỏ (31305341)Lớp mầm non chủ quyền Mặt Trời nhỏ tuổi (VN) (31305345)Trường mần nin thiếu nhi Ban Mai (31305347)Lớp mầm non độc lập Gấu Trúc (31305349)Lớp mầm non độc lập Ánh Dương (31305351)Lớp mầm non tự do An Hòa (31305352)Lớp mầm non tự do Ban Mai (DHK) (31305353)Lớp mầm non hòa bình Hoa Trạng Nguyên (31305354)Lớp mầm non tự do Thủy Tiên (31305355)Lớp mầm non chủ quyền Búp Sen Xanh (31305356)Trường mầm non Thỏ Ngọc (31305361)Lớp mầm non tự do Mặt Trời nhỏ dại (NX) (31305364)Lớp mầm non chủ quyền Gấu Trúc (HK) (31305366)Lớp mầm non tự do Thân Thiện (31305368)Lớp mầm non hòa bình Sao Đỏ (31305369)Lớp mầm non hòa bình Sơn Ca (31305375)Lớp mầm non hòa bình Thanh Bình (31305378)Lớp mầm non tự do Vi Vi (31305379)Lớp mầm non độc lập Hoa Phượng (31305384)Lớp mầm non hòa bình Bình Minh (31305386)Lớp mầm non độc lập Bảo Thư (31305388)Lớp mầm non hòa bình Hoa phía Dương (31305389)Lớp mầm non độc lập Ong rubi (VN) (31305390)Trường thiếu nhi Lý Thái Tổ (31305511)Lớp mầm non độc lập Dương Hà (31305601)Lớp mầm non độc lập Nụ cười hạnh phúc (31305602)Lớp mầm non hòa bình Sóc Nâu (31305611)Trường mần nin thiếu nhi Hoa Thủy TIên (31305L01)Lớp MG hòa bình Thánh Gióng (3130601001)Trường MN Hải Đăng Xanh (3130601002)Lớp MG độc lập Ươm Mầm Xanh 2 (3130601003)Lớp MG chủ quyền Nhi Đồng (3130601004)Lớp MG hòa bình Vương Quốc trẻ Thơ (3130601005)Lớp MG chủ quyền Tâm Phúc (31306031)Lớp MG độc lập Hoa Sen (31306112)Nhóm trẻ hòa bình Táo Đỏ (31306186)Trường MN An Dương (31306301)Lớp MN tự do Họa My (AD) (313063011)Trường MN An Đồng 1 (31306302)Lớp MN hòa bình Thiên An (AĐ) (3130630205)Lớp MN độc lập nhỏ bé Na (AĐ) (3130630206)Lớp MN độc lập Minh Châu (AĐ) (3130630207)Trường MN Baby-stars (313063027)Trường MN An Hòa (31306303)Lớp MN tự do Ánh Sao (A.Hòa) (3130630301)Trường MN An Hồng (31306304)Lớp MN độc lập Ánh Mai (A. Hồng) (313063043)Lớp MN độc lập bé Yêu (A. Hồng) (313063044)Lớp MN chủ quyền Sao Mai (A. Hồng) (313063045)Trường MN An Hưng (31306305)Trường MN Bắc tô (31306306)Lớp MN độc lập Hoa hướng Dương (BS) (3130630601)Trường MN Đại phiên bản (31306308)Trường MN Đặng cương cứng (31306309)Nhóm trẻ tự do Uyên Trang (ĐC) (3130630901)Trường MN Đồng Thái (31306313)Lớp MN chủ quyền Tuổi Ngọc (ĐT) (3130631302)Lớp MN tự do Happystar (ĐT) (3130631303)Trường MN Hồng Thái (31306314)Lớp MN tự do Ánh Sao (HT) (313063142)Lớp MN độc lập Sao sáng (HT) (313063143)Lớp MN chủ quyền Sơn Ca (HT) (313063144)Trường MN Lê Lợi (31306315)Nhóm trẻ hòa bình Cô Nga (LL) (3130631501)Trường MN Lê Thiện (31306316)Lớp MN hòa bình Ánh Dương (LT) (3130631601)Trường MN phái nam Sơn (31306318)Lớp MN hòa bình Họa Mi vàng (NS) (3130631802)Trường MN Quốc Tuấn (31306319)Trường MN hiện đại (31306320)Trường MN Hồng Phong (31306323)Nhóm trẻ độc lập Măng Non (HP) (3130632301)Trường MN Sao Mai (31306324)Trường MN Kim Đồng (31306325)Trường MN An Đồng II (31306326)Trường MN nhỏ bé Thông Minh (313063261)Lớp MN độc lập Hoa Mai (AĐ) (3130632610)Trường MN Đôrêmon (313063262)Lớp MN chủ quyền Tuổi Thần Tiên (AĐ) (313063265)Lớp MN tự do Bảo Lộc(An Đồng) (313063267)Lớp MN độc lập Hoa Phượng (AĐ) (313063269)Trường MN Sao sáng (31306327)Lớp MN hòa bình PG (AĐ) (313063270)Lớp MN chủ quyền Thành Công (AĐ) (313063271)Lớp MN chủ quyền Kids home (AĐ) (313063277)Trường MN Búp Sen Xanh (31306329)Lớp MN độc lập Ngôi sao việt nam (ĐB) (313063301)Lớp MN hòa bình Thiên Ân (NS) (313063306)Lớp MN hòa bình Hoa Phượng (ĐB) (313063307)Trường MN Sao Mai 2 (31306331)Lớp MG tự do Sunflower (31306332)Nhóm trẻ độc lập Bảo thoa (31306333)Lớp MG hòa bình Nhật An (31306335)Lớp MG độc lập Xuân An (31306500)Lớp MG độc lập Bách Việt (31306600)Nhóm trẻ chủ quyền Mai Trang (31306700)Nhóm trẻ tự do Thảo Nguyên Xanh (31306800)Lớp MN chủ quyền Yến Linh (3130701001)Lớp MN chủ quyền Nhân Đức (3130701002)Lớp MN độc lập Mickey (3130701003)Lớp MN độc lập Vietkids 2 (3130701004)Lớp MN độc lập Hòa Bình Xanh (3130701005)Lớp MN độc lập Ngôi nhà Trẻ Thơ (31307122)Lớp MN độc lập Yến đưa ra (31307161)Lớp MN hòa bình Sao Mai - nam Sơn (31307247)Trường MN Bắc sơn (31307301)Trường MN Văn Đẩu (31307302)Trường MN phái mạnh Hà (31307303)Trường MN Đồng Hòa (31307304)Trường MN Hoa Cúc (31307305)Trường MN Hoa Mai (31307306)Trường thiếu nhi 8.3 (31307307)Trường MN quán Trữ (31307308)Trường MN è cổ Thành Ngọ (31307309)Trường MN hướng Dương (31307315)Trường MN Hoa Phượng (31307316)Trường MN hương sen (31307317)Trường MN thực hành (31307508)Trường MN bốn thục Kids (31307510)Trường MN Nhi Đức (31307513)Trường MN bốn thục 1/5 (31307601)Trường MN bốn thục 30-4 (31307602)Lớp MN chủ quyền Lá Phong Đỏ (31307603)Lớp MN độc lập Vietkids (31307605)Lớp MN tự do Sơn Ca - phái nam Sơn (31307606)Lớp MN độc lập Kitty (31307608)Lớp MN chủ quyền Hoa Lan - Bắc tô (31307609)Lớp MN độc lập Phương Thanh (31307610)Lớp MG hòa bình Hoàng Ngọc (31307611)Lớp MN chủ quyền Cầu Vồng (31307612)Lớp MN tự do Sơn Ca - cửa hàng Trữ (31307615)Lớp MN độc lập Sunrise (31307616)Lớp MN tự do Ánh Dương (31307618)Trường MN Bàng La (31308301)Trường MN Quận Đồ sơn (31308302)Trường