- Chọn bài -Ôn tập: định nghĩa về phân số
Ôn tập: tính chất cơ phiên bản của phân số
Ôn tập: đối chiếu hai phân số
Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo)Phân số thập phân
Luyện tập
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Ôn tập: Phép nhân với phép chia hai phân số
Hỗn số
Hỗn số (tiếp theo)Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập Chung
Luyện tập chung
Ôn tập về giải toán
Ôn tập và bổ sung về giải toán
Luyện tập
Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)Luyện tập
Luyện tập chung
Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ dài
Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
Luyện tập
Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Luyện tập
Héc-ta
Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Khái niệm số thập phân
Khái niệm số thập phân (tiếp theo)Hàng của số thập phân. Đọc, Viết số thập phân
Luyện tập
Số thập phân bởi nhau
So sánh hai số thập phân
Luyện tập
Luyện tập chung
Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
Luyện tập
Viết các số đo cân nặng dưới dạng số thập phân
Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Cộng nhì số thập phân
Luyện tập
Tổng những số thập phân
Luyện tập
Trừ hai số thập phân
Luyện tập
Luyện tập chung
Nhân một trong những thập phân Với một vài tự nhiên
Nhân một vài thập phân với 10, 100, 1000Luyện tập
Nhân một số thập phân với một vài thập phân
Luyện tập
Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Phép chia Chia một số trong những thập phân cho một số tự nhiên
Luyện tập
Chia một vài thập phân đến 10, 100, 1000Chia một vài tự nhiên cho một trong những tự nhiên mà lại thương kiếm được là một trong những thập phân
Luyện tập
Chia một số tự nhiên cho một số trong những thập phân
Luyện tập
Chia một vài thập phân cho một vài thập phân
Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Tỉ số phần trăm
Giải toán về tỉ số phần trăm
Luyện tập
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)Luyện tập
Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Giới thiệu máy tính bỏ túi
Sử dụng máy vi tính bỏ túi nhằm giải toán về tỉ số phần trăm
Hình tam giác
Diện tích hình tam giác
Luyện tập
Luyện tập chung
Hình thang
Diện tích hình thang
Luyện tập
Luyện tập chung
Hình tròn. Đường tròn
Chu Vi hình tròn
Luyện tập
Diện tích hình tròn
Luyện tập
Luyện tập chung
Giới thiệu biểu đồ gia dụng hình quạt
Luyện tập về tính chất diện tích
Luyện tập về tính diện tích s (tiếp theo)Luyện tập chung
Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
Diện tích Xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
Luyện tập
Diện tích Xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương
Luyện tập
Luyện tập chung
Thể tích của một hình
Xăng-ti-mét khối. Đê-xi-mét khối
Mét khối
Luyện tập
Thể tích hình hộp chữ nhật
Thể tích hình lập phương
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Giới thiệu hình trụ. Reviews hình cầu
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Bảng đơn vị đo thời gian
Cộng số đo thời gian
Trừ số đo thời gian
Luyện tập
Nhân số đo thời gian. Với cùng một số
Chia số đo thời gian cho một số
Luyện tập
Luyện tập chung
Vận tốc
Luyện tập
Quãng đường
Luyện tập
Thời gian
Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Ôn tập về số từ bỏ nhiên
Ôn tập về phân số
Ôn tập về phân số (tiếp theo)Ôn tập về số thập phân
Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Ôn tập về đo độ dài với đo trọng lượng (tiếp theo)Ôn tập về đo diện tích
Ôn tập về đo thể tích
Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)Ôn tập về đo thời gian
Phép cộng
Phép trừ
Luyện tập
Phép nhân
Luyện tập
Phép chia
Luyện tập
Luyện tập
Ôn tập về những phép tính với số đo thời gian.Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
Luyện tập
Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một trong những hình
Luyện tập
Luyện tập chung
Một số dạng bài toán đã học
Luyện tập
Luyện tập
Luyện tập
Ôn tập về biểu đồ
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập Chung

Ôn tập: đặc điểm cơ bạn dạng của phân số


giữ hộ Đánh giá chỉ

Đánh giá chỉ trung bình 4 / 5. Số lượt tiến công giá: 1246

chưa xuất hiện ai đánh giá! Hãy là người đầu tiên reviews bài này.


