Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn giúp bạn đọc viết và cân bằng chính xác phản ứng nhiệt độ phân Fe(OH)3, tự đó vận dụng giải những bài tập nhiệt độ phân cũng như dứt các chuỗi làm phản ứng hóa học vô cơ từ Fe(OH)3 ra Fe2O3 dựa vào phương trình này.

Bạn đang xem: Fe oh 3 t độ


2Fe(OH)3 
*
 Fe2O3 + 3H2O


2. Điều kiện nhằm phản ứng Fe(OH)3 ra Fe2O3

Nhiệ độ

3. Bazơ không tan bị sức nóng phân huỷ chế tạo ra thành oxit với nước

Tương tự Fe(OH)3, một số bazơ ko tan khác như Cu(OH)2, Al(OH)3,… cũng bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit cùng nước.

Cu(OH)2 

*
 Cu
O + H2O

4. Tính chất hóa học của Fe(OH)3

Tính chất của sắt hidroxit Fe(OH)3

Là một hidroxit tạo bởi Fe3+ và team OH. Tồn tại sống trạng thái rắn, gồm màu nâu đỏ.

Công thức phân tử: Fe(OH)3

Tính chất vật lí: Là chất rắn, gray clolor đỏ, ko tan trong nước.

4.1. Fe(OH)3 Bị sức nóng phân

2Fe(OH)3 

*
Fe2O3 + 3H2O

4. 2. Tác dụng với axit

Fe(OH)3+ 3HCl → Fe
Cl3 + 3H2O

Fe(OH)3 + 3HNO3 → Fe(NO3)3 + 3H2O

4.3. Điều chế Fe(OH)3

Cho hỗn hợp bazơ vào dung dịch muối sắt (III).

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

Fe
Cl3 + 3Na
OH → Fe(OH)3 ↓ + 3Na
Cl

2Fe
Cl3 + 3Ba(OH)2 → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Ba
Cl2

5. Bài bác tập vận dụng liên quan

Câu 1. Bazo nào tiếp sau đây bị nhiệt phân hủy tạo nên thành oxit với nước

A. Ba(OH)2.

B. Ca(OH)2.

C. KOH.

D. Zn(OH)2.


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án D Ba(OH)2, Ca(OH)2, KOH hầu như là baso tan không bị nhiệt phân hủy

Phương trình phản bội ứng xảy ra

Zn(OH)2 → Zn
O + H2O


Câu 2. Dãy bazo nào sau đây bị nhiệt độ phân hủy

A. Ba(OH)2, Na
OH, Zn(OH)2, Fe(OH)3.

B. Cu(OH)2, Na
OH, Ca(OH)2, Mg(OH)2.

C. Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2.

D. Zn(OH)2, Ca(OH)2, KOH, Na
OH.


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án C :Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Zn(OH)2.

Phương trình làm phản ứng xảy ra

Cu(OH)2 

*
 Cu
O + H2O

2Fe(OH)3 

*
Fe2O3 + 3H2O

Mg(OH)2 

*
 Mg
O + H2O

Zn(OH)2 

*
 Zn
O + H2O


Câu 3. Cho những thí nghiệm sau

(a) đến dung dịch Ag
NO3 vào hỗn hợp HCl

(b) mang đến Al2O3 vào hỗn hợp HCl loãng dư

(c) đến Cu vào dung dịch HCl quánh nóng dư

(d) mang đến Ba(OH)2 vào hỗn hợp KHCO3

Số thí nghiệm thu sát hoạch được chất rắn là

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3


Đáp Án chi Tiết
Đáp án C (a) đúng tạo Ag
Cl

(b) sai bởi vì Al2O3 tan không còn trong HCl

(c) đúng vị Cu không công dụng với HCl đề xuất còn nguyên sau phản nghịch ứng

(d) đúng bởi tạo kết tủa Ba
CO3 : Ba(OH)2 + KHCO3 → Ba
CO3 + KOH + H2O

Vậy gồm 3 thí nghiệm thu được chất rắn sau bội nghịch ứng.


