Tiếng Anh 6 Progress reviews 2 giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các thắc mắc tiếng Anh trang 58, 59, 60, 61 sách Chân trời sáng chế bài Progress đánh giá 2. Qua đó, thuận lợi làm các bài tập về nhà, cụ chắc kiến thức và kỹ năng để học xuất sắc môn giờ Anh 6 hơn.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 tập 2 trang 58


Soạn Progress review 2 lớp 6 được biên soạn bám sát đít theo lịch trình SGK Friends Plus Student Book - Chân trời sáng tạo 6, cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để biên soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới đây của Download.vn nhé:


Bài 1

Complete the words in the sentences. (Hoàn thành những từ vào câu.)

1. What vì chưng you think this animal is? It"s got long ears and a white tail. - It"s a r----- .

2. This small creature lives in & out of the water. It can jump. – It"s a f---!

3. The animal has got eight arms and it lives in the water. - Is it an o------?

4. What is this animal? It lives in a hot place và it can walk far without water. – It"s a c----.

5. We think this creature is beautiful. It can fly. - Is it a b--------?

6. These creatures live only in the water. They can swim fast. - They"re f---.

Trả lời:

1. Rabbit

(thỏ)

2. Frog

(ếch)

3. Octopus

(bạch tuộc)

4. Camel

(lạc đà)

5. Butterfly

(bướm)

6. Fish

(cá)

1. What vị you think this animal is? It"s got long ears and a trắng tail. - It"s a rabbit.

(Bạn nghĩ loài vật này là gì? Nó gồm một song tai dài và một chiếc đuôi màu trắng. - Đó là bé thỏ.)

2. This small creature lives in & out of the water. It can jump. – It"s a frog!

(Sinh vật nhỏ tuổi này sống trong và bên cạnh nước. Nó rất có thể nhảy. - Đó là nhỏ ếch!)

3. The animal has got eight arms và it lives in the water. - Is it an octopus?

(Con vật bao gồm tám chiếc tay với nó sống ở bên dưới nước. - Nó là bạch tuộc à?)

4. What is this animal? It lives in a hot place and it can walk far without water. – It"s a camel.

(Đây là con vật gì? Nó sinh sống ở nơi nóng cùng nó có thể đi xa cơ mà không buộc phải nước. - Đó là bé lạc đà.)

5. We think this creature is beautiful. It can fly. - Is it a butterfly?

(Chúng ta cho là sinh đồ này thật đẹp. Nó có thể bay. - có phải là con bướm không?)

6. These creatures live only in the water. They can swim fast. - They"re fish.

(Những sinh vật này chỉ sống bên dưới nước. Chúng có thể bơi nhanh. - bọn chúng là cá.)


Bài 2

Choose the correct words & complete the text. (Chọn từ đúng và dứt văn bản.)

Mountain gorillas

There are only about 900 gorillas now in the world & they are one of the (1)……….. Animals in Africa. For many people, the gorillas aren"t pretty or (2)……….. - some people say they have (3)……….. Faces. It"s true, they are a (4)……….. Colour - black or grey - & they aren"t (5)……….. Creatures like butterflies.

But they are some of the most interesting animals in the world. If we protect these amazing creatures, they can become (6)……….. Again.

1. A. Rarest b. Most common c. Most colourful

2. A. Common b. Dull c. Beautiful

3. A. Colourful b. Ugly c. Rare

4. A. Beautiful b. Rare c. Dull

5. A. Dull b. Colourful c. Ugly

6. A. More common b. Rarer c. Uglier

Trả lời:

1 – a. Rarest

2 – c. Beautiful

3 – b. Ugly

4 – c. Dull

5 – b. Colourful

6 – a. More common

Mountain gorillas

There are only about 900 gorillas now in the world & they are one of the (1) rarest animals in Africa. For many people, the gorillas aren"t pretty or (2) beautiful - some people say they have (3) ugly faces. It"s true, they are a (4) dull colour - đen or grey - và they aren"t (5) colourful creatures like butterflies.

But they are some of the most interesting animals in the world. If we protect these amazing creatures, they can become (6) more common again.

Dịch văn bản:

Khỉ bỗng nhiên núi

Hiện chỉ có khoảng 900 bé khỉ thốt nhiên trên quả đât và bọn chúng là trong số những loài động vật quý hiếm tốt nhất ở châu Phi. Đối với khá nhiều người, khỉ đột nhiên không xinh hay đẹp nhất - một số người nói rằng chúng có khuôn mặt xấu xí. Đó là sự việc thật, chúng có màu về tối - black hoặc xám - và chúng chưa hẳn là phần đa sinh vật dụng sặc sỡ như bướm.

