Trắc nghiệm GDCD 11 bài xích 1 có đáp án năm 2021

Với bộ Trắc nghiệm GDCD 11 bài xích 1 có đáp án năm 2021 để giúp học sinh hệ thống lại kỹ năng bài học cùng ôn luyện để đạt công dụng cao trong các bài thi môn giáo dục công dân lớp 11.

Bạn đang xem: Gdcd 11 bài 1 trắc nghiệm

*

Câu 1: Sự tác động ảnh hưởng của con tín đồ vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của thoải mái và tự nhiên để tạo thành các sản phẩm tương xứng với yêu cầu của con tín đồ là nội dung của khái niệm

A. Phát triển ghê tế.

B. Sản xuất của nả vật chất.

C. Quá trình lao động.C. 

D. Quá trình sản xuất.

Đáp án: 

Sản xuất của nả vật chất là việc tác động của con fan vào tự nhiên, đổi khác các yếu tố của tự nhiên để tạo thành các sản phẩm phù hợp với nhu yếu của nhỏ người.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 2: Đối với buôn bản hội, thêm vào vật chất đóng phương châm là

A. Cơ sở tồn tại cùng phát triển.

B. Động lực phân phát triển.

C. Thước đo phạt triển.

D. Cơ sở tồn tại.

Đáp án: 

Sản xuất của nả vật hóa học là cơ sở tồn trên của xã hội, đồng thời ra quyết định mọi hoạt động vui chơi của xã hội. Còn nếu không sản xuất của cải vật hóa học sẽ không tồn tại gì để đáp ứng các nhu yếu cơ phiên bản của con người, bên cạnh đó các hoạt động xã hội dừng trệ, làng hội cấp thiết tồn tại.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 3: cung ứng của cải trang bị chất đưa ra quyết định mọi hoạt động của xã hội, từ đó giúp con tín đồ ngày càng

A. Giàu tất cả và thoải mái hơn.

B. Hoàn thiện và phát triển toàn diện

C. Có nhiều điều kiện về phương diện vật chất và tinh thần.

D. Có cuộc sống phong phú cùng đa dạng.

Đáp án: 

Thông qua hoạt động sản xuất của nả vật chất, con tín đồ ngày càng được hoàn thành xong và phát triển toàn diện.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 4: nhân tố nào không buộc phải là yếu tố cơ bạn dạng của quy trình sản xuất?

A. Sức lao động.

B. Đối tượng lao động.

C. Tư liệu lao động.

D. Lao động.

Đáp án: 

Mọi quá trình sản xuất phần lớn là sự kết hợp của cha yếu tố cơ bản: sức lao động, đối tượng người tiêu dùng lao đụng và bốn liệu lao động. Còn lao động là sự việc tiêu sử dụng sức lao rượu cồn trong hiện nay thực

Đáp án nên chọn là: D

Câu 5: toàn bộ những năng lực thể hóa học và niềm tin của con người được áp dụng vào quá trình sản xuất là nội dung của khái niệm

A. Lao động

B. Sức lao động.

C. Đối tượng lao động.

D. Tư liệu lao động.

Đáp án: 

Sức lao cồn là cục bộ những năng lực thể hóa học và ý thức của con người được áp dụng vào quy trình sản xuất.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 6: hoạt động có mục đích, có ý thức của con bạn làm thay đổi những nguyên tố của thoải mái và tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người là ngôn từ của khái niệm

A. Lao động.

B. Sức lao động.

C. Vận động.

D. Sản xuất vật chất.

Đáp án: 

Lao động là vận động có mục đích, tất cả ý thức của con tín đồ làm biến hóa những yếu tố của tự nhiên cho cân xứng với yêu cầu của con người.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 7: rất nhiều yếu tố của tự nhiên mà lao đụng của nhỏ người tác động ảnh hưởng vào nhắm biến hóa nó cho tương xứng với mục tiêu của con người được điện thoại tư vấn là

A. Tư liệu lao động.

B. Cách thức lao động.

C. Đối tượng lao động.

D. Hoạt cồn lao động.

Đáp án: 

Đối tượng lao cồn là đông đảo yếu tố của tự nhiên và thoải mái mà lao động của con người tác động vào nhắm thay đổi nó cho cân xứng với mục đích của bé người

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8: Đối tượng lao động gồm mấy loại?

