Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O là phản nghịch ứng thoái hóa khử, được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn, phương trình Fe+ HNO3 quánh nóng này sẽ xuất hiện trong nội dung những bài học: cân bằng phản ứng oxi hóa khử đặc điểm Hóa học tập của fe và đặc điểm hóa học tập HNO3…. Cũng tương tự các dạng bài xích tập quan trọng.

Bạn đang xem: Fe tác dụng hno3 đặc nóng


2. Điều khiếu nại phản ứng xẩy ra phản ứng Fe với HNO3 

HNO3 đặc nóng

3. Cân đối phản ứng lão hóa khử sắt + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 ↑ + H2O

Xác định sự biến đổi số oxi hóa

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 ↑ + H2O

1x

3x

Fe → Fe+3 + 3e

N+5 + 1e → N+4

4. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng xảy ra khi cho Fe tác dụng HNO3 đặc nóng

Khi cho Fe công dụng HNO3 đặc nóng, gồm khí độc gray clolor đỏ thoát ra chính là NO2

5. đặc điểm hóa học cơ bản của sắt

4.1. Công dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2 

*
 Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2 

*
 2Fe
Cl3

Với lưu giữ huỳnh: fe + S 

*
 Fe
S

Ở ánh sáng cao, sắt bội nghịch ứng được với nhiều phi kim.

4.2. Tính năng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → Fe
Cl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tính năng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

4.3. Công dụng với dung dịch muối

Đẩy được kim loại yếu hơn thoát ra khỏi muối

Fe + Cu
SO4 → Fe
SO4 + Cu

6. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1.

Xem thêm: Ý Nghĩa Đầy Đủ Về Mẫu Chữ Ký Tên Thuỷ, Chữ Kí Tên Thuỷ

 Cho các thành phần hỗn hợp Fe, Cu vào HNO3 đặc, đun nóng cho tới phản ứng trả toàn, thu được hỗn hợp chỉ chứa một chất tan và sót lại m gam hóa học rắn ko tan. Chất tan đó là

A. Fe(NO3)3

B. Fe(NO3)2

C. Cu(NO3)2

D. HNO3


Đáp Án chi Tiết
Đáp án B Vì vào dung dịch có chất rắn không tan → không thể bao gồm Fe(NO3)3 và HNO3 được

Nếu dung dịch X chỉ chứa Cu(NO3)2 thì Fe đó là phần ko tan → Không hợp lý vì Cu2+ có thể thoái hóa Fe

Nếu hỗn hợp X chỉ cất Fe(NO3)2 thì Cu (có thể có cả Fe) đó là phần không tan → hợp lý và phải chăng vì Fe 2+ không phản bội ứng với cả Fe với Cu


Câu 2. Kim loại nào sau đây chức năng với axit HCl loãng với khí clo quán triệt cùng loại muối clorua kim loại

A. Zn

B. Pb

C. Ag

D. Fe


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án A Loại B với C vị Cu, Pb ko phản ứng với HCl.
Advertisement
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng chất hóa học vô cơ
Phản ứng chất hóa học hữu cơ
Fe + HNO3 →Fe(NO3)3 + NO + H2O | fe ra Fe(NO3)3 | HNO3 ra Fe(NO3)3 | HNO3 ra NO
trang trước
trang sau

Phản ứng fe + HNO3 hay sắt ra Fe(NO3)3 hoặc HNO3 ra Fe(NO3)3 hoặc HNO3 ra NO thuộc loại phản ứng thoái hóa khử sẽ được cân bằng đúng chuẩn và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một vài bài tập có tương quan về Fe có lời giải, mời các bạn đón xem:


Điều kiện phản ứng

- hỗn hợp HNO3 loãng dư.

Cách triển khai phản ứng

Cho sắt kẽm kim loại sắt tính năng với hỗn hợp axit nitric

Hiện tượng nhận thấy phản ứng

Kim các loại tan dần tạo thành thành dung dịch màu tiến thưởng nâu với khí ko màu hóa nâu trong bầu không khí thoát ra.

Bạn có biết

Fe công dụng với axit nitric loãng → các thành phầm khử của HNO3 rất có thể có là NH4NO3; N2O; NO; N2;…

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho sắt kẽm kim loại sắt tính năng với HNO3 loãng thu được hóa học khí ko màu hóa nâu trong ko khí. Phương trình phản nghịch ứng xẩy ra là:

A. Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

B. Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

C. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

D. 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

Hướng dẫn giải

Đáp án: C


Ví dụ 2: mang lại phương trình phản ứng sau: fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2OTổng hệ số tối giản của phương trình sau:

A. 8B. 9C. 12D. 16

Hướng dẫn giải

Đáp án: B

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2OVí dụ 3: mang lại 5,6 g sắt tác dụng với HNO3 loãng dư chiếm được khí ko màu hóa nâu trong không khí. Tính thể tích khí thoát ra ngơi nghỉ đktc?

A. 22,4 lít
B. 11,2 lít
C. 2,24 lít D. 5,6 lít

Hướng dẫn giải

Đáp án: C

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

n
NO = n
Fe = 0,1 mol &r
Arr; VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, clarice47.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài xích giảng powerpoint, khóa học giành riêng cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời trí tuệ sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official