MN Ngọc Xuyên (31308304)Trường MN Vạn hương thơm (31308305)Trường MN Hải đánh (31308306)Trường thiếu nhi Đồng Tiến (31308307)Trường MN vừa lòng Đức (31308308)Trường MN Minh Đức (31308309)Trường MN Bảo Châu (31308DL20)Lớp MG hòa bình Đỉnh tiến thưởng (3130901001)Trường MN Hà Linh (3130901002)Trường MN gan góc (31309300)Trường MN Hải Thành (31309301)Trường MN Tân Thành (31309302)Trường MN Hòa Nghĩa (31309303)Trường MN Đa Phúc (31309304)Trường MN Hưng Đạo (31309305)Trường MN Sao Mai (31309306)Trường MN Đôrêmon (31309307)Trường MN đánh Ca (31309308)Trường MN tứ thục Sakura (31309309)Nhóm lớp mầm non độc lập Họa mày 1 (31309313)Lớp MG độc lập Tuổi Thơ (31309315)Lớp MG hòa bình Sao Đỏ 1 (31309317)Lớp MG tự do Vườn Đốm (31309318)Lớp MG hòa bình ABC (3130ĐL20)Trường MN An Dương (3130ĐL21)Lớp MG độc lập Hải Quân (3130ĐL24)Lớp MG chủ quyền Hoa Phượng (3130ĐL26)Lớp MG độc lập Mặt Trời nhỏ dại (3130ĐL27)Lớp MG tự do Minh Nguyệt (3130ÐL28)Lớp MG tự do Nhí (3130ĐL29)Lớp MG độc lập Sơn Ca (3130ĐL32)Nhóm trẻ chủ quyền Sen rubi (3130ĐL34)Lớp MG tự do An Bình (3130ĐL37)Lớp MG chủ quyền Linh Trang (3130ĐL38)Lớp MN hòa bình Bông Mai (31311010)Lớp MN bốn thục tự do Hướng Dương (3131101003)Lớp MN chủ quyền Đồ Rê Mí (3131101004)Lớp MN độc lập tư thục mặt Trời bé dại (3131101005)Lớp MN hòa bình Đô Rê tháng (3131101006)Lớp MN hòa bình Thiên Thần nhỏ (3131101007)Lớp MN chủ quyền Future House (3131101008)Lớp MN chủ quyền Ánh Dương (3131101009)Trường MN sức nóng Điện tp hải phòng (31311039)Lớp MN độc lập Sen Hồng 1 (31311076)Lớp MN tự do Minh Ngọc (31311090)Lớp MN hòa bình Bình Minh (31311113)Lớp MN độc lập Bi Bi (31311124)Lớp MN hòa bình Sen Hồng 2 (31311135)Lớp MN chủ quyền Thiên Thanh (31311179)Lớp MN độc lập Bam Bi (31311188)Lớp MN độc lập Mặt trời bé xíu thơ (31311235)Lớp MN tự do Bầu Trời Xanh (31311279)Lớp MN tự do song ngữ PEA (31311295)Trường MN Sao Mai (31311301)Trường MN thị trấn Minh Đức (31311302)Trường MN An Lư (31311303)Trường MN Phục Lễ (31311304)Trường MN An sơn (31311305)Trường MN Cao Nhân (31311306)Trường MN chủ yếu Mỹ (31311307)Trường MN Dương quan tiền (31311308)Trường MN Đông tô (31311309)Trường MN Gia Đức (31311310)Trường MN Gia Minh (31311311)Trường MN hòa bình (31311312)Trường MN Hoa Động (31311313)Trường MN Hoàng Động (31311314)Trường MN thích hợp Thành (31311315)Trường MN Kênh Giang (31311316)Trường MN Kỳ đánh (31311317)Trường MN Kiền Bái (31311318)Trường MN Lại Xuân (31311319)Trường MN Lâm Động (31311320)Trường MN Lập Lễ (31311321)Trường MN Liên