*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Trong những hệ thức dưới đây hệ thức nào không cân xứng với định vẻ ngoài Bôi – lơ Ma – ri - ốt?

A.

Bạn đang xem: Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật bôi lơ mariot

p. ~ 1 V

B. V ~ 1 phường

C. V ~ p

D. p 1 V 1 = p 2 V 2


*

*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!
Hệ thức như thế nào sau đây cân xứng với định vẻ ngoài Bôi-lơ-Ma-ri-ốt? A. P. 1 V 1 = p 2 V 2 B. P. 1 V 1 = p. 2 V 2 C. P 1 p 2 = V 1 V 2 D. P ~ V ...

Hệ thức như thế nào sau đây phù hợp với định giải pháp Bôi-lơ-Ma-ri-ốt?

A. phường 1 V 1 = phường 2 V 2

B. Phường 1 V 1 = p 2 V 2

C. phường 1 p. 2 = V 1 V 2

D. Phường ~ V


Trong những hệ thức sau đây, hệ thức như thế nào không cân xứng với định hình thức Sác – Lơ? A. P. ~ T B. Phường ~ t C. P T = hằng số D. Phường 1 T 1 = phường 2 T 2 ...

Trong các hệ thức sau đây, hệ thức làm sao không cân xứng với định nguyên tắc Sác – Lơ?

A. Phường ~ T

B. Phường ~ t

C. P. T = hằng số

D. P. 1 T 1 = p 2 T 2


Phương trình nào dưới đây không nên là phương trình của định cách thức Bôi-lơ-Ma-ri-ốt? A. P. 1 V 1 = p. 2 V 2 B. P
V = const. C. P 1 V 1 = phường 2 V 2 D. P 1 phường 2 = V 2 V 1 ...

Phương trình nào dưới đây không đề nghị là phương trình của định vẻ ngoài Bôi-lơ-Ma-ri-ốt?

A. p 1 V 1 = p 2 V 2

B. p
V = const.

C.

Xem thêm: Năm 2024 là năm con gì và mệnh gì, năm 2024 mệnh gì

p 1 V 1 = p. 2 V 2

D. phường 1 phường 2 = V 2 V 1


Hệ thức như thế nào sau đây cân xứng với định điều khoản Sác – lơ? A. P ~ t B. P. 1 T 1 = p. 3 T 3 C. P. T = h ằ n g s ố D. Phường 1 p 2 = T 2 T 1 ...

Hệ thức nào sau đây cân xứng với định lý lẽ Sác – lơ?

A. P. ~ t

B. P. 1 T 1 = p 3 T 3

C. P. T = h ằ n g s ố

D. p. 1 p 2 = T 2 T 1


Hệ thức nào dưới đây tương xứng với định mức sử dụng Bôilơ – Mariôt? A. P. 1 V 1 = p. 2 V 2 B. P. = V C. Phường V = c o n s t D. P 1 phường 2 = V 1 V 2 ...

Hệ thức nào bên dưới đây phù hợp với định hình thức Bôilơ – Mariôt?

A. phường 1 V 1 = p. 2 V 2

B. p. = V

C. phường V = c o n s t

D. p. 1 phường 2 = V 1 V 2


Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường thiên nhiên với vận tốc v, bước sóng λ. Tần số f của sóng thỏa mãn hệ thức như thế nào sau đây

A. F = vλ

B. F = λ / v

C. F = v / λ

D. F = 2 πv / λ


Biểu thức nào sau đây tương xứng với ngôn từ của định mức sử dụng Hooke vào chương Động lực học chất điểm?

A. F = μN

B. F = G m 1 m 2 r 2

C. F = m a

D.


Biểu thức nào sau đây phù hợp với nội dung của định điều khoản Hooke trong chương Động lực học chất điểm?

