H2PO4, Pb(OH)2, HBr
O, HF, HCIO4. - Olm
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

a) K2S → 2K+ + S2_

b) Na2HPO4 → 2Na+ +. HPO42-HPO42- H+ + PO43-

c) Na
H2PO4 → Na+ + H2PO4-H2PO4- H+ + HPO42-HPO42- H+ + PO43-

d) Pb(OH)2 Pb2+ + 2OH- : phân li hình dạng bazơ
H2Pb
O2 2H+ + Pb
O22- : phân li loại axit

e) HBr
O H+ + Br
O-

g) HF H+ + F-

h) HCl
O4 → H++ Cl
O4-.

Bạn đang xem: Viết phương trình điện li na2hpo4


(K_2S ightarrow2K^++S^2-)

(Na_2HPO_4 ightarrow2Na^++HPO_4^2-)

(HPO_4^2-underrightarrowleftarrowH^++PO_4^3-)

(Na
H_2PO_4 ightarrow Na^++H_2PO_4^-)

(H_2PO_4^-underrightarrowleftarrowH^++HPO_4^2-)

(HPO_4^2-underrightarrowleftarrowH^++PO_4^3-)

(Pbleft(OH ight)_2underrightarrowleftarrowPb^2++2OH^-)

(Pbleft(OH ight)_2underrightarrowleftarrow2H^++Pb
O_2^2-)

(HBr
OunderrightarrowleftarrowH^++Br
O^-)

(HFunderrightarrowleftarrowH^++F^-)

(HCl
O_4 ightarrow H^++Cl
O_4^-)


Đúng(0)
Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!
Cho những phát biểu sau: 1. Ba
SO4, Fe(OH)2 là phần nhiều chất điện li yếu hèn 2. Ag
Cl, Ca
CO3 là mọi chất không dẫn điện bởi chúng điện li yếu 3. Ca
Cl2 nóng chảy không dẫn năng lượng điện được 4. CH3COOH là axit một nấc, H3PO4 là axit ba nấc 5. Na
HCO3, Na
H2PO4, Na
HSO4 là các muối axit Số tuyên bố đúng là: A.2 B.3 C.4 ...
Đọc tiếp

Cho những phát biểu sau:

1. Ba
SO4, Fe(OH)2 là những chất điện li yếu

2. Ag
Cl, Ca
CO3 là phần đông chất ko dẫn điện vày chúng năng lượng điện li yếu

3. Ca
Cl2 lạnh chảy không dẫn điện được

4. CH3COOH là axit một nấc, H3PO4 là axit tía nấc

5. Na
HCO3, Na
H2PO4, Na
HSO4 là các muối axit

Số tuyên bố đúng là:

A.2

B.3

C.4

D.5


#Mẫu giáo
1
Ngô quang Sinh

4. CH3COOH là axit một nấc, H3PO4 là axit bố nấc

5. Na
HCO3, Na
H2PO4, Na
HSO4 là những muối axit

ĐÁP ÁN A


Đúng(0)
Cho các phát biểu sau: 1. Ba
SO4, Fe(OH)2 là đầy đủ chất năng lượng điện li yếu đuối 2. Ag
Cl, Ca
CO3 là hồ hết chất ko dẫn điện vì chưng chúng điện li yếu ớt 3. Ca
Cl2 lạnh chảy không dẫn điện được 4. CH3COOH là axit một nấc, H3PO4 là axit cha nấc 5. Na
HCO3, Na
H2PO4, Na
HSO4 là các muối axit Số phát biểu đúng là: A.2 B.3 C.4...
Đọc tiếp

Cho những phát biểu sau:

1. Ba
SO4, Fe(OH)2 là các chất năng lượng điện li yếu

2. Ag
Cl, Ca
CO3 là hầu như chất ko dẫn điện vì chúng điện li yếu

3. Ca
Cl2 lạnh chảy ko dẫn điện được

4. CH3COOH là axit một nấc, H3PO4 là axit ba nấc

5. Na
HCO3, Na
H2PO4, Na
HSO4 là những muối axit

Số phát biểu đúng là:

A.2

B.3

C.4

D.5


#Mẫu giáo
1
Ngô quang quẻ Sinh

Các trường thích hợp thỏa mãn: 4 - 5

ĐÁP ÁN A


Đúng(0)

Cho các chất sau: H2O, HF, Na
Cl
O, CH3COOH, H2S, Cu
SO4, Ba(OH)2. Số chất thuộc nhiều loại điện li yếu đuối là

A. 6.

B.5.

C. 3.

D.4.


#Mẫu giáo
1
Ngô quang quẻ Sinh

Chọn D.

Chất năng lượng điện li yếu là H2O, HF, CH3COOH, H2S.


Đúng(1)

Cho những chất sau: H2CO3, Al2(SO4)3, HNO3, glucozơ, C2H5OH, Na
OH, CH3COOH, Ba(OH)2, HF. Số hóa học điện li khỏe mạnh là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án B

Chất năng lượng điện li dũng mạnh là chất khi chảy trong nước, các phân tử hòa tan các phân li ra ion.