Câu 4. Cặp chất tồn tại trong một hỗn hợp (chúng không phản ứng cùng với nhau):

A. Na
OH cùng KCl

B. Na
OH và HCl

C. Na
OH với Mg
Cl2

D. Na
OH cùng Al(OH)3


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án A Cặp chất tồn trên trong một dung dịch (chúng không phản ứng với nhau) là Na
OH cùng KCl

Còn lại hầu hết phản ứng với nhau

B. Na
OH với HCl

Na
OH + HCl → Na
Cl + H2O

C. Na
OH và Mg
Cl2

2Na
OH + Mg
Cl2→ 2Na
Cl + Mg(OH)2

D. Na
OH với Al(OH)3

Al(OH)3 + Na
OH → Na
Al
O2 + 2H2O
Câu 5. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không color sau: KCl, Ba(OH)2, KOH, K2SO4. Chỉ cần dùng thêm 1 hóa hóa học nào sau đây để nhận biết các hỗn hợp trên?


O + CO2 → Ca
CO3

A. Quỳ tím

B. Hỗn hợp HCl

C. Hỗn hợp Ba
Cl2

D. Hỗn hợp KOH


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án A Trích chủng loại thử ra ống nghiệm không giống nhau và đánh số thứ tự tương ứng.

Cho quỳ tím vào mẫu mã thử từng hóa học và quan sát, thấy:

Những dung dịch làm quỳ tím thay đổi màu sắc là: KOH và Ba(OH)2, (nhóm 1).

Những hỗn hợp không làm cho quỳ tím đổi màu là: KCl, K2SO4 (nhóm 2).

Để nhận ra từng chất trong những nhóm, ta rước một chất ở team (1), lần lượt bỏ vô mỗi chất ở đội (2), nếu bao gồm kết tủa xuất hiện thì chất lấy ở team (1) là Ba(OH)2 và chất ở team (2) là K2SO4. Từ đó nhận ra chất còn lại ở mỗi nhóm.

Phương trình phản ứng hóa học:

Ba(OH)2 + K2SO4→ Ba
SO4 + KOH


Câu 6. Hòa tan hết m gam nhôm vào hỗn hợp Na
OH 1M, nhận được 13,44 lít khí (đktc). Thể tích dung dịch Na
OH phải dùng là

A. 200 ml

B. 150 ml

C. 400 ml

D. 300 ml


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án C n
H2(đktc) = VH2/22,4 = 13,44/22,4 = 0,6 (mol)

Phương trình phản bội ứng hóa học

2Al + 2Na
OH + 2H2O → 2Na
Al
O2 + 3H2↑

(mol) 0,4 ← 0,6

Theo phương trình bội phản ứng hóa học

n
Na
OH = 2/3n
H2 =2/3.0,6 = 0,6 (mol)

→ VNa
OH = n
Na
OH : C­M= 0,4 : 1 = 0,4 (lít) = 400 (ml)


Câu 7. Để hoà tan trọn vẹn 13,6 gam láo lếu hợp gồm Fe
O, Fe3O4và Fe2O3 (trong kia số mol Fe
O thông qua số mol Fe2O3), đề xuất dùng toàn diện V lít dung dịch HCl 0,5M. Cực hiếm của V là :

A. 1,8.

B. 0,8.

C. 2,3.

D. 1,6.


Đáp Án chi Tiết
Đáp án B Vì số mol của Fe
O cùng Fe2O3 trong hỗn hợp cân nhau nên ta quy đổi tất cả hổn hợp Fe
O, Fe3O4 và Fe2O3 thành Fe3O4.