Khê (31311322)Trường MN giữ Kiếm (31311323)Trường MN lưu lại Kỳ (31311324)Trường MN Mỹ Đồng (31311325)Trường MN Minh Tân (31311326)Trường MN Ngũ lão (31311327)Trường MN Phả Lễ (31311328)Trường MN Phù Ninh (31311329)Trường MN Quảng Thanh (31311330)Trường MN Tam Hưng (31311331)Trường MN nam giới Triệu (31311332)Trường MN Thiên hương (31311334)Trường MN Thủy Đường (31311335)Trường MN Thủy tô (31311336)Trường MN Thủy Triều (31311337)Trường MN Trung Hà (31311338)Trường MN Tân Dương (31311339)Trường MN tư thục
Tuổi Thơ Xanh I (31311340)Trường MN tứ thục Baby House (31311341)Trường MN bốn thục Hoa Trạng Nguyên (31311342)Lớp MN tự do Ban Mai (31311343)Lớp MN tư thục Hải Đăng (31311344)Lớp MN độc lập Hồng Ân (31311345)Lớp MN tự do Hương Giang (31311346)Lớp MN tự do Phương nam (31311349)Lớp MN hòa bình Baby Family (31311352)Lớp MN độc lập Sao sáng sủa (31311358)Lớp MN chủ quyền Thỏ Ngọc (31311359)Lớp MN độc lập Sun
Kids (3131201001)Lớp MN chủ quyền Sunflower (3131201002)Lớp MN chủ quyền Hoa phía Dương (AĐ) (3131201003)Nhóm trẻ hòa bình Sao sáng (A.Hồng) (3131201004)Trường MN Tràng mèo (31312301)Trường MN nam giới Hải (31312302)Trường MN Đông Hải 1 (31312303)Trường MN Đằng Hải (31312304)Trường MN mèo Bi (31312305)Trường MN Đằng Lâm (31312306)Trường MN Đông Hải 2 (31312307)Trường MN Ánh Dương (31312308)Lớp MG chủ quyền Họa ngươi (31312309)Trường MN Hoa Ngọc Lan (31312310)Trường MN Hải Âu (31312311)Trường MN Mickey (31312314)Trường MN sao nội địa (31312315)Trường MN Baby One's (31312316)Trường MN Sao Mai (31312317)Trường MN Big Sun (31312318)Trường MN Thành sơn (31312320)Trường MN Bảo Châu (31312321)Trường MN sao việt nam 3 (31312322)Trường MN Kim Long (31312324)Trường MN sao trong nước 2 (31312339)Lớp MG hòa bình Gấu Trúc (31312340)Trường MG SOS (31312341)Lớp MG độc lập Gia Phúc (31312343)Lớp MG tự do Linh Trang 2 (31312350)Lớp MG hòa bình Thần Đồng Nhí (31312352)Lớp MG độc lập Happykids Plus (31312362)Lớp MG độc lập Ước Mơ Xanh (31312363)Lớp MG hòa bình Vườn Cổ Tích (31312364)Lớp MG độc lập Bình Minh (31312365)Lớp MG hòa bình Bam Bi 2 (31312368)Lớp MG hòa bình Happykids (31312369)Lớp MG hòa bình Ngôi Nhà hạnh phúc (31312370)Lớp MN tự do Bảo Ngọc (3131301001)Lớp MN tự do Tương Lai Xanh (3131301002)Lớp MN hòa bình Hoa phía Dương (3131301003)Lớp MN độc lập bé nhỏ Ngoan (31313125)Lớp MN độc lập Sơn Ca MĐ (31313159)Lớp MN độc lập Hoa Sen (31313180)Lớp MN hòa bình Sao Mai Thái đánh (31313191)Lớp MN hòa bình Phúc Sinh (31313219)Lớp MN tự do Sơn Ca (31313260)Trường MN