A. 1 

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: 

Đối tượng lao động bao gồm hai loại: Loại bao gồm sẵn trong tự nhiên và loại đã trải qua ảnh hưởng tác động của lao động.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Đối tượng lao động nào dưới đó là đối tượng của ngành công nghiệp khai thác?

A. Tôm cá.

B. Sắt thép.

C. Sợi vải.

D. Hóa chất.

Đáp án: 

Đối tượng lao động gồm sẵn trong tự nhiên, khai thác là cần sử dụng được => đối tượng người tiêu dùng của ngành công nghiệp khai quật (đất, tôm cá,…)

Đáp án phải chọn là: A

Câu 10: Con bạn ngày càng tạo ra nhiều nguyên liệu nhân tạo có tính năng, tác dụng theo ý muốn khiến cho đối tượng lao cồn ngày càng

A. Hạn chế.

B. Thu hẹp.

C. Đa dạng.

D. Tăng lên.

Đáp án:

Đối tượng lao động càng ngày càng đa dạng, phong phú, con người ngày càng tạo nên nhiều nguyên vật liệu nhân tạo tất cả tính năng, chức năng theo ý muốn

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 11: Một vật dụng hay hệ thống những vật dụng làm nhiệm vụ truyền dẫn sự ảnh hưởng tác động của con fan lên đối tượng người sử dụng lao động, nhằm đổi khác đối tượng lao động thành thành phầm thỏa mãn nhu cầu của con người được điện thoại tư vấn là

A. Đối tượng lao động.

B. Đối tượng sản xuất.

C. Tư liệu sản xuất.

D. Tư liệu lao động.

Đáp án: 

Tư liệu lao động là một trong những vật hay khối hệ thống những thứ làm trọng trách truyền dẫn sự ảnh hưởng tác động của con fan lên đối tượng người sử dụng lao động, nhằm đổi khác đối tượng lao cồn thành sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 12: đông đảo nội dung như thế nào sau đây không yêu cầu là yếu tố của bốn liệu lao động?

A. Công cầm cố lao động.

B. Hệ thống bình chứa.

C. Tư liệu sản xuất.

D. Kết cấu hạ tầng.

Đáp án: 

Đối tượng lao đụng và bốn liệu lao động phối hợp lại thành tư liệu sản xuất

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 13: trong số yếu tố cấu thành tứ liệu lao hễ thì yếu đuối tố nào là quan trọng đặc biệt nhất?

A. Công nắm lao động.

B. Hệ thống bình chứa.

C. Kết cấu lao động.

D. Quan trọng như nhau.

Đáp án: 

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao đụng thì phương pháp lao cồn là đặc biệt nhất. Nó là trong những căn cứ cơ phiên bản để phân biệt những thời đại tởm tế.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 14: trong các yếu tố cơ phiên bản của quá trình sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng đặc biệt và ra quyết định nhất?

A. Đối tượng lao động.

B. Tư liệu lao động.

C. Sức lao động.

D. Tư liệu sản xuất.

Đáp án: 

Sức lao rượu cồn với tính sáng sủa tạo, duy trì vai trò đặc trưng và đưa ra quyết định nhất. Trình độ cải cách và phát triển của tư liệu sản xuất là sự phản ánh sức lao động sáng tạo của nhỏ người.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 15: Công dân cần làm những gì để thực hiện trách nhiệm của bản thân mình với sự phát triển kinh tế?

A. Học tập, rèn luyện để cải thiện hiệu quả lao động.

B. Tham gia vào thị trường lao hễ sớm không bắt buộc qua đào tạo.

C. Tìm biện pháp làm giàu bằng mọi giá.

D. Phát triển kinh tế không lắp với đảm bảo an toàn môi trường.

Đáp án: 

Trách nhiệm của mỗi công dân: liên tục rèn luyện, học hành để nâng cấp hiệu quả lao động, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, từng trường.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 16: Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu tài chính hợp lí, tiến bộ và vô tư xã hội được call là

A. Phát triển đời sống.

B. Phát triển văn hóa.

C. Phát triển thôn hội.

D. Phát triển kinh tế.

Đáp án: 

Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng khiếp tế nối sát với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và vô tư xã hội

Đáp án nên chọn là: D

Câu 17: ngôn từ nào bên dưới đây không cần là nội dung của trở nên tân tiến kinh tế?

