Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2023 được Vn
Doc sưu tầm, chọn lọc trong tủ sách đề thi lớp 5 bao gồm đáp án với bảng ma trận đề thi theo thông tứ 22. Đề thi học tập kì 2 lớp 5 này sẽ giúp đỡ các em học sinh ôn tập, củng cầm kiến thức, sẵn sàng cho bài xích thi cuối kì 2, thời điểm cuối năm học đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi học kỳ 2 lớp 5

hơn nữa, đây cũng là tài liệu unique cho những thầy cô khi ra đề học tập kì 2 lớp 5 môn Toán cho những em học sinh. Mời thầy cô, cha mẹ và các em thuộc tham khảo.


55 Đề thi Toán lớp 5 học kì 2 năm 2022 - 2023

1. đôi mươi Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán2. 35 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán sở hữu nhiều

55 đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án và biểu điểm chấm đến từng đề từng nấc độ chuẩn theo Thông bốn 22. Các bậc phụ huynh cố được cấu trúc đề, thiết lập về cho con em mình mình ôn luyện. 

1. Trăng tròn Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán

1.1. Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 1

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn đáp án đúng (A, B, C, D) cùng ghi ra giấy

Câu 1. tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?

A. Đường kính bằng buôn bán kính.

B. Đường kính hơn bán kính 2 solo vị.

C. Đường kính gấp 2 lần bán kính.

D. Bán kính gấp 2 lần đường kính.

Câu 2. 157% = ……..

A . 157

B . 15,7

C. 1,57

D. 0,157

Câu 3. 412,3 x …… = 4,123. Số điền vào khu vực chấm là:

A . 100

B . 10

C. 0,1

D. 0,01

Câu 4. tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên y thỏa mãn nhu cầu điều kiện 3,2 x y


Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân bao gồm 55 solo vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có hiệu quả đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số tương thích vào địa điểm chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật có thể tích 300dm3, chiều nhiều năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm. Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào nơi chấm:

55 ha 17 mét vuông = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học có 18 con gái và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chỉ chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học viên cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một fan đi xe máy từ xuất phát từ A dịp 8 giờ 1/2 tiếng và đến B lúc 9h 42 phút. Quãng con đường AB dài 60km. Em hãy tính tốc độ trung bình của xe sản phẩm với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang bao gồm đáy bự 150 m cùng đáy bé bỏng bằng 3/5 đáy lớn, độ cao bằng

*
lòng lớn. Tính diện tích đám khu đất hình thang đó?

Câu 10: search x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: quý giá của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là:

Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng và công dụng của phép tính đúng từng phép tính được 0,5 điểm

Kết quả những phép tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) gồm lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe thiết bị đi từ A mang đến B là (0,25 Điểm)

9 giờ 42 phút - 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút (0,5 Điểm)Đổi 1 tiếng 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 Điểm)

Vận tốc vừa đủ của xe sản phẩm là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) gồm lời giải, phép tính với tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy nhỏ xíu hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 mét vuông (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) tra cứu x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

10 × x = trăng tròn (0,25 Điểm)

x = trăng tròn : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

1.3. Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 3

Ghi lại vần âm trước câu vấn đáp đúng (từ câu 1 cho câu 6) - trường đoản cú câu 7 trình diễn bài giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số béo nhất trong các số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) lếu láo số

*
được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 3,5m; chiều rộng lớn 2m; độ cao 1,5m. Thể tích hình hộp chữ nhật kia là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu vật hình quạt bên cho thấy thêm tỉ số tỷ lệ các phương tiện được áp dụng để mang đến trường học của 1600 học sinh tiểu học. Số học tập sinh đi bộ đến ngôi trường là:

A. 160 học sinh

B. 16 học sinh

C. 32 học sinh

D. 320 học sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

25% của một giờ = 15 phút

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... Kg

c) 7,268 mét vuông = .............. Dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. Giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 tháng

b) 8 tiếng 25 phút – 5 giờ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Tìm x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một bạn đi xe cộ máy phát xuất từ A cơ hội 8 giờ 1/2 tiếng và mang đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính gia tốc trung bình của xe máy với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) cho hình bên. Tính diện tích hình thang, biết phân phối kính hình tròn là 5cm cùng đáy to gấp 3 lần đáy bé.Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5: 

25% của 1 giờ = 15 phút Đ

55 ha 17 m2 = 55,17ha S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 m2 = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS đặt tính đúng từng câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 mon = 8 năm 15 mon = 9 năm 3 tháng

b) 8 giờ đồng hồ 25 phút – 5 giờ đồng hồ 40 phút = 7 giờ 85 phút - 5 giờ 40 phút = 2 giờ 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767 

