ARN->protein->tính trạng">ARN->protein->tính trạng">ARN->protein->tính trạng">ARN->protein->tính trạng" />ARN->protein->tính trạng" />
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Nêu bản chất mối tình dục giữa gen và tính trạng qua sơ vật dụng sau :

gen(1 đoạn ADN)->ARN->protein->tính trạng


*

*

Trình tự những nuclêôtit bên trên mạch khuôn của gen lý lẽ trình tự các nuclêotit trên m
ARN. Trình tự các nuclêôtit trên m
ARN phép tắc trình tự các axit amin của phân tử prôtêin. Prôtêin thâm nhập vào chuyển động sinh lí của tế bào và biểu lộ ra xung quanh thành tính trạng.

Bạn đang xem: Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu trả lời mà các bạn cần!

Sơ đồ mối quan hệ giữa gen và tính trạng làm sao dưới đây là đúng?

A. ADN → ARN → protein → tính trạng.

B. Gen → m
ARN → protein → tính trạng.

C. Gen → m
ARN → tính trạng.

D. Gen → ARN → protein → tính trạng.


Câu 3: Nêu thực chất của quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ

Gen (một đoạn ADN)(underrightarrow1) m
ARN(underrightarrow2)protein(underrightarrow3)tính trạng


Gen ( một quãng ADN) -> m
ARN -> Prôtêin -> Tính trạng

- Trình tự những nuclêôtit trong mạch khuôn ADN qui định trình tự những nuclêôtit trong mạch m
ARN.

- Trình tự những nuclêôtit dụng cụ trật tự sắp tới xếp những axit-amin trong prôtêin.

- Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu tạo hoạt đụng sinh lí của tế bào từ đó bộc lộ thành tính trạng cùa cơ thể.


- Trình tự các nuclêôtit vào mạch khuôn ADN dụng cụ trình tự những nuclêôtit trong mạch m
ARN.

- Trình tự các nuclêôtit cơ chế trật tự chuẩn bị xếp những axit-amin trong prôtêin.

- Prôtêin trực tiếp gia nhập vào cấu tạo hoạt hễ sinh lí của tế bào trường đoản cú đó biểu lộ thành tính trạng cùa cơ thể.


Sơ đồ mối quan hệ giữa gen và tính trạng nào dưới đấy là đúng?

A. ADN → ARN → protein → tính trạng.

B. Gen → m
ARN → protein → tính trạng.

C. Gene → m
ARN → tính trạng.

D. Gen → ARN → protein → tính trạng.

Mong nhấn dc sự hỗ trợ của những bạn.


Nêu mối liên hệ và thực chất mối liên hệ giữa những thành phía bên trong sơ vật sau:

Gen ( một đoạn ADN )➝ m
ARN➝ Prôtêin➝ Tính trạng


Đánh số (1), (2), (3) cho các dấu mũi tên từ trái qua phải nha!

--

Mối liên hệ giữa những thành bên trong sơ vật dụng theo cô đơn tự 1,2,3

1. Ren là khuôn mẫu để tổng vừa lòng m
ARN.

2. M
ARN là khuôn mẫu để tổng đúng theo axit amin cấu thành đề xuất prôtêin.

3. Prôtêin chịu ảnh hưởng tác động của môi trường thiên nhiên trực tiếp thể hiện thành tính trạng của cơ thể.

- thực chất của mối liên hệ trong sơ đồ.

Bản chất của mối liên hệ là trình tự những nuclêôtit trong gene (ADN) cách thức trình tự những nuclêôtit vào m
ARN, qua đó quy định trình tự các axit amin cấu thành prôtêin. Prôtêin thâm nhập vào kết cấu hoạt cồn sinh lí của tế bào, từ đó biểu lộ thành tính trạng của cơ thể.


