1. Choose words/ phrases from the box to describe the photos about other ways of communication. 

(Chọn từ/ nhiều từ trong size để mô tả những hình hình ảnh về rất nhiều cách tiếp xúc khác nhau.)

communicating non-verbally with animals

leaving a note

using codes

sending flowers

using signs

painting a picture

using body toàn thân language

 using music

*

Lời giải chi tiết:

1. Using music: sử dụng âm nhạc

2. Using signs: sử dụng vệt hiệu

3. Leaving a note: để lại lời nhắn

4. Painting a picture: vẽ một bức tranh

5. Communicating non-verbally with animals: giao tiếp không lời nói với động vật

6. Using codes: sử dụng mã

7. Sending flower: gửi hoa

8. Using body toàn thân language: sử dụng cơ thể


bài 2


Video lý giải giải


2. Communication technology. Match the words with the definitions. 

(Công nghệ giao tiếp. Nối đều từ với hầu như định nghĩa.)

1. Chat room

a. An online discussion group in which you can leave messages or post questions.

Bạn đang xem: Unit 10 lớp 8 a closer look 1

2. Multimedia

b. A phone that uses a telephone line for transmission.

3. Landline phone

c. A device with a touchscreen with functions similar lớn a computer, a digital camera, và a GPS device, in addition lớn a phone.

4. Smart phone

d. People join this mạng internet area khổng lồ communicate online. The conversations are sent immediately and are visible to lớn everyone there.

5. Message board

e. Multiple forms of communication on a computer including sounds, videos, video-conferencing, graphics, & texts.

Lời giải đưa ra tiết:

1 - d

2 - e

3 - b

4 - c

5 - a

1 - d.

chat room - People join this mạng internet area to lớn communicate online. The conversations are sent immediately and are visible khổng lồ everyone there.

(phòng chát - fan ta tham gia vào khoanh vùng Internet này để tiếp xúc trực tuyến. Đàm thoại được giữ hộ ngay mau lẹ và hiển thị cho mọi fan ở đó.)

2 - e. multimedia - Multiple forms of communication on a computer including sounds, videos, video-conferencing, graphics, & texts.

(đa phương tiện - Những hình thức đa phương tiện trong giao tiếp trên sản phẩm công nghệ vi tính bao gồm những âm thanh, video, hội nghị video, đồ họa và văn bản.)

3 - b. landline phone - A phone that uses a telephone line for transmission.

(điện thoại bao gồm dây - Một smartphone sử dụng một dây điện thoại thông minh để truyền tải.)

4 - c.

Xem thêm: If i were you - ncert solutions for class 9 english chapter 21

smart phone - A device with a touchscreen with functions similar to a computer, a digital camera, & a GPS device, in addition to a phone.

(điện thoại sáng ý - Một trang bị với một màn hình cảm ứng với chức năng tương tự như một thiết bị tính, một máy chụp hình kỹ thuật số với một thiết bị GPS (hệ thống xác định toàn ước - Global Positioning System), xung quanh một chiếc điện thoại.)

5 - a. message board - An online discussion group in which you can leave messages or post questions.

(Bảng tin nhắn - Một nhóm thảo luận trực tuyến mà trong các số đó bạc hoàn toàn có thể để lại tin nhắn hoặc đăng câu hỏi.)


3. Complete the diagram with the communication examples you have learnt so far. Some can be put in more than one category. Can you địa chỉ more ideas?

(Hoàn thành biểu đồ gia dụng với những ví dụ giao tiếp mà em từng học. Vài cái rất có thể được đặt trong hơn 1 loại. Em hoàn toàn có thể thêm không?)