Nhưng chúng là một trong những loài động vật hoang dã thú vị duy nhất trên cố kỉnh giới. Nếu bọn chúng ta bảo vệ những sinh vật tuyệt đối hoàn hảo này, chúng rất có thể trở lại phổ cập hơn.


Bài 3

Complete the sentences with a superlative adjective. (Hoàn thành câu với đối chiếu nhất của tính từ.)

1. This village isn"t noisy. It"s one of................(quiet) places in our country.

2. I lượt thích that Italian restaurant - they have...................... (big) pizzas in town!

3. The museum in our capital đô thị is fantastic. It"s one of.................. (interesting) museums in the world.

4. They never go to lớn that swimming pool. It"s............... (bad) swimming pool in the area.

5. This office building is horrible. It"s ................ (ugly) building in the city.

6. Bởi vì you like this park? - Yes, it"s one of.......................(beautiful) parks in the country.

7. There are a lot of rats in the world - they are one of........................ (common) animals.

8. We lượt thích that American actor. He is..................... (good) actor in Hollywood.

Trả lời:

1. The quietest

2. The biggest

3. The most interesting

4. The worst

5. The ugliest

6. The most beautiful

7. The most common

8. The best

1. This village isn"t noisy. It"s one of the quietest places in our country.

(Ngôi làng này sẽ không ồn ào. Nó là trong những nơi lặng tĩnh độc nhất vô nhị ở nước ta.)

2. I like that Italian restaurant - they have the biggest pizzas in town!

(Tôi thích nhà hàng quán ăn Ý kia - họ có các cái bánh pizza lớn số 1 trong thị trấn!)

3. The museum in our capital city is fantastic. It"s one of the most interesting museums in the world.

(Bảo tàng sinh sống thành phố hà nội thủ đô của shop chúng tôi thật hay vời. Nó là trong số những bảo tàng thú vị nhất trên nạm giới.)

4. They never go lớn that swimming pool. It"s the worst swimming pool in the area.

(Họ không khi nào đến hồ bơi đó. Đó là hồ bơi tệ duy nhất trong khu vực vực.)

5. This office building is horrible. It"s the ugliest building in the city.

(Tòa nhà công sở này thật kinh khủng. Đó là tòa công ty xấu xí nhất thành phố.)

6. Vị you like this park? - Yes, it"s one of the most beautiful parks in the country.

(Bạn có thích khu dã ngoại công viên này không? - Vâng, kia là một trong những công viên đẹp nhất cả nước.)

7. There are a lot of rats in the world - they are one of the most common animals.

(Có không hề ít loài con chuột trên thế giới - chúng là trong những loài động vật thịnh hành nhất.)

8. We lượt thích that American actor. He is the best actor in Hollywood.

(Chúng tôi ưa thích nam diễn viên bạn Mỹ đó. Anh ấy là diễn viên xuất sắc duy nhất ở Hollywood.)


Bài 4

Listen to the radio programme about polar bears. Write True or False. Nghe lịch trình phát thành về gấu bắc cực. Viết Đúng hay Sai.)

Polar bears can .... .

1. Grow khổng lồ 290 kilos

2. See colours

3. Jump two or more metres out of the water

4. Run up to lớn fourteen kilometres an hour

5. Swim for days

6. Survive a year without food

Nội dung bài nghe:

Man: Popular animals in danger program today is about polar bears. We"ve got the Lily Taylor with us from Manchester university. So, Lily polar bears are in danger and are now very rare.

Lily: Yes we think there are only about 20000 polar bears now in the world.

Man: That"s not many for its species.

Lily: Not at all.

Man: Tell us more about them.

Lily: Well, polar bears are very interesting creatures và today we know a lot more about them than before. They are very big animals and they can grow to lớn about 240 or 250 kilos. They"ve also got good eyes. They can see things far away và in màu sắc too.

Man: Oh that"s interesting.

Lily: They can jump more than 2 meters out of the water và they can also move fast.

Man: How fast can they run?

Lily: They can sometimes run at 40 kilometers an hour.

Man: Wow. That’s fast for a big animal.

Lily: Yes, they can run far too & also swim for a long time. Some polar bears swim for days khổng lồ find food.

Man: Really?

Lily: Yes, up to lớn 9 days we think.

Man: Wow, that"s a long time.

Lily: They can live for months without any food but they are big animals & of course food is one of the most important things for them.

Man: Well thank you very much for all the information about these amazing animals for more facts about polar bears you can look at our website all you can pick up...