Đúng(1)

Nêu thực chất của quan hệ giữa gen cùng tính trạng qua sơ đồ:

*


#Sinh học tập lớp 9
1
Đỗ Khánh bỏ ra

Bản chất quan hệ giữa gen cùng tính trạng qua sơ thứ là trình tự các nuclêôtit vào mạch khuân của ADN qui định trình tự những nuclêôtit vào m
ARN, qua đó quy định trình tự những axit amin trong kết cấu bậc 1 của prôtêin. Prôtêin trực tiếp gia nhập vào kết cấu và hoạt động sinh lí của tế bào, từ đó biểu lộ thành tính trạng của cơ thể. Như vậy, thông qua prôtêin giữa gen và tính trạng có quan hệ mật thiết cùng với nhau, giỏi gen cách thức tính trạng.


Đúng(0)

Gen ( một quãng của ADN) (1) m
ARN (2) Protein (3) Tính trạng

Từ sơ trang bị trên, hãy giải thích :

- Mối contact giữa những thành phía bên trong sơ đồ dùng theo trơ thổ địa tự 1,2,3

- thực chất của mối contact trong sơ đồ.

Xem thêm: Chỉnh sửa hình ảnh chuyển tiền thành công để lừa đảo chiếm đoạt tài sản


#Sinh học tập lớp 9
1
Đỗ Khánh bỏ ra

- gene là khuôn mẫu mã để tổng hòa hợp m
ARN. M
ARN là khuôn chủng loại để tổng vừa lòng axit amin cấu thành phải protein. Protein chịu ảnh hưởng tác động của môi trường thiên nhiên trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

- thực chất của mối contact là trình tự các nụleotit trong ren (ADN) qui định trình tự những nucleotit trong ARN, thông qua đó quy định trình tự những axit amin cấu thành protein. Protein gia nhập vào kết cấu hoạt động sinh lí của tế báo, từ bỏ đó biểu lộ thành tính trạng của cơ thể.


Đúng(0)
Bản chất của mối quan hệ giữa gen cùng tính trạng trong sơ đồ: gene → m
ARN → Prôtêin → tính trạng là A.trình tự các axitamin vào phân tử prôtêin được lao lý bởi trình tự các nuclêôtit bên trên ADN B.sau lúc hình thành, m
ARN thực hiện tổng hợp prôtêin sinh hoạt trong nhân C.khi ribôxôm vận động và di chuyển trên m
ARN thì prôtêin đặc thù được xuất hiện làm đại lý cho sự biểu thị các tính trạng D.Cả A, B...
Đọc tiếp

Bản chất của mối quan hệ giữa gen cùng tính trạng vào sơ đồ: gene → m
ARN → Prôtêin → tính trạng là

A.trình tự những axitamin vào phân tử prôtêin được quy định bởi trình tự những nuclêôtit bên trên ADN

B.sau khi hình thành, m
ARN thực hiện tổng thích hợp prôtêin nghỉ ngơi trong nhân

C.khi ribôxôm di chuyển trên m
ARN thì prôtêin đặc trưng được xuất hiện làm cơ sở cho sự biểu lộ các tính trạng

D.Cả A, B cùng C


#Sinh học tập lớp 9
1
Đỗ Khánh bỏ ra

Đáp án A

Bản chất của quan hệ giữa gen cùng tính trạng vào sơ đồ: gene → m
ARN → Prôtêin → tính trạng là: trình tự các axitamin vào phân tử prôtêin được công cụ bởi trình tự các nuclêôtit bên trên ADN


Đúng(0)
m
ARN->Protein->Tính+trạng" class="olm-text-link">

Điểm không giống nhau giữa NST thường với NST giới tính

Nêu phiên bản chất,mối liên hệ giữa gen cùng tính trạng qua sơ đồ:

Gen (1 đoạn của ADN)->m
ARN->Protein->Tính trạng


#Sinh học lớp 9
1
anh vũ
NST thường NST giới tính
cấu trúc- có nhiều cặp , trong tế bào sinh dưỡng tồn tại tương đồng -có một cặp đồng dạng hoặc ko đồng dạng tùy giới, loài
-gen tồn tại thành cặp allen-chứa hầu hết các gene của cơ thể

-gen tồn tại thành từng cặp giỏi từng chiếc tuỳ thuộc vào vùng gene trên NST của giới , loài