Ta bao gồm = 13,6/233 = 0,05 mol.

n
HCl = 2.n
O (trong oxit) = 2 . 0,05 .4 = 0,4 (mol)

=> VHCl= 0,4 : 0,5 = 0,8 lít


Câu 8. Hoà tan trọn vẹn một lượng hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Fe
S2 trong 31,5 gam HNO3, nhận được 0,784 lít NO2 (đktc). Hỗn hợp thu được cho tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch Na
OH 2M, lọc kết tủa đem nung đến cân nặng không đổi thu được 4,88 gam hóa học rắn X. Nồng độ % của hỗn hợp HNO3 có quý giá là:

A. 47,2%.

B. 46,2%.

C. 46,6%.

D. 44,2%.


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án B Chất rắn X là Fe2O3

=> n
Fe2O3 = 4,88/160 = 0,0305 mol

Áp dụng định khí cụ bảo toàn yếu tố Fe

=> n
Fe(OH)3= 2 n
Fe2O3 = 0.0305. 2 = 0,244 mol

Gọi số mol của Fe3O4, Fe
S2 lần lượt là x, y (mol)

Áp dụng định mức sử dụng bảo toàn nhân tố Fe

=> 3.n
Fe3O4 + n
Fe
S2 = n
Fe(OH)3

=> 3x + y = 0,122 (1)

Áp dụng định dụng cụ bảo toàn electron

=> n
Fe3O4 + 15 . N
Fe
S2 = n
NO2

=> x + 15y = 0,035 (2)

Từ (1) với (2)

=> x = 0,02; y = 0,002

Áp dụng định luật pháp bảo toàn nguyên tố Na

=> n
Na
OH = n
Na
NO3 + 2.n
Na2SO4 (3)

n
Na2SO4 = 2 . N
Fe
S2= 0,001 . 2 = 0,002 mol (4)

=> n
Na
NO3 = 0,02 – 0,002 . 2 = 0,196 (mol)

Áp dụng định hình thức bảo toàn nguyên tố N là:

n
HNO3 = n
Na
NO3 + n
NO2 = 0,196 + 0,35 = 0,231 (mol)

=> C% HNO3 = (0,231 . 31,5):31,5. 100% = 46,2%


Câu 9. Người ta thực hiện điều chế Fe
Cl2 bằng phương pháp cho Fe tác dụng với hỗn hợp HCl. Để bảo quản dung dịch Fe
Cl2 thu được, không biến thành chuyển thành hợp chất sắt (III), bạn ta hoàn toàn có thể cho cung ứng dung dịch hóa học gì để bảo quản

A. Một lượng sắt dư .

B. Một lượng kẽm dư.

C. Một lượng HCl dư.

D. Một lượng HNO3 dư.


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án A  Phương trình hóa học
NO3

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

=> việc thêm Fe đã ngăn quy trình Fe2+ bị oxi hóa thành Fe3+


Câu 10. Khử m gam Fe3O4 bằng khí H2 thu được hổn hòa hợp X tất cả Fe cùng Fe
O, các thành phần hỗn hợp X chức năng vừa không còn với 1,5 lít hỗn hợp H2SO4 0,2M (loãng). Quý hiếm của m là

A. 46,4 gam.

B. 23,2 gam.

C. 11,6 gam.

D. 34,8 gam.


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án B Theo bài xích ra, xác định được sau làm phản ứng chỉ chiếm được Fe
SO4

→ n
Fe
SO4= n
SO42- = naxit = 0,3 mol.

Bảo toàn nguyên tố sắt → n
Fe3O4 = 0,3 : 3 = 0,1 mol

→ m = 0,1.232 = 23,2 gam.

Xem thêm: Những Câu Nói Tiếng Anh Hay Về Sự Mạnh Mẽ, Không Nên Bỏ Lỡ


Câu 11. Hiện tượng xẩy ra khi mang lại dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Fe
Cl3 là

A. Chỉ sủi bọt bong bóng khí

B. Chỉ xuất hiện kết tủa nâu đỏ

C. Mở ra kết tủa nâu đỏ cùng sủi bong bóng khí

D. Lộ diện kết tủa trắng khá xanh và sủi bong bóng khí


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án C Phương trình làm phản ứng:

2Fe
Cl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓(đỏ nâu) + 3CO2↑ + 6Na
Cl

Hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch Na2CO3 vào hỗn hợp Fe
Cl3 là xuất hiện thêm kết tủa nâu đỏ cùng sủi bong bóng khí


Câu 12. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân làm sao dưới đấy là không đúng?