Dịch bài nghe:

Người lũ ông: các động vật thông dụng đang gặp gỡ nguy hiểm trong chương trình bây giờ là gấu Bắc Cực. Bọn họ mời Lily Taylor trường đoản cú trường đh Manchester. Vậy, gấu bắc cực Lily đang chạm mặt nguy hiểm và hiện thời rất hiếm.

Lily: Vâng, cửa hàng chúng tôi nghĩ rằng bây giờ trên trái đất chỉ có tầm khoảng 20000 nhỏ gấu Bắc Cực.

Người bọn ông: số lượng đó là không nhiều cho các loài của nó.

Lily: không hề.

Người bầy ông: Hãy cho shop chúng tôi biết thêm về họ.

Lily: À, gấu Bắc cực là số đông sinh vật rất thú vị và ngày nay chúng ta biết nhiều hơn về chúng so với trước đây. Chúng là loài cồn vật rất cao và chúng có thể phát triển đến khoảng chừng 240 hoặc 250 kg. Chúng cũng đều có đôi mắt tốt. Chúng hoàn toàn có thể nhìn thấy phần đa thứ nghỉ ngơi xa và có màu sắc nữa.

Người bầy ông: Ồ, thiệt thú vị.

Lily: Chúng hoàn toàn có thể nhảy lên khỏi khía cạnh nước hơn 2 mét và bọn chúng cũng hoàn toàn có thể di đưa nhanh.

Người đàn ông: Chúng hoàn toàn có thể chạy nhanh đến mức nào?

Lily: Đôi lúc chúng có thể chạy với tốc độ 40 km một giờ.

Người đàn ông: Chà. Đối cùng với một loài vật lớn vận tốc đấy cấp tốc thật.

Lily: Vâng, chúng cũng hoàn toàn có thể chạy xa và bơi rất lâu. Một trong những con gấu Bắc Cực bơi lội nhiều ngày nhằm tìm thức ăn.

Người lũ ông: thật không?

Lily: Vâng, chúng tôi nghĩ là gồm tới 9 ngày.

Người đàn ông: Wow, chính là một thời gian dài.

Lily: Chúng có thể sống hàng tháng trời mà không đề nghị thức nên ăn gì nhưng bọn chúng là động vật lớn và tất nhiên thức ăn uống là giữa những thứ quan trọng nhất đối với chúng.

Người bầy ông: Cảm ơn bạn không hề ít vì toàn bộ thông tin về những con vật tuyệt vời này để tìm hiểu thêm tin tức về gấu Bắc cực, bạn cũng có thể xem trên trang web của chúng tôi tất cả hồ hết gì bạn có thể thu thập được ...

Trả lời:

1. False

2. True

3. True

4. False

5. True

6. False

Hướng dẫn dịch:

Gấu Bắc Cực rất có thể .....

1. Nặng mang đến 290 kg => Sai

2. Nhìn thấy màu sắc => Đúng

3. Nhảy ra khỏi mặt nước trường đoản cú 2 mét trở lên trên => Đúng

4. Chạy cấp tốc đến mười 4 km/h => Sai

5. Bơi trong vô số ngày => Đúng

6. Tồn tại 1 năm mà không có thức ăn uống => Sai


Bài 5

Write questions & short answers with can. (Viết câu hỏi và câu trả lời ngắn với “can”.)

Freddie

Anna & Kate

swim

x

speak French

x

play basketball

x

1. Freddie / swim /?

……………………………………

……………………………………

2. Anna & Kate / swim /?

……………………………………

……………………………………

3. Freddie / speak French/?

……………………………………

……………………………………

4. Anna và Kate / speak French /?

……………………………………

……………………………………

5. Freddie / play basketball/?

……………………………………

……………………………………

6. Anna and Kate / play basketball /?

……………………………………

……………………………………

Trả lời:

1. Can Freddie swim? - No, he can"t.

(Freddie có biết bơi lội không? - Không, anh ấy ko thể.)

2. Can Anna & Kate swim? - Yes, they can.

(Anna cùng Kate rất có thể bơi không? - Vâng, họ có thể.)

3. Can Freddie speak French? - Yes, he can.

(Freddie bao gồm nói được giờ Pháp không? - Vâng, anh ấy tất cả thể.)

4. Can Anna and Kate speak French? - No, they can"t.

(Anna và Kate nói theo một cách khác tiếng Pháp không? - Không, chúng ta không thể.)

5. Can Freddie play basketball? - No, he can"t.

(Freddie hoàn toàn có thể chơi nhẵn rổ không? - Không, anh ấy ko thể.)