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) tất cả lời giải, phép tính với tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe sản phẩm đi từ bỏ A mang lại B là

9 giờ 42 phút - 8 giờ 1/2 tiếng = 1 giờ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 tiếng (0,25 điểm)

Vận tốc trung bình của xe thứ là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 điểm)

Câu 10:

 Theo hình, đáy bé bỏng chính là bán kính của hình tròn

Vậy đáy bé xíu = 5 cm 

Đáy phệ hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của con đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang bé xíu là:

*
(cm2)

Diện tích hình vuông vắn là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là: 

*
(cm2)

Diện tích hình thang bự là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy bé, đáy lớn, chiều cao: 0,5đ

 Diện tích hình thang: 0,5 đ

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán khác:

1.4. Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch con kiến thức,

kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

 

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

 

Số trường đoản cú nhiên, phân số, số thập phân và những phép tính cùng với chúng.

Số câu

2

 

 

 

 

2

 

 

2

2

 

Số điểm

2,0

 

 

 

 

2,0

 

 

2,0

2,0

 

Đơn vị độ dài, diện tích và thời gian, tỉ số %.

Số câu

 

 

2

1

 

 

 

 

2

1

 

Số điểm

 

 

2,0

1,0

 

 

 

 

2,0

1,0

 

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình vẫn học.

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

1,0

1,0

 

Giải việc về vận động đều, tìm hai số lúc biết tổng hiệu của hai số đó.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

Tổng

Số câu

3

 

2

1

 

3

 

1

5

5

Số điểm

3,0

 

2,0

1,0

 

3,0

 

1,0

5,0

5,0

2. 35 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán cài nhiều

2.1. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng cho các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn trụ có đường kính 2 centimet là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang gồm trung bình cộng hai lòng là 5cm và độ cao là 3,2 cm thì diện tích hình thang đó là:

A. 8 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một ô tô đi quãng mặt đường AB lâu năm 120 km mất 2 tiếng 30 phút. Vận tốc ô đánh là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

a. 3 giờ 45 phút =.........................phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác gồm độ dài đáy là 45 cm. Độ lâu năm đáy bởi

*
chiều cao. Tính diện tích của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch cất 20% muối. Hỏi đề xuất đổ thêm vào trong bình bao nhiêu gam nước lã để được một bình nước muối đựng 10% muối? (1 điểm)

Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng từng phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3 giờ 45 phút = 225 phút

b. 5 m2 8dm2 =5,08 m2

II- Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) làm đúng từng phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối hạt trong 400 gam hỗn hợp là: 400 : 100 x 20 = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau khoản thời gian đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã yêu cầu đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

2.2. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 2

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào vần âm trước ý vấn đáp đúng cho các câu bên dưới đây.

a. Chữ số 9 trong các 25, 309 thuộc sản phẩm nào?

A. Hàng đối chọi vị

B. Hàng trăm

C. Mặt hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

b. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương bao gồm cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Bí quyết tính diện tích s hình thang bao gồm đáy bự là 25 cm, đáy bé dại 21 centimet và chiều cao 8 cm là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối mỗi với dấu (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) nhị xe xe hơi khởi hành và một lúc, một xe cộ đi trường đoản cú A mang lại B với tốc độ 43 km/ giờ, một xe pháo đi từ bỏ B mang đến A với gia tốc 45 km/ giờ. Biết quãng đường AB nhiều năm 220 km. Hỏi kể từ lúc ban đầu đi, sau mấy giờ nhì ô tô gặp nhau?

Câu 7. (1 điểm) mang lại hai số thập phân bao gồm tổng bằng 69,85. Nếu gửi dấu phẩy ở số nhỏ nhắn sang buộc phải một sản phẩm ta được số lớn. Tìm nhì số vẫn cho?

Trả lời:

- Số lớn là: …………

- Số nhỏ nhắn là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 2

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng ý đến cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng mỗi ý mang lại 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng từng ô trống cho 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý cho 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kg 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính đến 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau từng giờ, cả hai ô tô đi được quãng con đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- thời gian hai ô tô gặp nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 giờ đồng hồ 0,25 điểm.

Xem thêm: Chó không sủa là chó không cắn, tại sao chó sủa là chó không cắn

* nếu thiếu hoặc sai danh số một lượt trở lên toàn tiêu diệt 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi số cho 0,5 điểm.