Sao sáng (31313301)Trường MN An Thái (31313302)Trường MN An win (31313303)Trường MN An lâu (31313304)Trường MN An Tiến (31313305)Trường MN Thái đánh (31313306)Trường MN bát Trang (31313307)Trường MN chiến thắng (31313308)Trường MN Mỹ Đức (31313309)Trường MN quang Trung (31313310)Trường MN quang đãng Hưng (31313311)Trường MN Quốc Tuấn (31313312)Trường MN Tân Dân (31313313)Trường MN Tân Viên (31313314)Trường MN Trường tô (31313315)Trường MN ngôi trường Thành (31313316)Trường MN Trường lâu (31313317)Trường thiếu nhi Thái sơn 2 (31313318)Lớp MN tự do Đồ Rê Mí (31313322)Lớp MN tự do Kitty (31313330)Lớp MN độc lập bình yên (31313333)Lớp MN tự do Xuân Lâm (31313335)Lớp MN tự do Sao Mai trang chủ (31313336)Lớp MN chủ quyền Hướng Dương (31313337)Lớp MN độc lập Sao Mai (31313338)Lớp MN hòa bình Sao Mai trang chủ (31313339)Lớp MN độc lập Hương Sen (31313340)Lớp MN chủ quyền Tom&Jery (31313341)Lớp MN tự do Họa My (31313342)Lớp MN hòa bình Sóc Nâu (31313343)Lớp MN chủ quyền Mặt Trời Của nhỏ xíu (31313474)Lớp MG hòa bình Linh Châu (31313475)Lớp MN tự do Hoa Hồng (31313477)Lớp MN tự do Duy Đức (31313479)Lớp MN độc lập San Hô (31313481)Lớp MN độc lập Ngôi nhà Trẻ Thơ (31313483)Lớp MN độc lập Hoa Sữa (31313484)Lớp MN hòa bình Ánh Dương (31313486)Lớp MN hòa bình Đồ Rê mày (Phường vật dụng Chai) (31313487)Lớp MN tự do Họa mày (31313488)Lớp MN tự do Baby home (31313491)Lớp MN hòa bình 1-5 (31313492)Lớp MN hòa bình Cầu Vồng (31313493)Lớp MN độc lập Ngôi Sao (31313494)Lớp MN độc lập Minh tâm (31313498)Lớp MN chủ quyền Hoa Việt (31313500)Lớp MN chủ quyền Mặt Trời bé dại (31313601)Lớp MN tự do Đô Rê ngươi (Phường cầu Tre) (31313603)Lớp MN tự do Bầu Trời Xanh (31313605)Lớp MN độc lập Hoa Phượng (31313606)Lớp MN chủ quyền Sao sáng sủa (31313607)Lớp MN tự do Sao Mai (31313608)Lớp MN tự do Búp mầm non (31313610)Lớp MN hòa bình Ngôi Nhà bé xíu Thơ (31313612)Trường MN Việt Nhật (31313613)Trường MN bé bỏng Gấu MBC (31313617)Lớp MN tự do Thùy Dương (31313618)Nhóm trẻ chủ quyền Tuổi Hoa (3131401001)Nhóm trẻ độc lập Phương Hoa (31314295)Trường MN Liên cơ (31314301)Trường MN Đại Đồng (31314304)Trường MN Đại Hà (31314305)Trường MN Đại phù hợp (31314306)Trường MN Đoàn Xá (31314307)Trường MN Đông Phương (31314308)Trường MN Hữu bằng (31314313)Trường MN loài kiến Quốc (31314314)Trường MN Minh Tân (31314315)Trường MN Ngũ Đoan (31314316)Trường MN ngũ điều tốt (31314317)Trường MN Tân Phong (31314318)Trường MN Tân Trào (31314320)Trường MN Thanh đánh (31314321)Trường MN Thuận Thiên (31314322)Trường