6. Can Anna and Kate play basketball? - Yes, they can.

(Anna cùng Kate có thể chơi láng rổ không? - Vâng, họ bao gồm thể.)


Bài 6

Complete the questions with How and one of the words. (Hoàn thành các thắc mắc với How với một trong các các từ.)

far fast heavy many rare tall

1. .............can a whale swim? - Thousands of kilometres.

2. ……... Is your older brother? – One metre eighty-five.

3. ................can a wolf run? – Sixty kilometres an hour.

4. .................. Is an ostrich? - More than 100 kilos.

5. .............pandas are there in the zoo? - Two.

6. .............are these animals? - There are only fifty in the world now.

Trả lời:

1. How far

(bao xa)

2. How tall

(cao vậy nào)

3. How fast

(nhanh gắng nào)

4. How heavy

(nặng nắm nào)

5. How many

(bao nhiêu)

6. How rare

(hiếm nỗ lực nào)

1. How far can a whale swim? - Thousands of kilometres.

(Cá voi có thể bơi bao xa? - hàng trăm ngàn km.)

2. How tall is your older brother? – One metre eighty-five.

(Anh trai của công ty cao bao nhiêu? - Một mét tám mươi lăm.)

3. How fast can a wolf run? – Sixty kilometres an hour.

(Sói rất có thể chạy nhanh tới mức nào? - 60 km một giờ.)

4. How heavy is an ostrich? - More than 100 kilos.

(Một nhỏ đà điểu nặng trĩu bao nhiêu? - rộng 100 kg.)

5. How many pandas are there in the zoo? - Two.

(Có bao nhiêu con panda trong sở thú? - Hai.)

6. How rare are these animals? - There are only fifty in the world now.

(Những động vật hoang dã này hiếm tới mức nào? - hiện giờ trên quả đât chỉ có năm mươi con.)


Bài 7

Complete the dialogue with the words. There are five extra words. Hoàn thành bài bác hội thoại với những từ. Bao gồm 5 tự bị thừa.)

afraid but vị can can"t

OK or she Thanks weekend

Helen: Mum.

Mum: Yes, Helen?

Helen: Is it (1)…………. If I go to Sarah"s house for an hour?

Mum: No, I"m (2)…………...you can"t.

Helen: But Mum, why not? Her house isn"t far.

Mum: I"m sorry, (3)…………. It"s late & you"ve got school tomorrow.

Helen: Oh, OK. Can (4)…………. Go lớn her house on Saturday then?

Mum: Yes, of course you (5)…………. .

Helen: Great. (6)…………...., Mum.

Trả lời:

1. OK

2. Afraid

3. But

4. I

5. Can

6. Thanks

Helen: Mum.

(Mẹ ơi.)

Mum: Yes, Helen?

(Sao đấy, Helen?)

Helen: Is it OK if I go khổng lồ Sarah"s house for an hour?

(Có mang lại nhà Sarah khoảng tầm 1 tiếng có được không ạ?)

Mum: No, I"m afraid you can"t.

(Không, mẹ e rằng bé không thể.)

Helen: But Mum, why not? Her house isn"t far.

(Nhưng mẹ ơi, sao lại ko ạ? nhà của bạn ấy không xa lắm mà.)

Mum: I"m sorry, but it"s late and you"ve got school tomorrow.

(Mẹ hết sức tiếc, nhưng mà giờ vẫn muộn rồi và ngày mai con yêu cầu đi học.)

Helen: Oh, OK. Can I go lớn her house on Saturday then?

(Ồ, vâng. Vậy sản phẩm công nghệ Bảy bé đến nhà của bạn ấy được ko ạ?)

Mum: Yes, of course you can.

(Ừm, đương nhiên con tất cả thể.)

Helen: Great. Thanks, Mum.

(Thật tuyệt. Cảm ơn mẹ.)


Bài 8

Order the words to lớn make sentences. (Sắp xếp những từ để chế tác thành câu.)

1. Live / pandas / the mountains / of / in / China

Pandas… .

2. 160 kilos / adult pandas / weigh /to/up/ can

Adult pandas… .

3. In/ panda / now / danger / is/ the

The... .

4. Creatures / one / it"s / rarest / the / in / of / world / the

It"s… .

5. Is / problem / worst / the / human activity / like / farming

The... .

6. Can/you/ information/get/ websites / from / as / such / Save the Panda!

You… .

Trả lời:

1. Pandas live in the mountains of China.

(Gấu trúc sống ngơi nghỉ vùng núi Trung Quốc.)

2. Adult pandas can weigh up to 160 kilos.

(Gấu trúc trưởng thành có thể nặng tới 160 kg.)