--Chọn Bài--

↡- Chọn bài bác -Ôn tập: định nghĩa về phân số
Ôn tập: đặc thù cơ bản của phân số
Ôn tập: so sánh hai phân số
Ôn tập: đối chiếu hai phân số (tiếp theo)Phân số thập phân
Luyện tập
Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhị phân số
Ôn tập: Phép nhân cùng phép phân tách hai phân số
Hỗn số
Hỗn số (tiếp theo)Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập Chung
Luyện tập chung
Ôn tập về giải toán
Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán
Luyện tập
Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)Luyện tập
Luyện tập chung
Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ dài
Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
Luyện tập
Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Luyện tập
Héc-ta
Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Khái niệm số thập phân
Khái niệm số thập phân (tiếp theo)Hàng của số thập phân. Đọc, Viết số thập phân
Luyện tập
Số thập phân bằng nhau
So sánh nhì số thập phân
Luyện tập
Luyện tập chung
Viết những số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân
Luyện tập
Viết những số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân
Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Cộng nhị số thập phân
Luyện tập
Tổng các số thập phân
Luyện tập
Trừ nhì số thập phân
Luyện tập
Luyện tập chung
Nhân một vài thập phân Với một vài tự nhiên
Nhân một số trong những thập phân cùng với 10, 100, 1000Luyện tập
Nhân một vài thập phân với một số thập phân
Luyện tập
Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Phép phân chia Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Luyện tập
Chia một số thập phân mang lại 10, 100, 1000Chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những tự nhiên mà lại thương kiếm được là một số trong những thập phân
Luyện tập
Chia một số trong những tự nhiên cho một trong những thập phân
Luyện tập
Chia một trong những thập phân cho một số thập phân
Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Tỉ số phần trăm
Giải toán về tỉ số phần trăm
Luyện tập
Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)Luyện tập
Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo)Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Giới thiệu máy vi tính bỏ túi
Sử dụng máy tính bỏ túi nhằm giải toán về tỉ số phần trăm
Hình tam giác
Diện tích hình tam giác
Luyện tập
Luyện tập chung
Hình thang
Diện tích hình thang
Luyện tập
Luyện tập chung
Hình tròn. Đường tròn
Chu Vi hình tròn
Luyện tập
Diện tích hình tròn
Luyện tập
Luyện tập chung
Giới thiệu biểu trang bị hình quạt
Luyện tập về tính chất diện tích
Luyện tập về tính diện tích s (tiếp theo)Luyện tập chung
Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
Diện tích Xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Luyện tập
Diện tích Xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương
Luyện tập
Luyện tập chung
Thể tích của một hình
Xăng-ti-mét khối. Đê-xi-mét khối
Mét khối
Luyện tập
Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
Thể tích hình lập phương
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Giới thiệu hình trụ. Ra mắt hình cầu
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Bảng đơn vị đo thời gian
Cộng số đo thời gian
Trừ số đo thời gian
Luyện tập
Nhân số đo thời gian. Với một số
Chia số đo thời hạn cho một số
Luyện tập
Luyện tập chung
Vận tốc
Luyện tập
Quãng đường
Luyện tập
Thời gian
Luyện tập
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Ôn tập về số từ nhiên
Ôn tập về phân số
Ôn tập về phân số (tiếp theo)Ôn tập về số thập phân
Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)Ôn tập về đo diện tích
Ôn tập về đo thể tích
Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)Ôn tập về đo thời gian
Phép cộng
Phép trừ
Luyện tập
Phép nhân
Luyện tập
Phép chia
Luyện tập
Luyện tập
Ôn tập về các phép tính cùng với số đo thời gian.Ôn tập về tính chu vi, diện tích một trong những hình
Luyện tập
Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một số trong những hình
Luyện tập
Luyện tập chung
Một số dạng vấn đề đã học
Luyện tập
Luyện tập
Luyện tập
Ôn tập về biểu đồ
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung
Luyện tập chung

Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả mức giá dưới BẤT KỲ hình thức nào!


Rút gọn những phân số. Quy đồng mẫu những phân số. Tìm những phân số bởi nhau trong số phân số dưới đây:


Rút gọn các phân số: (dfrac1525); (dfrac1827); (dfrac3664).

Bạn đang xem: Ôn tập tính chất cơ bản của lớp 5

Phương pháp giải:

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:

- Xét xem tử số và mẫu mã số cùng phân chia hết mang lại số tự nhiên nào to hơn (1).

- phân tách tử số và mẫu mã số đến số đó.

Cứ có tác dụng như thế cho đến khi nhận thấy phân số tối giản.

Lời giải bỏ ra tiết:

(dfrac1525 = dfrac15:525:5 = dfrac35);

(dfrac1827 = dfrac18 :927:9 = dfrac23); 

(dfrac3664 = dfrac36:464 : 4 = dfrac916).


Quy đồng mẫu các phân số:

a) (dfrac23) và (dfrac58); b) (dfrac14) và (dfrac712); c) (dfrac56) và (dfrac38). 

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu số nhị phân số rất có thể làm như sau:

Lấy tử số và chủng loại số của phân số đầu tiên nhân với chủng loại số của phân số sản phẩm công nghệ hai.

Lấy tử số và mẫu số của phân số vật dụng hai nhân với mẫu số của phân số máy nhất.

Xem thêm: Nhân chia trước cộng trừ sau ??? vì sao phải nhân chia trước cộng trừ sau

Lời giải đưa ra tiết:

a) MSC: 24

(dfrac23= dfrac2 imes 83 imes 8 = dfrac1624); (dfrac58=dfrac5 imes 38 imes 3=dfrac1524).

b) MSC: 12

(dfrac14 = dfrac1 imes 34 imes 3 = dfrac312) ; không thay đổi (dfrac712).

c) MSC 24:

(dfrac56 = dfrac5 imes 46 imes 4 = dfrac2024); (dfrac38= dfrac3 imes 38 imes 3 = dfrac924).


bài bác 3


Video khuyên bảo giải


Tìm các phân số bằng nhau trong những phân số dưới đây:

(dfrac25;; ;quad dfrac47;; ;quaddfrac1230;; ;quaddfrac1221;; ;quaddfrac2035) (;; ;quaddfrac40100.) 

Phương pháp giải:

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản. Các phân số gồm phân số buổi tối giản đều nhau thì chúng bởi nhau.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(dfrac1230=dfrac12 :630: 6= dfrac25);

(dfrac1221=dfrac12:3 21:3= dfrac47);

(dfrac2035=dfrac20:5 35:5= dfrac47);

(dfrac40100=dfrac40 :20100: 20= dfrac25). 


Vậy (dfrac1230=dfrac40 100= dfrac25);
(dfrac1221=dfrac2035= dfrac47).
clarice47.com

Lý thuyết


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 47 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải không nên

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp clarice47.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện clarice47.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy bỏ
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép clarice47.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.