I did not see Susan off at the airport. I feel bad about it now.

Bạn đang xem: I did not see susan off at the airport

A. I could have seen Susan off at the airport.

B. If only I had seen Susan off at the airport.

C. That I did not see Susan off at the airport escapes me now.

D. It suddenly dawns on me that I should have seen Susan off at the airport.


*

Đáp án B

Tôi ko tiễn Susan sống sân bay. Tôi hiện nay cảm thấy khôn xiết tệ vày điều đó.

A. Tôi có thể đã tiễn Susan làm việc sân bay.

B. Ước gì tôi đã tiễn Susan sinh sống sân bay.

C. Tôi quên mất câu hỏi tiễn Susan sinh sống sân bay.

D. Đột nhiên ý nghĩ về loé trong đầu rằng tôi hẳn đã đề xuất tiễn Susan sống sân bay.I did not see Susan off at the airport. I feel bad about it now. A. I could have seen Susan off at the airport. B. If only I had seen Susan off at the airport. C. That I did not see Susan off at the airport escapes me now. D. It suddenly dawns on me that I should have seen Susan off at the airport.

I did not see Susan off at the airport. I feel bad about it now.

A. I could have seen Susan off at the airport.

B. If only I had seen Susan off at the airport.

C. That I did not see Susan off at the airport escapes me now.

D. It suddenly dawns on me that I should have seen Susan off at the airport.


When we went to the airport to lớn see her off, we had a traffic jam.

A. Say good bye lớn her

B. Meet her

C. Take care of her

D. Look for her


When we ____ lớn the airport, I realized that I ____ my passport at home.

A. Got - had left

B. Got - was left

C. Got - left

D. Had got - had left


“I’ll điện thoại tư vấn you as soon as I arrive at the airport,” he said khổng lồ me. A. He objected khổng lồ calling me as soon as he arrived at the airport. B. He promised to gọi me as soon as he arrived at the airport. C. He denied calling me as soon as he arrived at the airport. D. He reminded me to hotline him as soon as he arrived at the airport.

“I’ll gọi you as soon as I arrive at the airport,” he said to me. 

A. He objected lớn calling me as soon as he arrived at the airport.

B. He promised to call me as soon as he arrived at the airport.

C. He denied calling me as soon as he arrived at the airport.

D. He reminded me to call him as soon as he arrived at the airport.

Xem thêm: Thần số học theo tên, cách tính thần số học theo tên riêng, xem thần số học online miễn phí


“I’ll điện thoại tư vấn you as soon as I arrive at the airport,” he said to me. A. He objected lớn calling me as soon as he arrived at the airport. B. He promised to hotline me as soon as he arrived at the airport. C. He denied calling me as soon as he arrived at the airport. D. He reminded me to điện thoại tư vấn him as soon as he arrived at the airport.

“I’ll điện thoại tư vấn you as soon as I arrive at the airport,” he said lớn me.

A. He objected to lớn calling me as soon as he arrived at the airport.

B. He promised to điện thoại tư vấn me as soon as he arrived at the airport.

C. He denied calling me as soon as he arrived at the airport.

D. He reminded me to gọi him as soon as he arrived at the airport.


“I’ll hotline you as soon as I arrive at the airport,” he said lớn me. A. He objected to calling me as soon as he arrived at the airport. B. He promised to điện thoại tư vấn me as soon as he arrived at the airport. C. He denied calling me as soon as he arrived at the airport. D. He reminded me to hotline him as soon as he arrived at the airport.

“I’ll điện thoại tư vấn you as soon as I arrive at the airport,” he said to lớn me. 

A. He objected khổng lồ calling me as soon as he arrived at the airport.

B. He promised to gọi me as soon as he arrived at the airport.

C. He denied calling me as soon as he arrived at the airport.

D. He reminded me to điện thoại tư vấn him as soon as he arrived at the airport.


I have lived near the airport for so long now that I’ve grown ________ lớn the noise of the airplanes.

A. Accustomed

B. Unconscious

C. Familiar

D. Aware


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.Is it necessary khổng lồ meet the manager at the airport? A. Did the manager have to be met at the airport?. B. Does the manager have to lớn be met at the airport? C. Is the manager had to be met at the airport? D. Does the manager have to lớn meet at the airport?

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Is it necessary khổng lồ meet the manager at the airport?

A. Did the manager have lớn be met at the airport?.

B. Does the manager have khổng lồ be met at the airport?

C. Is the manager had lớn be met at the airport?

D. Does the manager have to meet at the airport?


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

A.I could have seen Susan off at the airport.B.If only I had seen Susan off at the airport.C.That I did not see Susan off at the airport escapes me now.D.It suddenly dawns on me that I should have seen Susan off at the airport.

Đáp án B

Kiến thức: Viết lại câu

Giải thích:

Tạm dịch: Tôi ko tiễn Susan nghỉ ngơi sân bay. Tôi hiện thời cảm thấy khôn cùng tệ vì chưng điều đó.

A. Tôi rất có thể đã tiễn Susan sống sân bay.

B. Ước gì tôi đã tiễn Susan sinh hoạt sân bay.

C. Tôi quên mất câu hỏi tiễn Susan sinh sống sân bay.

D. Đột nhiên ý nghĩ về loé vào đầu rằng tôi hẳn đã đề nghị tiễn Susan sinh sống sân bay.


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách nâng cao Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12

Giải bài Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới reviews 4


Vật lý 12

Lý thuyết thứ Lý 12

Giải bài bác tập SGK đồ Lý 12

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 12

Trắc nghiệm vật dụng Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài tập SGK Sinh 12

Giải BT sách nâng cấp Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử hào hùng 12

Giải bài xích tập SGK lịch sử 12

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử vẻ vang VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết công nghệ 12

Giải bài tập SGK technology 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn đồ vật lý

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Hóa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sinh

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn GDCD

Đề thi thpt QG 2023 môn Toán

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn giờ Anh

Đề thi thpt QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cưng cửng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi thpt QG môn Văn

Video ôn thi trung học phổ thông QG giờ đồng hồ Anh

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn vật lý

Video ôn thi thpt QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai sẽ đặt thương hiệu cho mẫu sông

Vợ ông xã A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền xung quanh xa

Khái quát văn học việt nam từ đầu CMT8 1945 đến gắng kỉ XX


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - máy 7: từ 08h30 - 21h00

clarice47.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: công ty Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247