3. The panda is now in danger.

(Gấu trúc thời buổi này đang gặp gỡ nguy hiểm.)

4. It’s one of the rarest creatures in the world.

(Nó là một trong những sinh đồ vật hiếm độc nhất vô nhị trên núm giới.)

5. The worst problem is human activity like farming.

(Vấn đề tồi tệ duy nhất là hoạt động vui chơi của con bạn như làm nông nghiệp.)

6. You can get information from websites such as Save the Panda!

Bạn hoàn toàn có thể lấy tin tức từ những trang web như Save the Panda!)


Bài 9

Look at the photos. Complete the sentences with school subjects or school words. (Nhìn những bức ảnh. Chấm dứt các câu với các môn học tốt từ chỉ ngôi trường học.)

1. I lượt thích s------.

2. This is my school n-------.

3. We love g--------.

Xem thêm: Rạn da chân bị rạn da - rạn da chân màu đỏ: nguyên nhân và cách khắc phục

4. She"s good at m----.

5. H----- is my favourite subject.

6. I-- is interesting.

Trả lời:

1. Science

2. Notebook

3. Geography

4. Maths

5. History

6. ICT

1. I like science.

(Tôi ưa thích môn Khoa học.)

2. This is my school notebook.

(Đây là vở ghi chép của tôi ở trường.)

3. We love geography.

(Chúng tôi ham mê địa lý.)

4. She"s good at maths.

(Cô ấy xuất sắc Toán.)

5. History is my favourite subject.

(Lịch sử là môn học mếm mộ của tôi.)

6. ICT is interesting.

(Công nghệ tin tức và truyền thông media rất thú vị.)


Bài 10

Choose the correct word. (Chọn từ đúng.)

1. Our project is about a special.....school. It goes along the river.

a. Private b. Primary c. Boat

2. That"s a.................school. Students live there.

a. Boarding b. Private c. Primary

3. The school in the photo is a very expensive.............school for older students.

a. Boat b. Private c. Primary

4. This is a………….. School. Young children come here every day.

a. Primary b. Secondary c. Boarding

5. These students here are over eleven years old. It"s a…………....school.

a. Primary b. Boat c. Secondary

Trả lời:

1 – c. Boat

2 – a. Boarding

3 – b. Private

4 – a. Primary

5 – c. Secondary

1. Our project is about a special boat school. It goes along the river.

(Dự án của cửa hàng chúng tôi là về một trường học trên thuyền sệt biệt. Nó đi dọc theo mẫu sông.)

2. That"s a boarding school. Students live there.

(Đó là 1 trong trường nội trú. Học viên sống ở đó.)

3. The school in the photo is a very expensive private school for older students.

(Ngôi trường trong ảnh là một trường bốn thục hết sức đắt đỏ giành cho học sinh khủng tuổi.)

4. This is a primary school. Young children come here every day.

(Đây là 1 trong những trường tiểu học. Trẻ nhỏ tuổi đến phía trên mỗi ngày.)

5. These students here are over eleven years old. It"s a secondary school.

(Những học viên này trên mười một tuổi. Đó là 1 trong những trường trung học.)


Bài 11

Write affirmative or negative sentences using the present continuous. (Viết câu khẳng định và tủ định sử dụng thì hiện tại tiếp diễn.)

1. I/ study / two languages ✓

.....................................

2. The students / wear / school uniforms x

.....................................

3. He / chat / to his best friend ✓

.....................................

4. She/ run/ for the school bus x

.....................................

5. We / have / a break from the lesson ✓

.....................................

6. I / learn/ a musical instrument x

.....................................

Trả lời:

1. I"m studying two languages.

(Tôi đã học nhì ngôn ngữ.)

2. The students aren"t wearing school uniforms.

(Học sinh không mặc đồng phục học tập sinh.)

3. He"s chatting to lớn his best friend.

(Anh ấy đang truyện trò với người bạn thân nhất của mình.)

4. She isn"t running for the school bus.

( Cô ấy không chạy theo xe buýt của trường.)

5. We"re having a break from the lesson.

(Chúng tôi vẫn tạm nghỉ ngơi sau bài xích học.)

6. I"m not learning a musical instrument.

(Tôi không học tập nhạc cụ.)


Bài 12

Listen khổng lồ Jack talking about his learning strategies và tick () the correct boxes. (Nghe Jack nói về giải pháp học tập và lưu lại vào ô đúng.)

My learning strategies - Jack Thompson

1. Write vocabulary in a notebook

2. Repeat new words

3. Practise pronunciation

4. Kiểm tra words in a dictionary

5. Ask questions in class

6. Read comics

7. Listen to songs

8. Concentrate at home

Nội dung bài nghe:

Woman: What language are you studying Jack?