Các chất điện li to gan bao gồm: axit mạnh, bazơ khỏe khoắn và hầu như các muối.

Trong các chất trên, bao gồm 4 chất điện li bạo dạn là Al2(SO4)3, HNO3, Na
OH, Ba(OH)2

Phương trình năng lượng điện li của các chất

*


Đúng(0)
Cho những chất sau: H g C l 2 , H F , C 2 H 5 O H , H C l O 2 , B a ( O H ) 2 , H C l O 3 , C H 3 C O O H , B a S O 4 , H g ( C N ) 2 , F e C l 2 , N a 2 ...
Đọc tiếp

Cho các chất sau: H g C l 2 , H F , C 2 H 5 O H , H C l O 2 , B a ( O H ) 2 , H C l O 3 , C H 3 C O O H , B a S O 4 , H g ( C N ) 2 , F e C l 2 , N a 2 C O 3 , H I , C u B r 2 . Trong số chất trên, số chất điện li yếu đuối là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5


#Mẫu giáo
1
Ngô quang quẻ Sinh

Chất năng lượng điện li yếu ớt là chất khi rã trong nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà tan phân li ra ion,

phần còn sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch.

Xem thêm: 169+ Tranh Tô Màu Đồ Ăn Cute, Dễ Thương, Có Hình Mẫu, Tranh Tô Màu Thức Ăn Cute, Dễ Thương, Có Hình Mẫu

Các chất điện li yếu là các axit yếu hoặc bazơ yếu.

Trong những chất trên, số hóa học điện li yếu hèn là: H g C l 2 , H F , H C l O 2 , C H 3 C O O H , H g ( C N ) 2

Chú ý: Các chất như B a S O 4 là chất kết tủa (tan siêu ít) nhưng hồ hết phân tử tung lại phân ly hoàn toàn nên B a S O 4 là các chất điện ly mạnh.

→ Đáp án D


Đúng(0)
Cho các chất: HCl, H2O, HNO3, HF, KNO3, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số hóa học điện li yếu là A. 5. B. 6. C. 7. D....
Đọc tiếp

Cho các chất: HCl, H2O, HNO3, HF, KNO3, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất điện li yếu ớt là

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 4


#Mẫu giáo
1
Ngô quang quẻ Sinh

Chọn D

Chất điện li yếu tất cả axit yếu, bazơ yếu, H2O và muối Hg
Cl2, Hg(CN)2


Đúng(0)
Cho các chất: Na
OH; HF; C6H5ONa; CH3COOH; C2H5OH, C12H22O11 (saccarozo); HCOONa; Na
Cl, H2SO4; C3H5(OH)3. Số chất điện ly và hóa học điện li to gan lớn mật là: A.8 cùng 6 B.7 với 5 C.7 và 6 D.8 và...
Đọc tiếp

Cho các chất: Na
OH; HF; C6H5ONa; CH3COOH; C2H5OH, C12H22O11 (saccarozo); HCOONa; Na
Cl, H2SO4; C3H5(OH)3. Số hóa học điện ly và chất điện li bạo phổi là:

A.8 với 6

B.7 cùng 5

C.7 cùng 6

D.8 và 5


#Mẫu giáo
1
Ngô quang Sinh

Các chất không điện li là saccarose ; glixerol ; ancol etylic=> gồm 7 hóa học điện li

Các hóa học điện li mạnh khỏe là: Na
OH ; C6H5ONa ; HCOONa ; Na
Cl ; H2SO4 => gồm 5 chất điện li mạnh

=>B


Đúng(0)
Cho những phản ứng sau: (a) Na
OH + HCl → Na
Cl + H2O. (b) Cu(OH)2 + 2HCl → Cu
Cl2 + 2H2O. (c) Ba(OH)2 + H2SO4 → Ba
SO4↓ + 2H2O. (d) 2KOH + H2S → K2S + 2H2O. Số bội phản ứng bao gồm phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O là A. 2 B. 1 C. 3 D....
Đọc tiếp

Cho các phản ứng sau:

(a) Na
OH + HCl → Na
Cl + H2O.

(b) Cu(OH)2 + 2HCl → Cu
Cl2 + 2H2O.

(c) Ba(OH)2 + H2SO4 → Ba
SO4↓ + 2H2O.

(d) 2KOH + H2S → K2S + 2H2O.

Số bội nghịch ứng tất cả phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O là

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh

Chọn B.

(a) H+ + OH- → H2O.

(b) Cu(OH)2 + 2H+ → Cu2+ + 2H2O.

(c) bố + OH- + H+ + SO42- → Ba
SO4↓ + H2O.

(d) 2OH- + H2S → S2- + 2H2O.