A. F = μ N .

B. F = G m 1 m 2 r 2 .

C. F = m a

D. F = k Δ l .


Trong những cách viết hệ thức của định luật II Niu - tơn sau đây, giải pháp viết như thế nào đúng? A. F → = m . A B. F → = - m . A → C. F → = m . A → D. - F → = m . A → ...

Trong những cách viết hệ thức của định luật pháp II Niu - tơn sau đây, cách viết như thế nào đúng?

A. F → = m . A

B. F → = - m . A →

C. F → = m . A →

D. - F → = m . A →


tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái

Nếu gọi (p_1,V_1)là áp suất cùng thể tích của một lượng khí sinh hoạt trạng thái 1; nếu gọi (p_2,V_2)là áp suất cùng thể tích của một lượng khí sống trạng thái 2 thì :

(p_1V_1 = m p_2V_2)

⇒ Chọn câu trả lời A


*


*


Toán 10

Toán 10 kết nối Tri Thức

Toán 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Toán 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Toán 10 kết nối Tri Thức

Giải bài bác tập Toán 10 CTST

Giải bài bác tập Toán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 liên kết Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Văn 10 liên kết Tri Thức

Soạn Văn 10 Chân Trời sáng tạo

Soạn Văn 10 Cánh Diều

Văn chủng loại 10


Tiếng Anh 10

Giải giờ Anh 10 kết nối Tri Thức

Giải giờ đồng hồ Anh 10 CTST

Giải tiếng Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 CTST

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 CD

Giải Sách bài tập tiếng Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 liên kết Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Lý 10 kết nối Tri Thức

Giải bài tập Lý 10 CTST

Giải bài bác tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm đồ Lý 10


Hoá học tập 10

Hóa học 10 liên kết Tri Thức

Hóa học 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Hóa học 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Hóa 10 liên kết Tri Thức

Giải bài tập Hóa 10 CTST

Giải bài xích tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10


Sinh học tập 10

Sinh học tập 10 kết nối Tri Thức

Sinh học 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Sinh học tập 10 Cánh Diều

Giải bài tập Sinh 10 liên kết Tri Thức

Giải bài tập Sinh 10 CTST

Giải bài tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinh học tập 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 kết nối Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập lịch sử vẻ vang 10 KNTT

Giải bài tập lịch sử vẻ vang 10 CTST

Giải bài xích tập lịch sử dân tộc 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 liên kết Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài bác tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10


GDKT & PL 10

GDKT và PL 10 kết nối Tri Thức

GDKT & PL 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

GDKT và PL 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập GDKT & PL 10 KNTT

Giải bài xích tập GDKT & PL 10 CTST

Giải bài tập GDKT và PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT & PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 kết nối Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Trời sáng Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập công nghệ 10 KNTT

Giải bài bác tập technology 10 CTST

Giải bài xích tập technology 10 CD

Trắc nghiệm technology 10


Tin học tập 10

Tin học tập 10 liên kết Tri Thức

Tin học tập 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Tin học 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Tin học tập 10 KNTT

Giải bài xích tập Tin học tập 10 CTST

Giải bài bác tập Tin học tập 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học 10


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi thân HK1 lớp 10

Đề thi giữa HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Đề cương HK2 lớp 10

Video bồi dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Kết nối học thức Bài 1: Mệnh đề

Toán 10 Chân trời sáng chế Bài 2: Tập hợp

Toán 10 Cánh Diều bài xích tập cuối chương 1

Soạn bài xích Chữ người tử tù túng - Nguyễn Tuân - Ngữ văn 10 KNTT

Soạn bài bác Thần Trụ Trời - Ngữ văn 10 CTST

Soạn bài xích Ra-ma buộc tội - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều

Văn mẫu về Chữ bạn tử tù

Văn chủng loại về cảm hứng mùa thu (Thu hứng)

Văn mẫu mã về Bình Ngô đại cáo

Văn mẫu về Tây Tiến


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thiết bị 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

clarice47.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: công ty Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc doanh nghiệp CP giáo dục Học 247