Jack: I"m learning French at school.

Woman: Have a look at these learning strategies. Which ones vì you use?

Jack: Ah…Well not all of them. I"ve always got a notebook in class và I write new vocabulary in there.

Woman: Okay.

Jack: & when the teacher says a new word I normally repeat it. It"s good for my pronunciation. It"s important khổng lồ practice pronunciation I think.

Woman: Yes that"s true.

Jack: Hmm…Check words in the dictionary? I haven"t got a dictionary but I often check new words on the internet at home.

Woman: What about questions in class?

Jack: I don"t normally ask questions in class, but my friend Ben asks questions all the time so I don"t need to. Woman: và what about at home?

Jack: Yes I read easy French comics at trang chủ sometimes I"m reading a good comic at the moment but I don"t really listen khổng lồ French songs on the internet or the radio and… do I concentrated home? Yes, I always concentrate when I"m doing my homework then I can finish it I"m going khổng lồ play football.

Woman: Good idea.

Dịch bài xích nghe:

Người phụ nữ: ai đang học ngôn từ nào vậy Jack?

Jack: Tôi đang học giờ Pháp nghỉ ngơi trường.

Người phụ nữ: Hãy coi những chiến lược học tập này. Bạn sử dụng cái nào?

Jack: Ah… không hẳn tất cả. Tôi luôn luôn có một sổ tay ghi chép vào lớp và tôi viết từ bỏ vựng mới vào đó.

Người phụ nữ: Vâng.

Jack: cùng khi cô giáo nói một tự mới, tôi thường lặp lại nó. Nó giỏi cho phát âm của tôi. Tôi suy nghĩ điều đặc trưng là luyện vạc âm.

Người phụ nữ: Vâng, điều đó đúng.

Jack: Hmm… bình chọn từ vào từ điển? Tôi không tồn tại từ điển cơ mà tôi hay tra từ bắt đầu trên mạng internet ở nhà.

Người phụ nữ: Còn đặt câu hỏi trong lớp thì sao?

Jack: Tôi thường không đặt câu hỏi trong lớp, nhưng các bạn tôi, Ben luôn luôn đặt câu hỏi nên tôi không cần thao tác đó nữa.

Người phụ nữ: Còn trong nhà thì sao?

Jack: Vâng, tôi đọc truyện tranh nhẹ nhàng bởi tiếng Pháp sinh hoạt nhà. Đôi khi tôi hiểu một bộ chuyện tranh hay mà lại tôi không thực thụ nghe các bài hát giờ đồng hồ Pháp trên mạng internet hoặc radio và… Tôi có tập trung ở công ty không à? Vâng, tôi luôn tập trung lúc làm bài tập về nhà, tiếp đến tôi bao gồm thể kết thúc nó, tôi vẫn đi đá bóng.

Người phụ nữ: Ý kiến xuất xắc đấy.

Trả lời:

1. Write vocabulary in a notebook (viết trường đoản cú vựng vào sổ ghi chép)

2. Repeat new words (lặp lại trường đoản cú mới)

3. Practise pronunciation (thực hành phạt âm)

4. Kiểm tra words in a dictionary (kiểm tra từ trong từ điển)

5. Ask questions in classm (đặt câu hỏi trong lớp)

6. Read comics (đọc truyện tranh)

7. Listen to lớn songs (nghe những bài hát)

8. Concentrate at home (tập trung lúc ở nhà)


Bài 13

Order the words lớn make questions. (Sắp xếp những từ để chế tác thành câu hỏi.)

1. Students / those / having / are/ break/ a/ ?

.....................................................................

2. Words / are/ we/ new/ these / learning/ ?

.....................................................................

3. Making / Eva / some / is/ notes/ ?

.....................................................................

4. You/ running / why / school/ to/ are/ ?

.....................................................................

5. Are / animals / where / going / those /?

.....................................................................

6. What/ Robert/ going/ now/ is/ ?

.....................................................................

Trả lời:

1. Are those students having a break?

(Những học sinh này đang nghỉ giải lao à?)

2. Are we learning these new words?

(Chúng ta vẫn học đều từ mới này đúng không?)

3. Is Eva making some notes?

(Eva đang ghi chú à?)

4. Why are you running khổng lồ school?

(Tại sao các bạn lại chạy bộ đến trường?)

5. Where are those animals going?

(Những động vật kia đang đi đâu?)

6. What is Robert doing now?

(Hiện trên Robert đang làm gì?)