Số mập là: 63,5

Số nhỏ nhắn là: 6,35

Lời giải chi tiết: 

Nếu đưa dấu phẩy của số bé xíu sang cần 1 mặt hàng ta được số lớn, cùng số khủng gấp 10 lần số bé

Ta bao gồm sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần đều nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số lớn là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số bé xíu là:

69,85 - 63,5 = 6,35

2.3. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số bé nhỏ nhất trong những số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) trung bình một fan thợ làm một thành phầm hết 1 giờ đồng hồ 30 phút. Bạn đó làm 5 sản phẩm mất bao lâu?

a. 7 tiếng 30 phút

b. 7 tiếng 50 phút

c. 6 giờ 50 phút

d. 6 giờ đồng hồ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 cùng 0,6:

a. Không có số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Không hề ít số

Câu 4. (0,5 điểm) hỗn số

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một số trong những biết 20% của nó là 16. Số đó là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, không nên điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương kia là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 0,48 mét vuông = …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính cùng tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng con đường AB dài 180 km. Thời điểm 7 tiếng 30 phút, một ô tô đi tự A mang đến B với vận tốc 54 km/giờ, đồng thời đó một xe thứ đi tự B đến A với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Hai xe chạm chán nhau thời điểm mấy giờ?

b. địa điểm 2 xe gặp gỡ nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 4: Tính nhanh (1 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Số 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2

b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng từng phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng hai vận tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người gặp gỡ nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người chạm mặt nhau lúc:

2 tiếng + 7 giờ 30 phút = 9 giờ nửa tiếng (0,5 điểm)

Chỗ chạm chán nhau giải pháp A số km là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9h 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính cấp tốc (1 điểm)

Bảng kiến thiết ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

 

2

 

 

1

1

 

4

1

 

 

Câu số

1

 

2, 4

 

 

8

6

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

2 đ

 

 

2 đ

1 đ

 

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng với đo đại lượng

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

 

 

 

 

 

 

0,5 đ

 

3

Yếu tố hình học

Số câu

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

 

 

 

1 đ

 

4

Số đo thời hạn và toán chuyển động đều

Số câu

 

 

 

 

1

1

 

1

1

2

 

 

Câu số

 

 

 

 

5

9

 

10

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

1 đ

 

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

 

2

 

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

2.4. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong những 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 solo vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: láo lếu số

*
 được viết dưới dạng phân số là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: 5840g = .... Kilogam (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có trăng tròn viên bi, trong số ấy có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 01/05 số viên bi tất cả màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời hạn từ lúc 9h kém 10 phút mang lại 9 giờ trong vòng 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. 20 phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện có 320ha đất trồng cây cà phê và 480ha khu đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích s đất trồng cây cao su thiên nhiên bằng bao nhiêu tỷ lệ diện tích đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương tất cả cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: tra cứu y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một người đi xe máy xuất phát từ A thời gian 8 giờ nửa tiếng và cho B lúc 9h 30 phút. Quãng con đường AB nhiều năm 60km. Hãy tính tốc độ trung bình của xe vật dụng với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Tín đồ ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, vừa phải cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án và chỉ dẫn giải môn Toán học tập kì 2 lớp 5 Số 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: tìm kiếm y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một người đi xe cộ máy xuất phát từ A thời điểm 8 giờ khoảng 30 phút và mang đến B lúc 9h 30 phút. Quãng đường AB lâu năm 60km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe trang bị với đơn vị đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe máy đi hết quảng mặt đường AB là:

9 giờ khoảng 30 phút – 8 giờ nửa tiếng = 1 (giờ)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe sản phẩm công nghệ là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Fan ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, mức độ vừa phải cứ 100m2 thu được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Trên đây là 55 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán bao gồm đáp án. Để sẵn sàng cho kì thi học tập kì 2 lớp 5 tới đây được tốt hơn, những em học viên cần ôn tập theo đề cương, dường như cần thực hành luyện đề để triển khai quen với nhiều dạng đề không giống nhau cũng tương tự nắm được cấu trúc đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán.

3. Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 5

4. Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 cài đặt nhiều

5. Bộ đề ôn tập hè lớp 5Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 có 8 đề thi, có đáp án, lí giải chấm cùng bảng ma trận 4 mức độ theo Thông tứ 22, giúp thầy cô lập cập xây dựng đề thi học kì 2 cho học viên của mình.