A. NH4Cl → NH3+ HCl

B. NH4HCO3 → NH3+ H2O + CO2

C. NH4NO3 → NH3 + HNO3

D. NH4NO2 → N2 + 2H2O


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án C Sản phẩm của bội nghịch ứng nhiệt độ phân sai là:

C. NH4NO3 → NH3 + HNO3

Phương trình nhiệt phân đúng

NH4NO3 

*
 N2O + 2H2O
Câu 13. Trong phòng thí nghiệm, tiến hành điều chế H2 bằng giải pháp cho Zn vào hỗn hợp HCl loãng. Khí H2 sẽ bay ra nhanh hơn nếu chế tạo hệ phản nghịch ứng vài ba giọt hỗn hợp nào sau đây?

A. Cu
Cl2

B. Na
Cl

C. Mg
Cl2

D. Al
Cl3


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án A Để làm phản ứng xảy ra nhanh hơn người ta thêm Cu
Cl2 vào vị Cu
Cl2 + Zn → Cu + Zn
Cl2

→ tạo thành 2 sắt kẽm kim loại là Zn với Cu → tạo ra hiện tượng năng lượng điện hóa học tập khi 2 sắt kẽm kim loại này cũng tính năng với dung dịch H+ →Zn phản ứng cùng với H+ nhanh hơn
Đáp án cần chọn là: A


Câu 14. Có 4 dung dịch riêng biệt: HCl; Cu
Cl2; Fe
Cl3; HCl gồm lẫn Cu
Cl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số ngôi trường hợp mở ra ăn mòn điện hoá là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án C Fe + HCl: bào mòn hóa học bởi không hiện ra 2 điện rất mới

Fe + Cu
Cl2: làm mòn điện hóa vị hình thành 2 điện cực Fe cùng Cu. Nhị điện cực tiếp xúc cùng với nhau cùng tiếp xúc với dung dịch năng lượng điện li

Fe + Fe
Cl3: bào mòn hóa học bởi vì không xuất hiện 2 điện rất mới

Fe + HCl gồm lẫn Cu
Cl2: cả ăn mòn điện hóa và ăn mòn hóa học bởi vì xảy ra các phản ứng sau

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2 (ăn mòn hóa học vì chưng không xuất hiện 2 điện rất mới)

Fe + Cu
Cl2 → Fe
Cl2 + Cu

→ Cu sinh ra dính vào thanh fe và sinh ra 2 điện rất cùng xúc tiếp với dung dịch chất điện li

→ xẩy ra ăn mòn năng lượng điện hóa


Câu 15. Để điều chế Fe(OH)2 trong chống thí nghiệm, người ta triển khai như sau: Đun sôi hỗn hợp Na
OH tiếp nối cho nhanh dung dịch Fe
Cl2 vào dung dịch Na
OH này. Mục đích chính của việc đun sôi dung dịch Na
OH là?

A. Phân hủy hết muối cacbonat, tránh câu hỏi tạo kết tủa Fe
CO3
Advertisement
.


SO4 + SO2 + H2O

B. Đẩy hết oxi hòa tan, tránh bài toán oxi hài hòa oxi hóa sắt (II) lên fe (III).

C. Để nước khử sắt (III) thành sắt (II).

D. Đẩy nhanh tốc độ phản ứng.


Đáp Án chi Tiết
Đáp án B Để pha chế Fe(OH)2 trong chống thí nghiệm, người ta triển khai đun sôi dung dịch Na
OH tiếp đến cho cấp tốc dung dịch Fe
Cl2 vào hỗn hợp Na
OH này. Mục tiêu chính của việc đun sôi dung dịch Na
OH là : Đẩy không còn oxi hòa tan, tránh câu hỏi oxi hài hòa oxi hóa Fe(II) lên Fe(III).