Bài 14

Complete the sentences using the present continuous or present simple form of the verbs. (Hoàn thành câu áp dụng thì hiện tại tại tiếp diễn hoặc thì lúc này đơn của đụng từ.)

do go like not listen

not live revise swim

1. My dad often ............... In the sea when it"s hot.

2. We"ve got an exam tomorrow, so we ......... Now.

3. ...............you................... History? - Yes, it"s my favourite subject.

4. Tom and Dan...............in our street. Their house is in the next town.

5. James is in his bedroom. ...............he...............his homework?"

6. Yasmin...............to school by train every day.

7. David has got his phone in his hand. He...............to the teacher at the moment.

Trả lời:

1. Swims

2. Are revising

3. Vày - like

4. Don’t live

5. Is - doing

6. Goes

7. Isn’t listening

1. My dad often swims in the sea when it"s hot.

(Bố tôi thường bơi ở biển cả khi trời nóng.)

2. We"ve got an exam tomorrow, so we are revising now.

(Ngày mai chúng tôi có bài xích kiểm tra, vì vậy ngay bây giờ chúng tôi đã ôn tập.)

3. Do you like history? - Yes, it"s my favourite subject.

(Bạn gồm thích lịch sử dân tộc không? - Vâng, chính là môn học yêu quý của tôi.)

4. Tom và Dan don’t live in our street. Their house is in the next town.

(Tom cùng Dan ko sống trê tuyến phố phố của bọn chúng tôi. Nhà của mình ở thị trấn bên cạnh.)

5. James is in his bedroom. Is he doing his homework?

(James đang của nhà ngủ của anh ý ấy. Anh ấy đang làm bài tập về nhà à?)

6. Yasmin goes to lớn school by train every day.

(Yasmin tới trường bằng tàu hỏa từng ngày.)

7. David has got his phone in his hand. He isn’t listening khổng lồ the teacher at the moment.

(David cầm smartphone của anh ấy trong tay. Hiện tại anh ấy ko lắng nghe giáo viên.)


Bài 15

Read the dialogue and choose the best answer. Write a letter (A-D) for each answer. (Đọc bài bác hội thoại và lựa chọn câu trả lời đúng. Viết chữ cái (A-D) cho mỗi câu trả lời.)

Luke: Hi Ben. (1)……………..

Ben: Oh, I"m reading my French notes. You"re good at French. (2)……………..

Luke: Car? It"s "voiture".

Ben: Sorry? (3)……………..

Luke: Yes, it"s ‘voiture’!

Ben: (4)……………..

Luke: V-O-I-T-U-R-E.

Ben: Great. Thanks, Luke.

A. How vày you spell that?

B. What are you doing?

C. How do you say "car" in French?

D. Can you say that again, please?

Trả lời:

1 - B

2 - C

3 - D

4 – A

Luke: Hi Ben. What are you doing?

(Chào Ben. Các bạn đang làm gì đó?)

Ben: Oh, I"m reading my French notes. You"re good at French. How vày you say "car" in French?

(Ồ, mình đang các ghi chú môn tiếng Pháp. Bạn xuất sắc tiếng Pháp mà. Trong tiếng Pháp “ô tô” nói nỗ lực nào nhỉ?)

Luke: Car? It"s "voiture".

(Ô đánh à? Là ‘voiture’.)

Ben: Sorry? Can you say that again, please?

(Sao cơ? Bạn tái diễn được không, làm cho ơn?)

Luke: Yes, it"s ‘voiture’!

(Ừm, là ‘voiture’.)

Ben: How vì chưng you spell that?

(Bạn tấn công vần từ đó nỗ lực nào?)

Luke: V-O-I-T-U-R-E.

Ben: Great. Thanks, Luke.

(Tuyệt vời. Cảm ơn, Luke.)


Bài 16

Complete the text with the words. There are five extra words. (Hoàn thành văn bản với các từ. Tất cả 5 trường đoản cú bị thừa.)

about big break compulsory finish

happy look old optional so this write

Hi Ivan,

I"m very (1)……….that you can come to lớn Scotland & visit our school next week.

Firrhill High School is a (2)……….school with 1,200 students. My house is in the centre of Leith, (3)………. . I go lớn school on foot.

Classes here always start at 8.30 & (4)………. At 3.30. There"s a (5)……….at 10.30 & lunch is at 12.45. Some subjects lượt thích English và maths are (6)………. . We need khổng lồ study them. Other subjects like languages are (7)……….. I lượt thích languages so I study Spanish and German.