*

Lời giải chi tiết:

Forms of communication: (Những hiệ tượng giao tiếp)

Verbal (lời nói): meeting face-to-face (gặp khía cạnh trực tiếp), clip chatting (gọi qua video), discussion group (nhóm thảo luận)

Non-verbal (phi ngôn ngữ): telepathy (thần giao giải pháp cảm), painting a picture (vẽ tranh), music (âm nhạc)

Multimedia (đa phương tiện): texting (nhắn tin), emailing (thư điện tử), social truyền thông (mạng làng mạc hội), a đoạn clip conference (họp qua video)


4. Debate. Choose one or more pairs of ways of communicating. Which one is better? Why?

(Tranh luận. Lựa chọn ra một hoặc nhiều cặp hơn về kiểu cách giao tiếp. Dòng nào tốt hơn? trên sao?)

*

Lời giải chi tiết:


- Email vs Snail mail

I think thư điện tử is better because it is so convenient & fast. 

(Tôi suy nghĩ thư điện tử giỏi hơn bởi nó thuận lợi và nhanh.)

- clip conference vs f2f meeting 

They are so convenient. People can liên hệ directly & get the direct result.

(Chúng vô cùng thuận tiện. Fan ta rất có thể liên hệ trực tiếp và lấy hiệu quả trực tiếp.)

- Mobile phone vs Landline phone

I think điện thoại phone is better because it is so convenient và people can bring them to everywhere.

(Tôi nghĩ smartphone di động tốt hơn vì chưng nó dễ ợt và số đông người rất có thể mang nó đi.)


6. Fill the gaps with the words in 5 and practise saying the sentences. Then listen và check.

(Điền vào cụ thể từng từ trong phần 5 và thực hành thực tế đọc những câu. Tiếp đến nghe với kiểm tra.) 

1. What"s his ? - He"s Japanese .

2. Try not to lớn use this word too often otherwise your text will become .

3. Sport can be either or non-competitive.

4. There"s a good that they will win.

5. Her khiêu vũ is impressive!

Phương pháp giải:

nationality (n): quốc tịch

repetitive (adj): lặp lại

competitive (adj): tính cạnh tranh

possibility (n): khả năng xảy ra

ability (n): khả năng (năng lực)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Nationality

2. Repetitive

3. Competitive

4. Possibility

5. Ability

 

1. What’s his nationality? – He’s Japanese.

(Quốc tịch anh ấy là gì? — Anh ấy là bạn Nhật.)

2. Try not to lớn use this word too often, otherwise, your text will become repetitive.

(Đừng cố gắng sử dụng trường đoản cú này quá thường xuyên nếu không thì bài văn của bạn sẽ mang tính lặp lại đấy.)

Phần A closer look 1 đã giới thiệu cho bạn học từ vựng tương quan đến chủ đề "communication" và biện pháp phát âm những từ có đuôi -ity, -itive. Bài học cũng giúp cho bạn học phân biệt các phương tiện tiếp xúc thông dụng. Nội dung bài viết sau là lưu ý giải bài tập trong sách giáo khoa.


5. Mark the stress for the following words, then listen and repeat 6. Fill the gaps with the words in 5 & practise saying the sentences. Then listen & check
*

A closer look 1 – Unit 10: Communication

Vocabulary

1. Choose words/ phrases from the box to lớn describe the photos about other ways of communication. (Chọn từ/ cụm từ trong size để diễn đạt những hình ảnh về hồ hết cách tiếp xúc khác nhau.)

Giải:

using music (Sử dụng âm nhạc) using signs (sử dụng ám hiệu)leaving a lưu ý (để lại lời nhắn)painting a picture (vẽ một bức hình)communicating non-verbally with animals (giao tiếp ko qua tiếng nói với hễ vật)using codes (sử dụng mã hóa)sending flower (gửi hoa)using body toàn thân land (sử dụng các bộ phận cơ thể)

2. Communication technology. Match the words with the definitions. (Công nghệ giao tiếp. Nối đều từ với phần lớn định nghĩa.)