Với 8 đề thi học tập kì 2 môn Toán 5, còn giúp các em luyện giải đề, biết cách phân chia thời gian cho hợp lí để ôn thi học kì hai năm 2022 - 2023 đạt tác dụng cao. Ngoại trừ ra, tất cả thể đọc thêm đề thi học tập kì 2 môn tiếng Việt, lịch sử hào hùng - Địa lý, Khoa học. Chi tiết mời thầy cô và những em cài đặt miễn phí:


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 theo Thông bốn 22

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 1Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tứ 22 - Đề 1

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Trường đái học:...............................PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌCNăm học tập 2022 - 2023Môn: Toán - Lớp 5Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm trước công dụng đúng :

Tỉ số xác suất của 9,25 với 50 là : nút 1

A. 0,185% B. 1,85% C. 18,5% D. 185%

Câu 2. ( 1,0 điểm) Viết số tương thích vào địa điểm chấm : mức 2

a) vào bảng đơn vị đo thể tích; đơn vị lớn vội vàng .......................................................đơn bị bé xíu và đơn vị nhỏ nhắn ......................................................................đơn vị lớn.

b) 950m3 = .............................................lít. ;

9dm3 = ..................................... M3 .

Câu 3. (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm trước kết quả đúng :

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm là: nấc 2


A. 8,1 m2

B. 9,1 m2

C. 17,1m2

D. 18,1m2

Câu 4. (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : mức 1

a) ý muốn chia số thập phân cho 10; 100; 1000,... Ta chỉ việc chuyển lốt phẩy của số đó sang bên bắt buộc 1; 2; 3 chữ số.☐

b) 75,6 : 4,8 + 75,6 : 3,2 = 75,6 : ( 4,8 + 3,2)☐

Câu 5. (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm trước công dụng đúng: nút 1

Một mặt bàn hình tròn trụ có bán kính 0,6m thì diện tích s của nó là:

A. 11,304m2

B. 113,04m2

C. 3,768m2

D. 1,1304m2

Câu 6. (1 điểm) Nối các phép tính ngơi nghỉ cột A với tác dụng đúng ngơi nghỉ cột B: mức 3


A

17 giờ 53 phút + 4 tiếng 15 phút
37,568 : 10
6 giờ đồng hồ 15 phút × 6
5,27 : 0,25

B

37 giờ đồng hồ 30 phút
5,27 x 4
3,7568
375,68

Câu 7. (1,0 điểm) Khoảng thời hạn từ 8 giờ trăng tròn phút đến 9 giờ kém 10 phút là ST – nấc 4

Đáp án:.....................................................................................................................................

PHẦN II. Trình diễn bài giải những bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính (Mức 2)

a) 6 năm 4 tháng + 4 năm 7 tháng

c) 17 phút 8 giây × 8

b) 41 giờ đồng hồ 32 phút – 22 giờ đồng hồ 35 phút

d) 2 tiếng 25 phút : 5

Câu 9. (2 điểm) Một fan đi xe đạp điện trong 3 giờ, giờ đầu tiên đi được 12km, giờ thứ hai đi được 18km, giờ đồng hồ thứ bố đi được quãng đường bởi nửa quãng lối đi trong nhị giờ đầu. Hỏi trung bình từng giờ tín đồ đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? (Dạng bài 1 SGK/Tr170 - nút 3)


Câu 10. (1 điểm) Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất. (Sưu tầm – mức 4)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 2. (1 điểm) Điền đúng từng phần 0,25 điểm.

Câu 3. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 4. (0,5 điểm) Điền đúng từng phần 0,25 điểm.

Câu 5. (0,5 điểm) A. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 6. (1,0 điểm) Nối đúng mỗi phần được 0,25 điểm

Câu 7. (1,0 điểm) Điền đáp án đúng được một điểm.

PHẦN II. Trình diễn bài giải những bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính đúng mỗi phép tính 0,5 điểm

Câu 9. (2,0 điểm)

Bài giải

Giờ thứ bố người đó đi được quãng mặt đường là:

(12 + 18 ) : 2 = 15 (km)

Trung bình từng giờ người đó đi được là:

(12 + 18 + 15) : 3 = 15 (km)

Đáp số: 15 km.