Câu 16. Cho những phản ứng chuyển hóa sau:

Na
OH + hỗn hợp X → Fe(OH)2;

Fe(OH)2+ dung dịch Y → Fe2(SO4)3;

Fe2(SO4)3 + dung dịch Z → Ba
SO4.

Các hỗn hợp X, Y, Z lần lượt là

A. Fe
Cl3, H2SO4đặc nóng, Ba(NO3)2.

B. Fe
Cl3, H2SO4 đặc nóng, Ba
Cl2.

C. Fe
Cl2, H2SO4 đặc nóng, Ba
Cl2.

D. Fe
Cl2, H2SO4 loãng, Ba(NO3)2.


Đáp Án chi Tiết
Đáp án C Phương trình phản ứng xảy ra

2Na
OH + Fe
Cl2 → Fe(OH)2 + 2Na
Cl

dd X

2Fe(OH)2 + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

dd Y

Fe2(SO4)3 + 3Ba
Cl2→ 3Ba
SO4+ 2Fe
Cl3

dd Z


Câu 17. Khử hoàn toàn 6,64 gam láo lếu hợp bao gồm Fe, Fe
O, Fe3O4 và Fe2O3 bởi CO dư. Dẫn tất cả hổn hợp khí thu được sau làm phản ứng vào dung dịch Ca(OH)2 dư chiếm được 8 gam kết tủa. Khối lượng sắt thu được (gam) sau làm phản ứng là

A. 4,4.

B. 3,12.

C. 5,36.

D. 5,63.


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án C nkết tủa = n
CO2 = 0,08 mol

Phương trình bội nghịch ứng hóa học minh họa

Fe
O + co → fe + CO2

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

n
O(oxit) = n
CO = n
CO2 = 0,08 mol

=> m
Fe = moxit – m
O(oxit ) = 6,64 – 0,08.16= 5,36 gam


Câu 18. Cho luồng khí H2 dư qua láo hợp những oxit Cu
O, Fe2O3, Zn
O, Mg
O nung nóng ở ánh nắng mặt trời cao. Sau bội nghịch ứng, tất cả hổn hợp chất rắn sót lại là

A. Cu, Fe, Zn
O, Mg
O.

B. Cu, Fe, Zn, Mg.

C. Cu, Fe, Zn, Mg
O.

D. Cu, Fe
O, Zn
O, Mg
O.


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án C Cu
O, Fe2O3, Zn
O bị vị khử C, CO, H2 tạo thành Cu, Fe, Zn.

Còn lại Mg
O.

=> tất cả hổn hợp chất rắn nhận được là Cu, Fe, Zn, Mg
O.


Câu 19. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) mang đến Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.


(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Na
OH.

(c) mang đến Na2CO3dư vào hỗn hợp Ca(HCO3)2.

(d) mang lại bột sắt dư vào dung dịch Fe
Cl3.

(e) Hòa tan tất cả hổn hợp rắn gồm Na cùng Al (có cùng số mol) vào lượng nước dư.

(g) Sục khí Cl2 dư vào hỗn hợp Fe
Cl2.

Sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí nghiệm cơ mà dung dịch thu được chỉ cất một muối hạt tan là

A. 4.

B. 3.

C. 6.

D. 5.


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án A (a) Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Sau phản nghịch ứng chiếm được 2 muối bột tan là Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2.

(b) CO2 + Na
OH → Na
HCO3

Sau bội nghịch ứng thu được một muối chảy là Na
HCO3.

(c) Na2CO3 + Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + 2Na
HCO3

Sau bội nghịch ứng nhận được 2 muối tan là Na
HCO3 và Na2CO3dư.

(d) Fedư + 2Fe
Cl3 → 3Fe
Cl2

Sau phản nghịch ứng thu được một muối chảy là Fe
Cl2.

(e) na + H2O → Na
OH + 1/2H2

Al + Na
OH + H2O → Na
Al
O2 + 3/2 H2

Sau phản bội ứng thu được một muối chảy là Na
Al
O2.