A. Tăng trưởng ghê tế.

B. Quy mô tăng trưởng kinh tế.

C. Tốc độ tăng trưởng khiếp tế.

D. Cơ cấu tài chính hợp lí.

Đáp án: 

Phát triển kinh tế tài chính gồm 3 nội dung: Sự tăng trưởng kinh tế, đồ sộ tăng trưởng tởm tế, tốc độ tăng trưởng gớm tế

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 18: Sự tăng trưởng kinh tế tài chính phải dựa trên cơ cấu kinh tế tài chính hợp lí, tiến bộ để đảm bảo an toàn tăng trưởng ghê tế

A. Ổn định.

B. Bền vững.

C. Liên tục.

D. Phù hợp.

Đáp án: 

Cơ sở của tăng trưởng tởm tế: cấu kinh tế hợp lí, tân tiến để đảm bảo an toàn tăng trưởng kinh tế tài chính bền vững

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 19: văn bản nào sau đây không cần là chân thành và ý nghĩa của cải tiến và phát triển kinh tế so với cá nhân?

A. Giúp có vấn đề làm với tạo thu nhập ổn định.

B. Nâng cao quality cuộc sống.

C. Gia tăng an sinh xã hội.

D. Phát triển toàn diện bản thân.

Đáp án: 

Gia tăng an sinh xã hội là chân thành và ý nghĩa của cách tân và phát triển kinh tế so với xã hội.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 20: câu chữ nào sau đây không buộc phải là chân thành và ý nghĩa của cải tiến và phát triển kinh tế so với xã hội?

A. Giảm bớt đói nghèo.

B. Tạo đk củng cố an ninh quốc phòng.

C. Tạo tiền đề vật chất trở nên tân tiến văn hóa, giáo dục, y tế.

D. Tạo tiền đề thực hiện giỏi các công dụng của gia đình.

Đáp án: 

Kinh tế tạo nên tiền đề nhằm thực hiện giỏi các chức năng của gia đình là ý nghĩa sâu sắc của phát triển kinh tế đối với gia đình.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 21: việc làm nào sau đây thể hiện công dân biết góp thêm phần phát triển kinh tế quốc gia?

A. Chỉ sử dụng các sản phẩm hàng hóa nước ngoài.

B. Ủng hộ trào lưu “Người Việt sử dụng hàng Việt”.

C. Trốn thuế để thu được rất nhiều lợi nhuận nhất có thể.

Xem thêm: Giải Chuyên Đề Văn 10 Kết Nối Tri Thức, Giáo Án Chuyên Đề Ngữ Văn 10 Kết Nối Tri Thức

D. Xả rác rưởi thải ô nhiễm chưa qua cập nhật ra môi trường.

Đáp án: 

Công dân ủng hộ trào lưu Người Việt cần sử dụng hàng Việt là hành động giúp đỡ, ủng hộ những doanh nghiệp vào nước, đóng góp thêm phần thúc đẩy nền khiếp tế nước nhà phát triển.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 22: Ông A là giám đốc công ty X mong muốn tăng năng suất lao động thông qua việc nâng cao sức lao hễ của công nhân. Ông A buộc phải làm gì?

A. Yêu mong công nhân làm cho tăng ca.

B. Để công nhân tự do làm việc theo ý muốn.

C. Chăm lo cuộc sống vật chất và niềm tin của công nhân.

D. Đổi mới technology sản xuất.

Đáp án: 

Ông A nên chăm sóc đời sinh sống vật chất và ý thức của công nhân để công dân có năng lượng thể hóa học và tinh thần tốt nhất, từ đó gồm thể cải thiện sức lao động, lao đụng hiệu quả, nâng cấp năng suất.

Trắc nghiệm GDCD 11 bài 1 là tài liệu khôn cùng hữu ích, tổng thích hợp 20 câu hỏi trắc nghiệm tất cả đáp án kèm theo về bài xích Công dân cùng với sự cách tân và phát triển kinh tế.


Trắc nghiệm Công dân 11 bài xích 1 tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm về định hướng và các bài tập tình huống có giải đáp kèm theo. Qua đó giúp các em học viên lớp 11 có thêm nhiều tứ liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để đạt hiệu quả cao vào kì thi học kì 1 sắp tới. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi và sở hữu tại đây.