Câu 10. (1,0 điểm)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

= 2,25 × 0,5 + 2,25 ×

*
+ 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 × (0,5 +

*
) + 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 + 3,75 (0,25 điểm)

= 6 (0,25 điểm)

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số học : Phân số, số thập phân và các phép tính, tỉ số %

Số câu

1

1

1

1

2

Số điểm

0,5

2,0

1,0

0,5

3,0

2. Đại lượng và đo đại lượng: Độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích

2

2

1

5

1,5

1,0

1,0

3,5

3. Yếu tố hình học: Chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

4. Giải toán: Giải vấn đề về vận động đều;

1

1

2,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

1

1

1

1

1

7

3

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

5,0

5,0


Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tứ 22 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC……..Họ với tên:......……………………Lớp: ................................………

Ngày ...... Mon ...... Năm 2023BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂMMÔN: TOÁN - LỚP 5NĂM HỌC: 2022-2023Thời gian: 45 phút (không nói phát đề)

Phần I. Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời hoặc giải đáp đúng hoặc điền từ bỏ hoặc số thích hợp vào vị trí chấm (5 điểm)

Câu 1: (Mức 1) Số nhỏ nhắn nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là: (1 điểm)

A. 3,505

B. 3,050

C. 3,005

D. 3,055

Câu 2: (Mức 2). Trung bình một fan thợ làm cho một thành phầm hết 1giờ 30 phút. Bạn đó làm 5 thành phầm mất bao lâu?: (1điểm)

A. 7 tiếng 30 phút

B. 7 giờ đồng hồ 50 phút

C. 6 tiếng 50 phút

D. 6 giờ 15 phút

Câu 3: (Mức 2). Bao gồm bao nhiêu số thập phân trọng tâm 0,5 và 0,6: (0,5 điểm)

A. Không có số nào

B. Không ít số

C. 9 số

D. 1 số

Câu 4: (Mức 1) Một đội thợ gặt lúa, buổi sáng nhóm thợ đó gặt được

*
diện tích s thửa ruộng. Chiều tối nhóm thợ kia gặt được
*
diện tích thửa ruộng. Hỏi một ngày dài hôm đó họ gặt được số phần diện tích s thửa ruộng là:

A.

*
diện tích thửa ruộng

B.

*
diện tích thửa ruộng

C.

*
diện tích thửa ruộng

D. Diện tích thửa ruộng

Câu 5: (Mức 1) Tìm một vài biết trăng tròn % của nó là 16. Số kia là: (1 điểm)

A. 0,8

B. 8

C. 80

D. 800

Câu 6: ( nút 3) Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương kia là: ( 0,5 điểm )

A. 27 dm3

B. 2700 cm3

C. 54 dm3

D. 270 cm3

Phần II. Trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 7 ( nút 1). (1 điểm) Điền số phù hợp vào khu vực chấm:

a. 0,48 m2= …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3h 6 phút = ….giờ

Câu 8 (Mức 1). (2 điểm).

a) Tính:


*

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................


*

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................


Câu 9 (Mức 3). (2 điểm) Quãng đường AB nhiều năm 180 km. Dịp 7 giờ đồng hồ 30 phút, một ô tô đi từ A mang đến B với gia tốc 54 km/giờ, đồng thời đó một xe thứ đi trường đoản cú B mang đến A với gia tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Sau mấy giờ nhị xe chạm chán nhau?

b. địa điểm 2 xe chạm chán nhau phương pháp A bao nhiêu ki-lô-mét?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Câu 10. (Mức 4) Tính bằng cách nhanh nhất: (0,5đ)

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I: (5 điểm)

Câu123456
Đáp ánCABDCA
Điểm110,5110,5

PHẦN II: từ luận (5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 mét vuông = 4800 cm2

b. 0,2 kilogam = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3 giờ 6 phút = 3,1.giờ

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng từng phép tính ghi 0,5 điểm

Bài 9: 1,5 điểm Giải

Tổng hai vận tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ)

Hai người gặp mặt nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ)

Chỗ gặp nhau cách A số cây là:


54 x 2 = 108 (km)

Đáp số:

a) 9 giờ 30 phút

b) 108 km 0,25 điểm

Câu 10. 0,5 điểm

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8 = 1,75 giờ + 1,75 giờ + 1,75 giờ đồng hồ x 8

= 1,75 giờ x 1+ 1,75 giờ x 1 + 1,75 giờ đồng hồ x 8

= 1,75 giờ đồng hồ x (1 + 1 + 8)

= 1,75 tiếng x 10

= 17,5 giờ

(HS tính đúng mà lại không dễ dàng trừ 0,25 điểm ; giả dụ làm phương pháp khác đúng thì đến điểm tương đương)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 

Mạch kiến thứcSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
Số họcSố câu4116
Câu số1, 4, 5, 8310
Số điểm50,5 0,56
Đại lượng và đo đại lượngSố câu1113
Câu số729
Số điểm111,53,5
Yếu tố hình họcSố câu11
Câu số 6
Số điểm 0,50,5
TổngSố câu522110
Số điểm61,520,510