-chỉ chứa một số ít gen

chức năng-mang hầu hết các ren quy định tính trạng thường ko tương quan đến giới tính-gen đột biến lặn bên trên NST thường biểu hiện chậm

mang gen quy định giới tính ,ngoài ra còn sở hữu gen quy định các tính trạng sinh dục phụ liên quan đến giới tính

- gen đột biến lặn trên NST giới tính có thể biểu hiện ngay trong đời cá thể

ý sau ko bik

*


Đúng(0)
Mối quan hệ giới tính giữa gen cùng tính trạng được biểu lộ qua sơ đồ vật A.Gen (ADN) → t
ARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng B.Gen (ADN) → m
ARN → t
ARN → Prôtêin → Tính trạng C.Gen (ADN) → m
ARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng D.Gen (ADN) → m
ARN → t
ARN → Pôlipeptit → Tính...
Đọc tiếp

Mối tình dục giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ

A.Gen (ADN) → t
ARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng

B.Gen (ADN) → m
ARN → t
ARN → Prôtêin → Tính trạng

C.Gen (ADN) → m
ARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng

D.Gen (ADN) → m
ARN → t
ARN → Pôlipeptit → Tính trạng


#Sinh học lớp 9
1
Đỗ Khánh đưa ra

Đáp án C

Mối quan hệ tình dục giữa gen với tính trạng là gene (ADN) → m
ARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng

Theo trình tự media tin di truyền từ gen bộc lộ thành tính trạng


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học rất có thể bạn thân thiện ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ sản phẩm Đóng

- Gen sở hữu thông tin cấu tạo nên phân tử protein. Gen chỉ gồm trong nhân tế bào là nhà yếu, nhưng mà prôtêin lại được tổng vừa lòng ở tế bào chất → giữa gen cùng protein đề xuất có mối quan hệ với nhau thông qua 1 cấu trúc trung gian như thế nào đó.

- cấu trúc trung gian đó là phân tử ARN được tạo thành thông qua quy trình phiên mã.

- ARN được hình thành → rời ngoài nhân → tế bào chất → tổng đúng theo chuỗi axit amin (dịch mã) → Phản ánh quan hệ mật thiết thân ARN và protein

- Thành phần tham gia dịch mã: phân tử m
ARN, t
ARN, riboxom, các axit amin thoải mái của môi trường.

- Diễn biến:


*

+ m
ARN ra khỏi nhân đến riboxom để gia công khuôn mẫu tổng vừa lòng protein.

+ các t
ARN với axit amin vào riboxom khớp với m
ARN theo nguyên tắc bổ sung cập nhật A-U, G-X, tiếp đến đặt axit amin vào đúng vị trí.

+ khi riboxom dịch đi một nấc trên m
ARN thì một axit amin được nổi tiếp vào chuỗi.

+ lúc riboxom được dịch chuyển hết chiều nhiều năm của m
ARN thì chuỗi axit amin được tổng hợp dứt và tách bóc khỏi riboxom, riboxom bóc tách ra thành 2 tè phần.

- Kết quả: tạo thành chuỗi pôlipeptit gồm những axit amin cùng với trình tự bố trí được khí cụ bởi trình tự sắp xếp những nuclêôtit trên m
ARN.


II. MỐI quan tiền HỆ GIỮA gene VÀ TÍNH TRẠNG


Mối quan hệ tình dục giữa gen và tính trạng được biểu diễn bằng sơ đồ gia dụng sau:


*

+ mọt liên hệ

- ADN có tác dụng khuôn mẫu để tổng hợp phân tử m
ARN

- m
ARN làm cho khuôn mẫu mã để tổng vừa lòng chuỗi axit amin – cấu trúc bậc 1 của protein

- Prôtêin tham gia cấu tạo và chuyển động sinh lý của tế bào → biểu hiện tại thành tính trạng

→ Trình tự những nuclêôtit vào mạch khuôn của ADN lý lẽ tính trạng của cơ thể được biểu hiện.


*

Sơ đồ tư duy mối quan hệ giữa gen với tính trạng:


*


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 bên trên 63 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả

Giải cạnh tranh hiểu

Giải không đúng

Lỗi khác

Hãy viết chi tiết giúp clarice47.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện clarice47.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép clarice47.com gởi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.