(g) Cl2 dư + 2Fe
Cl2 → 2Fe
Cl3

Sau bội nghịch ứng thu được một muối chảy là Fe
Cl3.

Vậy bao gồm 4 thí nghiệm nhưng mà dung dịch thu được chỉ đựng một muối bột tan là (b), (d), (e) và (g).


Advertisement
Phương trình lão hóa khử
Phương trình năng lượng điện li KMn
O4
Phương trình năng lượng điện li của K2Cr2O7
Previous Post: &#x
AB; Tổng phù hợp các phong cách trang điểm cô dâu kiểu Hàn Quốc
Next Post: mẫu biên bản đấu giá bán không thành Biểu mẫu ngân hàng &#x
BB;

Primary Sidebar


Tra cứu vãn Điểm Thi


Công rứa Hôm Nay


Công cầm cố Online Hữu Ích


*

Tổng hợp tương đối đầy đủ và chi tiết nhất thăng bằng phương trình pha trộn từ Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit) ra Fe2O3 (sắt (III) oxit) , H2O (nước) . Đầy đầy đủ trạng thái, tiết sắc hóa học và tính số mol trong phản ứng hóa học.


2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Nhiệt độ: ánh sáng

Fe2O3 + H2O" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái hóa học và chi tiết của phương trình Fe(OH)3 => Fe2O3 + H2O


Thông tin thêm về phương trình hóa họctạo thành Fe2O3 (sắt (III) oxit) ,trong đk nhiệt độ nhiệt độPhương trình để tạo thành rachất Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit) () Fe2(CO3)3 + 3H2O → 3CO2 + 2Fe(OH)3 KOH + Fe
Cl3 → KCl + Fe(OH)3 4Fe
CO3 + 6H2O + O2 → 4CO2 + 4Fe(OH)3Phương trình để tạo thành rachất Fe2O3 (sắt (III) oxit) (iron oxide) 3x - 2y
O2 + 4Fex
Oy → 2x
Fe2O3 Fe2(SO4)3 → Fe2O3 + 3SO3 2Fe2(SO4)3 → 2Fe2O3 + 6O2 + 6SO2Phương trình để chế tạo ra rachất H2O (nước) (water) NH4NO2 → 2H2O + N2 3NH4NO3 + CH2 → 7H2O + 3N2 + CO2 10Fe
O + 18H2SO4 + 2KMn
O4 → 5Fe2(SO4)3 + 18H2O + 2Mn
SO4 + K2SO4

Nhân trái trong cuộc sống

*
*

Tài liệu chất hóa học HOT

Tài liệu chất hóa học lớp 8Chuyên đề hóa học 8 chăm đề hóa học - Nguyên tử - Phân tử Tổng hợp những bài tập chương 4 chất hóa học 8 Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm chất hóa học 8 màu sắc các chất hóa học chuyên đề phương trình phản nghịch ứng Tài liệu hóa học lớp 9Chuyên đề Phi kim chất hóa học 9 các loại hợp hóa học vô cơ Tổng hợp các bài tập chương 5 hóa học 9 thắc mắc trắc nghiệm hóa học 9 phương thức nhận biết hóa học hữu cơ Hidrocacbon, Nhiên liệu hóa học 9 Tài liệu chất hóa học lớp 10Tổng hợp những công thức giải cấp tốc trắc nghiệm chất hóa học Đề thi và đáp án Hóa học 2019 Đề thi hóa học 2018 bội nghịch ứng oxi hóa khử Nguyên tử hóa học 10 thắc mắc trắc nghiệm về Bảng tuần hoàn chất hóa học
Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản và dễ dàng nhất tất cả thể gồm một proton trong hạt nhân được quay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong các các nguyên tố và là nguyên tố đa dạng chủng loại nhất vào vũ trụ.
*

*

Sản phẩm xây dựng bởi vì Be Ready Education nước australia vì mục đích phi lợi nhuận