MN Thụy hương (31314323)Trường MN Tú tô (31314324)Trường MN Du Lễ (31314325)Trường MN Họa My (31314326)Trường MN Tuổi Thơ (31314327)Trường MN Sao Mai (31314328)Trường MN Lá Xanh (31314331)Trường MN Ánh Dương (31314332)Trường MN Hoa hướng Dương (31314333)Trường MN ngôi sao (31314334)Trường MN Việt Úc (31314335)Nhóm trẻ độc lập Quỳnh Trang (31314336)Nhóm trẻ độc lập An Thư (31314337)Lớp MG chủ quyền Hoa Sữa (31314342)Nhóm trẻ độc lập Mùa Xuân (31314344)Lớp MG độc lập Sao Mai home (31314345)Nhóm trẻ độc lập Thanh Thảo (31314346)Nhóm trẻ độc lập Hương Giang (31314347)Trường thiếu nhi Mặt Trời nhỏ (31315080)Trường thiếu nhi Phạm Đình Nguyên (31315301)Trường mần nin thiếu nhi Tiên Minh (31315302)Trường MN Tiên Thanh (31315303)Trường mầm non Tự Cường (31315304)Trường mầm non Đông Hưng (31315305)Trường thiếu nhi Tiên Tiến (31315306)Trường mần nin thiếu nhi Tiên Cường (31315307)Trường thiếu nhi Khởi Nghĩa (31315308)Trường mầm non Quyết Tiến (31315309)Trường mần nin thiếu nhi Quang Phục (31315310)Trường thiếu nhi Thị trấn Tiên Lãng (31315311)Trường mần nin thiếu nhi Tây Hưng (31315312)Trường mần nin thiếu nhi Tiên Hưng (31315313)Trường mầm non Cấp Tiến (31315314)Trường mầm non Hùng chiến hạ (31315315)Trường mần nin thiếu nhi Liên Phong (31315316)Trường Mầm non xây cất (31315317)Trường mầm non Vinh quang quẻ (31315318)Trường thiếu nhi Bắc Hưng (31315319)Trường thiếu nhi Toàn chiến hạ (31315320)Trường mầm non Đoàn Lập (31315321)Trường mầm non Bạch Đằng (31315322)Trường thiếu nhi Đại thắng (31315323)Trường mầm non Tiên chiến thắng (31315324)Trường mần nin thiếu nhi Nam Hưng (31315325)Lớp mầm non độc lập Hoa Sen (31315326)Lớp mầm non độc lập Bảo Vũ (31315327)Nhóm trẻ độc lập keyclass (3131601001)Nhóm trẻ độc lập Thiên Thần nhỏ tuổi (3131601002)Nhóm trẻ độc lập Tuổi thơ (3131601003)Nhóm trẻ hòa bình Thiên Phước (3131601005)Nhóm trẻ chủ quyền Doremon (31316287)Trường thiếu nhi 20/8 (31316301)Trường MN An Hòa (31316302)Trường MN Cao Minh (31316303)Trường MN Cổ Am (31316304)Trường MN cùng Hiền (31316305)Trường MN Dũng Tiến (31316306)Trường MN Đồng Minh (31316307)Trường MN Giang Biên (31316308)Trường MN Hiệp Hòa (31316309)Trường MN hòa bình (31316310)Trường MN Hùng Tiến (31316311)Trường MN Hưng Nhân (31316312)Trường MN Liên Am (31316313)Trường MN Lý học tập (31316314)Trường MN Nhân Hòa (31316315)Trường MN Tam Cường (31316316)Trường MN Tam Đa (31316317)Trường MN Tân Hưng (31316318)Trường MN Tân Liên (31316319)Trường MN Thanh Lương (31316320)Trường MN win Thủy (31316321)Trường