Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 3

*

Lời giải Vở bài bác tập Toán lớp 3 sách mới liên kết tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều xuất xắc nhất, cụ thể sẽ góp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi & làm bài xích tập vào Vở bài xích tập Toán lớp 3 từ kia học xuất sắc môn Toán lớp 3 nhằm đạt điểm trên cao trong bài thi Toán lớp 3 hơn.

*

• Đọc, viết, so sánh các số gồm 3 chữ số • Cộng, trừ những số bao gồm 3 chữ số ( không nhớ ) • luyện tập trang 4 • Cộng những số có tía chữ số (có ghi nhớ một lần) • rèn luyện trang 6 • Trừ các số có tía chữ số (có lưu giữ một lần) • rèn luyện trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập các bảng chia • rèn luyện trang 10 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ • Xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • luyện tập chung trang 18

Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • rèn luyện trang đôi mươi • Nhân số bao gồm hai chữ số với số bao gồm một chữ số (không nhớ) • Nhân số bao gồm hai chữ số cùng với số gồm một chữ số (có nhớ) • luyện tập trang 23 • Bảng phân chia 6 • luyện tập trang 25 • tìm một trong những phần đều bằng nhau của một số • luyện tập trang 26 • chia số bao gồm hai chữ số mang đến số bao gồm một chữ số • luyện tập trang 28 • Phép phân tách hết và phép chia bao gồm dư • rèn luyện trang 30 • Bảng nhân 7 • rèn luyện trang 32 • Gấp một trong những lên nhiều lần • rèn luyện trang 34 • Bảng phân tách 7 • rèn luyện trang 36 • bớt đi một vài lần • luyện tập trang 38 • tìm kiếm số phân tách • luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc không vuông • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bởi ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ nhiều năm • luyện tập trang 46 • thực hành thực tế đo độ dài • thực hành thực tế đo độ dài (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 49 • việc giải bởi hai phép tính • bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) • rèn luyện trang 52 • Bảng nhân 8 • rèn luyện trang 54 • Nhân số có bố chữ số với số gồm một chữ số • luyện tập trang 56 • so sánh số lớn gấp mấy lần số nhỏ bé • rèn luyện trang 58 • Bảng phân tách 8 • rèn luyện trang 60 • đối chiếu số bé bằng một trong những phần mấy số mập • luyện tập trang 62 • Bảng nhân 9 • rèn luyện trang 64 • Gam • luyện tập trang 67 • Bảng phân tách 9 • luyện tập trang 69 • phân chia số bao gồm hai chữ số mang đến số có một chữ số • phân chia số gồm hai chữ số cho số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • phân chia số có cha chữ số cho số có một chữ số • chia số có tía chữ số mang đến số có một chữ số (tiếp theo) • ra mắt bảng nhân • ra mắt bảng phân chia • luyện tập trang 76 • luyện tập chung trang 77 • làm quen cùng với biểu thức • Tính quý giá của biểu thức • Tính cực hiếm của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 81 • Tính quý giá của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 82 • luyện tập chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông vắn • luyện tập trang 89 • luyện tập chung trang 90

Chương 3: các số mang đến 10 000


Xem thêm: Top 10 cách phối đồ với quần jean ống suông mặc với áo gì, quần suông ống rộng mặc với áo gì

• những số bao gồm bốn chữ số • luyện tập trang 94 • các số gồm bốn chữ số (tiếp theo) • các số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - luyện tập • Điểm làm việc giữa. Trung điểm của đoạn thẳng • luyện tập trang 99 • So sánh những số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 101 • Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 103 • Phép trừ những số trong phạm vi 10 000 • luyện tập trang 105 • luyện tập chung trang 106 • mon - năm • rèn luyện trang 109 • Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính • Nhân số tất cả bốn chữ số với số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 114 • Nhân số tất cả bốn chữ số cùng với số gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 116 • chia số gồm bốn chữ số cho số có một chữ số • phân chia số tất cả bốn chữ số cho số bao gồm một chữ số (tiếp theo) • phân chia số tất cả bốn chữ số mang đến số tất cả một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • luyện tập chung trang 120 • làm quen cùng với chữ số La Mã • rèn luyện trang 122 • thực hành xem đồng hồ đeo tay • thực hành xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • bài toán tương quan đến rút về đơn vị • luyện tập trang 129 phần 1 • luyện tập trang 129 phần 2 • Tiền vn • rèn luyện trang 132 • làm quen với thống kê lại số liệu • có tác dụng quen với thống kê lại số liệu (tiếp theo) • luyện tập trang 138

Chương 4: các số đến 100 000


• những số gồm năm chữ số • rèn luyện trang 142 • các số tất cả năm chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 145 • Số 100 000 - luyện tập • So sánh những số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • luyện tập trang 149 • diện tích s của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích hình chữ nhật • rèn luyện trang 153 • Diện tích hình vuông • luyện tập trang 154 • Phép cộng những số vào phạm vi 100 000 • luyện tập trang 156 • Phép trừ các số vào phạm vi 100 000 • Tiền vn • rèn luyện trang 159 • luyện tập chung trang 160 • Nhân số tất cả năm chữ số với số bao gồm một chữ số • rèn luyện trang 162 • phân chia số có năm chữ số đến số có một chữ số • phân chia số tất cả năm chữ số cho số gồm một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • luyện tập chung trang 165 • bài toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng (tiếp theo) • rèn luyện trang 167 • rèn luyện trang 167 • rèn luyện chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập những số đến 100 000 • Ôn tập các số cho 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập tứ phép tính vào phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung •Chương 2: Phép nhân với phép phân chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: các số cho 10 000 •Chương 4: những số đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm