*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

+The+more...........................................................................2.+He+is+finding+it+easier+to+do+this+math+exercise+now.=>+He..." class="olm-text-link">

1. The children are excited with the difficult games.

Bạn đang xem: 1

=> The more...........................................................................

2. He is finding it easier to vì this math exercise now.

=> He is getting.....................................................................

3. Lớn Alan"s amazement, the passport office was closed when he arrived.

=> Alan was ............................................................................

4. I don"t intend to lớn tell you my plan.

=> I am not..............................................................................

5. What a wonderful performance!

=> How.......................................................................................


*

*

1. The children are excited with the difficult games.

=> The moredifficult the games are, the more excited the children are.

2. He is finding it easier to vì this math exercise now.

Xem thêm: Ý nghĩa nốt ruồi trên vai phải phụ nữ và đàn ông ý nghĩa 2023

=> He is gettingeasier in doing this math exercise now

3. Khổng lồ Alan"s amazement, the passport office was closed when he arrived.

=> Alan was ............................................................................

4. I don"t intend to tell youmy plan.

=> I am notintendingto tell you my plan.

5. What a wonderful performance!

=> Howwonderful performance!


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!
1. It’s difficult to lớn get a good job. Getting a good job2. His pronunciation is hard to lớn understand. It’s3. It’s difficult for us to lớn answer this question. This question4. Learning English is interesting. It is5. We couldn’t answer this question because it was very hard
The question6. Speaking English fluently is not easy. It7. It was impossible khổng lồ work in that condition. Working8. I fell asleep because the film was so boring
The film was so9. I’m too poor khổng lồ take a...
1. It’s difficult to lớn get a good job. Getting a good job2. His pronunciation is hard to lớn understand. It’s3. It’s difficult for us khổng lồ answer this question. This question4. Learning English is interesting. It is5. We couldn’t answer this question because it was very hard
The question6. Speaking English fluently is not easy. It7. It was impossible to lớn work in that condition. Working8. I fell asleep because the film was so boring
The film was so9. I’m too poor khổng lồ take a space trip. I’m not10. He is too short lớn be a goalkeeper. He isn’t11. I didn’t want lớn turn the TV off because it was a very good film
The film was12. He spoke so quickly that I couldn’t understand what he said
He spoke13. Mark is too young lớn see the horror film
Mark is14. He climbed the tree in order to lớn get a better view
He15. You should get up early so that you will have time to reviews your lesson
You should16. We should vị morning exercise regularly so as khổng lồ improve our health
We should17. She put on warm clothes so that she wouldn’t catch cold
She18. He hurried khổng lồ the station so as not lớn miss the train
He19. Mary went khổng lồ the library in order that she could borrow some books
Mary20. John gets up early so that he won’t be late for class
John21. We hurried lớn school so as not to be late
We22. Tom is saving up so that he can buy a new bicycle
Tom is23. He studies hard to lớn pass his exam
He24. The fridge was so heavy that we couldn’t move it
The fridge25. The gate is closed to lớn stop the children running into the road
The gate26. It was such a dirty beach that I decided not to lớn stay
The beach27. The water was so cold that the children could not swim in it
The water28.The cake was so hard that I couldn’t eat it
It was29. The children couldn’t go swimming because the sea was very rough
The sea30. Tom is not old enough khổng lồ drive the car
Tom is31. It was such bad news that Helen burst into tears
The news32. It was so late that nothing could be done
It was
#Tiếng anh lớp 7
0
Rewrite the second sentence in such a way that it has the same meaning as the one before it:1. It’s difficult khổng lồ get a good job. Getting a good job.....2. His pronunciation is hard to understand. It’s........3. It’s difficult for us lớn answer this question. This question.....4. Learning English is interesting. It is.......5. We couldn’t answer this question because it was very hard
The question.......6. Speaking English fluently is not easy.It..........7. It was...
Rewrite the second sentence in such a way that it has the same meaning as the one before it:1. It’s difficult to lớn get a good job. Getting a good job.....2. His pronunciation is hard khổng lồ understand. It’s........3. It’s difficult for us to answer this question. This question.....4. Learning English is interesting. It is.......5. We couldn’t answer this question because it was very hard
The question.......6. Speaking English fluently is not easy.It..........7. It was impossible lớn work in that condition. Working.........8. I fell asleep because the film was so boring
The film was so.........9. I’m too poor to lớn take a space trip. I’m not..........10. He is too short to lớn be a goalkeeper. He isn’t.........11. I didn’t want to lớn turn the TV off because it was a very good film
The film was..........12. He spoke so quickly that I couldn’t understand what he said
He spoke...........13. Mark is too young to see the horror film
Mark is............14. He climbed the tree in order to get a better view
He.............15. You should get up early so that you will have time to review your lesson
You should........16. We should do morning exercise regularly so as lớn improve our health
We should.........17. She put on warm clothes so that she wouldn’t catch cold
She...........18. He hurried to lớn the station so as not to miss the train
He...........19. Mary went to the library in order that she could borrow some books
Mary.......20. John gets up early so that he won’t be late for class
John........21. We hurried to school so as not khổng lồ be late
We..........22. Tom is saving up so that he can buy a new bicycle
Tom is..........23. He studies hard lớn pass his exam
He..............24. The fridge was so heavy that we couldn’t move it
The fridge..............25. The gate is closed to stop the children running into the road
The gate.............26. It was such a dirty beach that I decided not to lớn stay
The beach...........27. The water was so cold that the children could not swim in it
The water.........28.The cake was so hard that I couldn’t eat it
It was..........29. The children couldn’t go swimming because the sea was very rough
The sea...........30. Tom is not old enough lớn drive the car
Tom is...........31. It was such bad news that Helen burst into tears
The news.........32. It was so late that nothing could be done
It was...........
star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
*