MN thị xã Vĩnh Bảo (31316322)Trường MN chi phí Phong (31316323)Trường MN Trấn Dương (31316324)Trường MN Trung Lập (31316325)Trường MN Vĩnh An (31316326)Trường MN Vĩnh Long (31316327)Trường MN Việt Tiến (31316328)Trường MN Vĩnh Phong (31316329)Trường MN Vinh quang quẻ (31316330)Trường MN Vĩnh Tiến (31316331)Nhóm trẻ tự do Hoa Thủy Tiên (31316333)Nhóm trẻ hòa bình Sao Mai (31316334)Trường MN thị trấn Cát Hải (31317301)Trường MN 3-2 (31317302)Trường MN Hoàng Châu (31317303)Trường MN Phù Long (31317304)Trường MN Trân Châu (31317305)Trường MN Sao Mai (31317306)Trường MN lối hành văn (31317307)Trường MN tô Ca (31317308)Trường MN Xuân Đám (31317309)Trường MN Đồng bài (31317310)Trường TH Việt Hải (31317404)Trường TH-THCS Gia Luận (31317502)Trường TH-THCS hiền đức Hào (31317503)Lớp MG độc lâp Hello Baby (3132212TT)Lớp MN độc lập Hoàng Anh (DH18)Trường MN hoả hồng (HH)Lớp MN chủ quyền Sao Mai - Lãm Hà (LH1)Lớp MN chủ quyền Hoa phía Dương - Lãm Hà (LH10)Lớp MN chủ quyền Bình Minh (LH11)Lớp MN tự do Ngọc Diệp I (LH2)Lớp MN độc lập Trinh (LH4)Lớp MN độc lập Hoa Sen (LH5)Lớp MN hòa bình Hoa Lan - Lãm Hà (LH7)Lớp MN hòa bình Hải Đăng (LH8)Lớp MG hòa bình Diệp Linh (LOPMAUGIAODIEPLINH12)Lớp MG hòa bình Ngọc Châu (LOPMAUGIAONGOCCHAU12)Lớp MG độc lập Sao Mai (LOPMAUGIAOSAOMAI123)Lớp MG chủ quyền Ươm Mầm Xanh (MAMXANH123)Lớp MG tự do Mặt Trời bé bỏng Thơ (MATTROIBETHO123)Lớp MG tự do Tương Lai (MGTUONGLAI123)Lớp mầm non tự do Hoa Hồng nhỏ (MNHHN)Trường mần nin thiếu nhi Hoa Trạng Nguyên (MNHTN)Lớp MG chủ quyền Linh Ngọc (MNLINHNGOCHAIAN12345)Lớp MG tự do Hướng Dương (NHOMHUONGDUONG123)Lớp MG tự do Minh Anh (NHOMMINHANH)Lớp MG tự do Viet Kids (NHOMSUNFLOWER)Lớp MG chủ quyền Hoa phương diện Trời (NHOMTREHOAMATTROI123)Nhóm trẻ hòa bình Hoa Thủy Tiên (NHOMTREHOATHUYTIEN12)Lớp MG hòa bình Huy Hoàng (NHOMTREHUYHOANG123)Lớp MG hòa bình Khai trọng tâm (NHOMTREKHAITAM)Lớp MN tự do Ngọc phái mạnh (NS29)Lớp MN chủ quyền Thùy Dương (NS31)Lớp MN chủ quyền Hoa Thủy Tiên (NS45)Lớp MG tự do Hoa Trạng Nguyên (NTHOATRANGNGUYEN123)Nhóm trẻ tự do Phước Phương Anh (PHUOCPHUONGANH123)Lớp MN hòa bình Đồ Rê Mí (PL25)Lớp MN hòa bình Hoa hướng Dương - Phù Liễn (PL26)MN-TH-THCS-THPT test - hải phòng đất cảng (qitest2)Lớp MN tự do Vàng Anh (QT17)Lớp MG chủ quyền Thực Nghiệm (THUCNGHIEM123)Lớp MN tự do Baby Garden (TTN52)Lớp MN tự do Hòa Bình (TTN55)Lớp MG hòa bình Vàng Anh (VANGANH123)Lớp MN hòa bình Họa mi II (VD36)Lớp MN chủ quyền Đôrêmon (VD40)Trường MN Việt Úc 1 (VU)

Bài viết liên quan