Write soon,

Jamie

Trả lời:

1. Happy (vui)

2. Big (to/lớn)

3. So (vì vậy)

4. Finish (kết thúc)

5. Break (giờ giải lao)

6. Compulsory (bắt buộc)

7. Optional (tùy chọn)

Hi Ivan,

I"m very happy that you can come khổng lồ Scotland & visit our school next week.

Firrhill High School is a big school with 1,200 students. My house is in the centre of Leith, so I go to school on foot.

Classes here always start at 8.30 và finish at 3.30. There"s a break at 10.30 and lunch is at 12.45. Some subjects lượt thích English and maths are compulsory. We need to lớn study them. Other subjects like languages are optional. I lượt thích languages so I study Spanish and German.

Write soon,

Jamie

Dịch thư năng lượng điện tử:

Chào Ivan,

Mình khôn xiết vui vì bạn cũng có thể đến Scotland và thăm ngôi trường của chúng mình vào tuần tới.

Firrhill High School là 1 trong ngôi trường béo với 1.200 học tập sinh. Bên mình ở vị trí chính giữa Leith bắt buộc mình đi dạo đến trường.

- Chọn bài xích -Getting Started (trang 58 - 59 SGK tiếng Anh lớp 6 - liên kết tri thức)A Closer Look 1 (trang 60 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - kết nối tri thức)A Closer Look 2 (trang 61 - 62 SGK tiếng Anh lớp 6 - liên kết tri thức)Communication (trang 63 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - liên kết tri thức)Skills 1 (trang 64 - 65 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - liên kết tri thức)Skills 2 (trang 65 SGK giờ Anh lớp 6 - kết nối tri thức)Looking Back (trang 66 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - kết nối tri thức)Project (trang 67 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - kết nối tri thức)

Mục lục


Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6 – kết nối Tri Thức: tại đây

Unit 6 lớp 6 Getting Started trang 58 – 59

HAPPY NEW YEAR

1. Listen and read. (nghe và đọc)

*

Hướng dẫn dịch:

Linda:Phong ơi, vn có tổ chức triển khai năm bắt đầu không.

Phong:Có chứ. Chúng tớ có Tết.

Linda:Khi nào thì tới Tết.

Phong:Vào quãng thời hạn khác nhau. Trong năm này thì là hồi tháng một.

Linda:Các cậu làm gì trong cơ hội Tết?

Phong:Chúng tớ lau dọn nhà cửa và trang trí nhà bởi hoa.

Linda:Tết là thời gian mà mái ấm gia đình quay quần mặt nhau yêu cầu không?

Phong:Đúng vậy. Đó là quãng thời gian hạnh phúc với từng người.

Linda:Tuyệt thật đấy.

Phong:Ừ, và một điều hay ho nữa trong dịp Tết đó là trẻ em được nhận tiền lì xì.

Linda:Nghe thú vị đấy. Có điều gì quan trọng đặc biệt mà mọi fan nên có tác dụng không?

Phong:Mọi người thường nói “Chúc mừng năm mới” khi chạm mặt gỡ nhau và cấm kị đổ vỡ đồ vật gi cả.

2. What are Linda and Phong talking about? (Linda cùng Phong đang nói về điều gì?)

A. New Years in the world

B. Tet in Viet Nam

C. What khổng lồ eat & wear during Tet

(A. Năm mới tết đến trên chũm giới


B. Tết ngơi nghỉ Việt Nam

C. Ăn gì cùng mặc gì trong dịp Tết)

Đáp án: B

3. Complete the sentences about Tet with the information from the conversation in 1 (Hoàn thành câu nói đến dịp đầu năm dựa trên tin tức có trong khúc hội thoại)

Đáp án:

1. January

2. Homes

3. Gatherings

4. Lucky money

5. Break

1. This year Tet is in January.

2. We decorate our homes.

3. Tet is a time for family gatherings.

4. Children get lucky money.

5. People shouldn’t break anything.

Hướng dẫn dịch

1. Trong năm này Tết vào thời điểm tháng Một.

2. Chúng tôi trang trí đơn vị cửa.

3. đầu năm là thời gian để mái ấm gia đình quay quần bên nhau.

4. Trẻ em được trao tiền lì xì.

5. Phần đông người cấm kị đổ vỡ sản phẩm gì cả.

4. Match the words / phrases in the box with the pictures. (Nối các từ cùng với tranh)

*

Đáp án:

1.b

2.a

3.c

4.d

5. Game is it about TET?

Write two things or activities and share them with the class. The class listen và decide whether they are about or not about Tet. (Viết hai sản phẩm công nghệ hay hoaatj động và share với cả lớp. Cả lớp nghe và ra quyết định xem đầy đủ điều các em nói có phải là về Tết tuyệt không?