14. The more difficult the games are, the more excited the children are.

15. The more I meet him, the more I hate him.

16. The less time my quái nhân has, the better he works

17. The more books you read, the more knowledge you will have

18. The more he speaks, the more bored people feel

19. The more the economy grow, the better people"s living condition is

20. The farther people travel, the more they learn

21. Her new house is smaller than her old one

22. My mother can cook better than me

23. The trắng dress is cheaper than the black one


Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này cố kỉnh nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
2 vote
Gửi
Hủy
Chưa gồm nhómTrả lời501

Cảm ơn

786


Tìm đc rồi nek


Chưa có nhómTrả lời

501

Cảm ơn

786


https://i.pinimg.com/236x/ff/df/4e/ffdf4edc47c7c2675101a6eeedca1e53.jpg


Chưa gồm nhómTrả lời

501

Cảm ơn

786


Ông để đi


Big City anh hùng TeamTrả lời

709

Cảm ơn

694


tui ưa thích avatar này hơn


Chưa bao gồm nhómTrả lời

501

Cảm ơn

786


Vậy nếu như tui mong muốn để Avt song với ông??
Goten trunks?


Big City anh hùng TeamTrả lời

709

Cảm ơn

694


sao cx đc


Chưa gồm nhómTrả lời

501

Cảm ơn

786


Ông thik vậy nào.Goten trunks giỏi Vegeta Goku


Chưa bao gồm nhómTrả lời

501

Cảm ơn

786


Avt siu ngầu


Đăng nhập nhằm hỏi chi tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK ANH 7 - TẠI ĐÂY

Bạn mong hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
- The older14. The children are excited with the difficult games.- The more15. I meet him much. I hate him much- The more16. My monster works better when he is pressed for time,- The less17. If you read many books, you will have much knowledge.- The more18. He speaks too much & ...

Sự kiện


Bạn mong muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?


Gửi yêu ước Hủy


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa đơn vị Intracom, è cổ Thái Tông, mong Giấy, Hà Nội.
Giấy phép tùy chỉnh thiết lập mạng làng mạc hội bên trên mạng số 331/GP-BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.