Giải:

d. Chat room (phòng chát): tín đồ ta thâm nhập vào khu vực Internet này để giao tiếp trực tuyến.Đàm thoại được gởi ngay mau chóng và hiển thị mang đến mọi người ở đó.e.multimedia (đa phương tiện): Những hình thức đa phương tiện trong tiếp xúc trên trang bị vi tính bao hàm những âm thanh, video, hội nghị video, đồ họa và văn bản.b. Landline phone (điện thoại gồm dây): Một smartphone sử dụng một dây điện thoại để truyền tải.c. Smartphone (điện thoại thông minh): Một thứ với một màn hình cảm ứng với tác dụng tương từ bỏ như một sản phẩm công nghệ tính, một máy chụp hình kỹ thuật số cùng một vật dụng GPS (hệ thống xác định toàn mong - Global Positioning System), ko kể một loại điện thoại.a. Message board (Bảng tin nhắn): Một nhóm luận bàn trực đường mà trong các số đó bạc có thể để lại lời nhắn hoặc đăng câu hỏi.

3. Complete the diagram with the communication examples you have learnt so far. Some can be put in more than one category. Can you địa chỉ more ideas. (Hoàn thành biểu đồ gia dụng với số đông ví dụ giao tiếp mà các bạn từng học. Vài cái hoàn toàn có thể được để trong rộng 1 loại. Bạn có thể kể thêm không?)

Giải:

Forms of communication: (Những hình thức giao tiếp)

Verbal (dùng lời nói): meeting F2F,video conference, F2F discussion groupnon-verbal (không qua lời nói): using signs
Mutimedia (đa phương tiện): texting, email, snail mail

4. Debate. Choose one or more pairs of ways of communicating. Which one is better? Why? (Tranh luận. Lựa chọn ra một hoặc những cặp hơn về phong thái giao tiếp. Loại nào xuất sắc hơn? tại sao?)

Giải:

Video conference vs f2f meeting=> F2F meetingare more convenient. People can contact directly and get the direct result. (Gặp khía cạnh trực tiếp thuận lợi hơn. Bạn ta có thể liên hệ trực tiếp với lấy hiệu quả trực tiếp.)Mobile phone vs landline phone=> mobile phone is more convenient because we can communicate to lớn each other wherever we are. (Điện thoại di động dễ dãi hơn vì bạn cũng có thể giao tiếp cho dù ở bất kể đâu)Message board vs F2F discussion group=> Message board is better because it saves us time. (Nhắn tin thì giỏi hơn bởi nó tiết kiệm bọn họ rât các thời gian)Email vs snail mail=> e-mail is better because it is cheap & fast. (Thư năng lượng điện tử giỏi hơn vị nó rể với nhanh)

Pronunciation

Các từ gồm hậu tố là: -tion, -sion, -ity, -itive, -ety, -ic, -ical, -ous, -ian, -ai thì trọng âm rơi trước phần lớn hậu tố này.Ex:reo’graphic suggestion, "critical, oppor"tunity, ’positive

5. Mark the găng tay for the following words, then listen và repeat. (Đánh dấu nhấn cho hồ hết từ sau, tiếp đến nghe với lặp lại.)

Giải:

com"petitivein"fmitivere"petive"positivea"bility possi’bilitycuri"ositynatio’nality

6. Fill the gaps with the words in 5 and practise saying the sentences. Then listen and check. (Điền vào từng từ vào phần 5 và thực hành đọc các câu. Sau đó nghe và kiểm tra.)

Giải:

What’s his nationality? – He’s Japanese. (Quốc tịch anh ấy là gì? — Anh ấy là fan Nhật.)Try not khổng lồ use this word too often, otherwise, your text will become repetitive. (Đừng nỗ lực sử dụng tự này quá hay xuyên nếu không thì bài xích văn của bạn sẽ mang tính tái diễn đấy.)Sport can be either competitive or non-competitive. (Thể thao hoàn toàn có thể mang tính tuyên chiến đối đầu hoặc không mang tính chất cạnh tranh.)There’s a good possibility that they will win. (Có một khả năng giỏi rằng họ đã chiến thắng.)Her nhảy đầm ability is impressive! (Khả năng nhảy của cô ấy ấy thiệt ấn tượng!)