Trắc nghiệm GDCD 11 bài bác 1: Công dân với sự trở nên tân tiến kinh tế

Câu 1: Sản xuất của nả vật chất là vượt trình

A. Tạo thành của cải vật chất.

B. Chế tạo xã hội.

C. Con người ảnh hưởng vào tự nhiên để tạo thành các sản phẩm tương xứng với nhu yếu của mình.


D. Tạo thành cơm ăn, áo mặc, tạo thành tư liệu sản xuất.

Câu 2: Một giữa những vai trò của tiếp tế của cải vật chất là

A. Cửa hàng tồn trên của làng hội.

B. Tạo thành các quý hiếm vật hóa học và tinh thần.

C. Góp con người có việc làm.

D. Liên tưởng tăng trưởng tởm tế.


Đáp án: A


Câu 3: tiếp tế của cải đồ dùng chất gồm vai trò quyết định

A. Mọi buổi giao lưu của xã hội.

B. Số lượng hang hóa trong buôn bản hội

C. Thu nhập của bạn lao động.

D. Câu hỏi làm của bạn lao động.


Đáp án: A


Câu 4: trong số yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây đặc biệt quan trọng nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của sản xuất.

B. Luật pháp lao động.

C. Khối hệ thống bình chứa của sản xuất.

D. đại lý vật chất.


Đáp án: B


Câu 5: Yếu tố nào sau đây giữ vai trò đặc biệt và quyết định nhất trong quá trình sản xuất?

A. Đối tượng lao động.

B. Sức lao động.

C. Tứ liệu lao động.

D. Máy móc hiện đại.


Đáp án: B


Câu 6: Quá trình tiếp tế gồm những yếu tố nào dưới đây?


A. Mức độ lao động, đối tượng lao rượu cồn và lao động.

B. Bé người, lao hễ và thứ móc.

C. Lao động, đối tượng người tiêu dùng lao rượu cồn và tứ liệu lao động.

D. Sức lao động, đối tượng người dùng lao động và tứ liệu lao động.


Đáp án: D


Câu 7: yếu ớt tố như thế nào dưới đấy là một vào những đối tượng người sử dụng lao hễ trong ngành Công nghiệp khai thác?

A. Thiết bị cày.

B. Than.

C. Sảnh bay.

D. Công ty xưởng.


Đáp án: B


Câu 8: “Con trâu đi trước, cái cày theo sau” là nói đến yếu tố nào sau đây trong quy trình lao động?

A. Đối tượng lao động.

B. Tứ liệu lao động.

C. Mức độ lao động.

D. Nguyên liệu lao động.


Đáp án: B


Câu 9: Yếu tố như thế nào dưới đấy là tư liệu lao đụng trong nghành nghề May mặc?

A. Vật dụng may.

B. Vải.

C. Thợ may.

D. Chỉ.


Đáp án: A


Câu 10: yếu tố làm sao dưới đây là đối tượng lao động trong lĩnh vực Xây dựng?

A. Xi măng.

B. Thợ xây.

C. Dòng bay.

D. Giàn giáo.


Đáp án: A

Câu 11: Theo report của Ủy ban đo lường Tài chính non sông cho biết, tăng trưởng kinh tế tài chính Việt phái mạnh năm 2018 đạt tốc độ tăng trưởng 6,9 – 7% . Sự phạt triển kinh tế tài chính này có ý nghĩa nào sau đây đối với cá nhân?

A. Tạo đk cho mọi người có việc là và thu nhập.

B. Cơ sở tiến hành và chế tạo hạnh phúc.

C. Cải cách và phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.

D. Tiến hành dân giàu, nước mạnh.


Đáp án: A


Câu 12: Một nước nhà không phong phú về tài nguyên vạn vật thiên nhiên nhưng vẫn hoàn toàn có thể trở thành một cường quốc kinh tế tài chính thế giới nếu gồm yếu tố nào dưới đây?

A. Sức lao động quality cao.

B. Vùng địa lý thuận lợi.

C. Số lượng dân sinh đông và tổ chức cơ cấu hợp lý.

D. Đường lối lãnh đạo phù hợp.


Đáp án: A


Câu 13: công ty Sam Sung không ngừng mở rộng quy tế bào sản xuất, đầu tư chi tiêu vào cung cấp các sản phẩm tiêu sử dụng và xuất khẩu nên doanh thu ngày càng tăng, xử lý việc làm cho cho hàng nghìn lao động. Việc làm của khách hàng Sam Sung là thể hiện

A. ý nghĩa sâu sắc của cải cách và phát triển kinh tế.

B. Sứ mệnh của tiếp tế của cải đồ gia dụng chất.

C. Các yếu tố cơ phiên bản của quá trình sản xuất.

D. Khái niệm tiếp tế của cải đồ dùng chất.


Đáp án: A


Câu 14: Trong bài bác thơ "Bài ca đổ vỡ đất" bên thơ Hoàng Trung Thông bao gồm viết: "Bàn tay làm nên tất cả có sức bạn sỏi đá cũng thành cơm" Theo em “sỏi đá” mà lại nhà thơ nói tới là yếu tố nào sau đây?

A. Đối tượng lao động.

B. Hình thức lao động.

C. Thành phầm lao động.

D. Tư liệu lao động.


Đáp án: A


Câu 15: Khi thăm quan làng lụa Vạn Phúc, Hà Nội. Hùng thắc mắc: băn khoăn vật làm sao dưới đó là đối tượng lao rượu cồn của ngành công nghiệp dệt? Nếu là phía dẫn viên du ngoạn em vẫn chọn giải đáp nào góp Hùng?

A. Sợi nhằm dệt vải

B. Tủ nhằm vải.

C. Vật dụng dệt vải.

D. Kéo cắt vải.


Đáp án: A


Câu 16: Có chủ ý cho rằng: Cây mộc là bốn liệu lao đụng của người thợ kháng lò vào hầm mỏ tuy vậy là đối tượng người tiêu dùng lao rượu cồn của fan thợ mộc. Em sẽ sử dụng địa thế căn cứ nào dưới đây để phân tích và lý giải cho chủ ý đó?

A. Đặc tính cơ phiên bản của cây gỗ gắn với tác dụng của nó trong sản xuất.

B. Mục tiêu sử dụng cây gỗ đính với tác dụng mà nó đảm nhận trong sản xuất.

C. ở trong tính cơ phiên bản gắn với mục đích sử dụng của cây gỗ trong sản xuất.

D. Tính năng cây gỗ đảm nhiệm gắn với đặc thù cơ bạn dạng của nó vào sản xuất.


Đáp án: A


Câu 17: giỏi nghiệp đh chuyên ngành hóa dầu làm việc Liên Xô, anh H mong muốn trở về vn công tác nhưng bố mẹ H không gật đầu vì mang lại rằng thao tác ở quốc tế lương cao, cơ chế đãi ngộ tốt, bao gồm nhiều cơ hội để phạt triển. Nếu như là H em chọn lựa cách nào dưới đây để triển khai trách nhiệm của chính mình trong việc phát triển kinh tế đất nước?

A. Tỏ cách biểu hiện không đồng tình bằng việc không liên hệ với thân phụ mẹ.

B. Tiến hành theo ước muốn của cha, bà bầu và không trở về nước.

C. Tìm phương pháp thuyết phục phụ huynh đồng ý cho chính mình về nước làm việc.

D. Không suy nghĩ ý kiến của cha mẹ và kín đáo về nước làm việc.


Đáp án: C


Câu 18: doanh nghiệp H sale mở rộng qui tế bào sản xuất góp thêm phần giải quyết câu hỏi làm cho hàng ngàn lao động, sút tỉ lệ fan thất. Việc làm của bạn H thể hiện ý nghĩa của vạc triển kinh tế đối với

A. Gia đình.

B. Xóm hội.

C. Tập thể.

D. Cùng đồng.


Đáp án: B


Câu 19: M tốt nghiệp đại học nhưng không chịu đi làm việc mà chỉ ở nhà ăn bám cha mẹ. Việc làm của M không triển khai trách nhiệm của công dân trong nghành nghề nào bên dưới đây?

A. Phát huy truyền thống văn hóa.

B. Duy trì gìn truyền thống gia đình.

C. Củng cố an ninh quốc phòng.

D. Trở nên tân tiến kinh tế.


Đáp án: D


Câu 20: chuyển động nào sau đây được coi là lao rượu cồn ?

A. Anh B đã xây nhà.

B. Ong vẫn xây tổ.

C. M sẽ nghe nhạc.

D. Chim tha mồi về tổ.


Đáp án: A


Chia sẻ bởi: Đỗ Vân

clarice47.com


Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 171 Lượt xem: 8.198 Dung lượng: 103 KB
Liên kết sở hữu về

Link tải về chính thức:

Trắc nghiệm GDCD 11 bài xích 1 tải về Xem

Các phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo khoác định
Mới nhất
Cũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi

Tài liệu tham khảo khác


Chủ đề liên quan


Mới tốt nhất trong tuần


Tài khoản
Giới thiệu
Điều khoản
Bảo mật
Liên hệ
Facebook
Twitter
DMCA