Đúng(0)

Cho những chất sau: Cl2; KH2PO4; C3H5(OH)3; CH3COONa; HCOOH; Mg(OH)2 ; C6H6; NH4Cl; HF; H2S; H2SO3. Số hóa học điện ly trong dãy là

A. 9

B. 8

C. 6

D. 7


#Mẫu giáo
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án B

Các chất là:KH2PO4; CH3COONa; HCOOH; Mg(OH)2 ; NH4Cl; HF; H2S; H2SO3


Đúng(0)
xếp hạng
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần mon Năm

olm.vn


học liệu Hỏi đáp
các khóa học hoàn toàn có thể bạn thân yêu ×
Mua khóa huấn luyện và đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ
(Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ hàng Đóng

(Na_2HPO_4 ightarrow 2Na^+ + HPO_4^2-; HPO_4^2- ightleftharpoons H^+ + PO_4^3-)

(Na
H_2PO_4 ightarrow Na^+ + H_2PO_4^-; H_2PO_4^- ightleftharpoons H^+ + HPO_4^2-; HPO_4^2- ightleftharpoons H^+ + PO_4^3-)

(Pb(OH)_2 ightleftharpoons 2OH^- + Pb^2+)(phân li kiểu bazơ)

(Pb(OH)_2 ightleftharpoons 2H^+ + Pb
O_2^2-)(phân li kiểu axit)

(HBr
O ightleftharpoons H^+ + Br
O^-)

(HF ightleftharpoons H^+ + F^-)

(HCl
O_4 ightleftharpoons H^+ + Cl
O_4^-)


Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để thêm bình luận.


–1 ưa thích
*
đã trả lời5 mon 5, 2018bởi Bùi Hoàng Vũ Thành
Cử nhân(2.2k điểm)

K2S → 2K+ + S2-

Na2HPO4→ 2Na+ + HPO42-

HPO42- → H+ + PO43-

Na
H2PO4 → Na+ + H2PO4-

H2PO4- → H+ + HPO42-

HPO42- → H+ + PO43-

Pb(OH)2 → Pb2+ + 2OH- : phân li kiểu bazơ

H2Pb
O2 → 2H+ + Pb
O22- : phân li kiểu axit

HBr
O → H+ + Br
O-

HF → H+ + F-

HCl
O4 → H+ + Cl
O4-


Hãy singin hoặc đk để thêm bình luận.


Các thắc mắc liên quan


0 phiếu
1 trả lời5.0k lượt xem
Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau trong nước: Mg
SO4 , HCl
O3 , H2S , Pb(OH)2 , Li
OH
đã hỏi30 tháng 4, 2018trong hóa học lớp 11bởi anhthh_823 ● cộng tác Viên
Tiến sĩ(15.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời21.6k lượt xem
Trong số các chất sau đây chất nào điện li: H2S, SO2, Cl2, H2SO3, CH4, Na
HCO3, Ca(OH)2, HF, C6H6, Na
Cl
O ?
đã hỏi30 mon 4, 2018trong hóa học lớp 11bởi anhthh_823 ● hợp tác Viên
Tiến sĩ(15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời3.8k lượt xem
Na
F là chất điện li mạnh, HF là hóa học điện li yếu. Bằng phương thức nghiệm nào hoàn toàn có thể phân biệt được chúng? tế bào tả?
đã hỏi30 tháng 4, 2018trong chất hóa học lớp 11bởi anhthh_823 ● hiệp tác Viên
Tiến sĩ(15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời714 lượt xem
Độ điện li là gì ? cố nào là chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu hèn ? cho thí dụ cùng viết phương trình phân li của chúng
đã hỏi30 mon 4, 2018trong hóa học lớp 11bởi anhthh_823 ● hợp tác Viên
Tiến sĩ(15.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời165 lượt xem
Cho các dung dịch sau. Hóa học nào là hóa học điện li mạnh? hóa học nào là chất điện li yếu? chất nào không điện li?
Cho những dung dịch sau. Chất nào là hóa học điện li mạnh? hóa học nào là chất điện li yếu? chất nào không năng lượng điện li?
đã hỏi5 mon 5, 2019trong chất hóa học lớp 11bởi anhthh_823 ● cộng tác Viên
Tiến sĩ(15.3k điểm)
+3 phiếu
2 câu trả lời598 lượt xem
Phương trình năng lượng điện li: thêm vài ba giọt Na
OH vào phương trình CH3COOH, cân bằng vận động và di chuyển theo chiều nào?
CH3COOH điện li theo phương trình sau: CH3COOH CH3COO+ + H+ cân nặng bằng vận động và di chuyển theo chiều nào khi thêm vài ba giọt Na
OH ?
đã hỏi2 tháng 9, 2018trong chất hóa học lớp 11bởi amynguyen(-233 điểm)
+1 thích
1 trả lời125 lượt xem
Điều khiếu nại để xảy ra trao đổi ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li là gì ?
Lấy những thí dụ minh họa ?
đã hỏi30 mon 4, 2018trong chất hóa học lớp 11bởi anhthh_823 ● cộng tác Viên
Tiến sĩ(15.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời1.2k lượt xem
Phản ứng hiệp thương ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xẩy ra khi nào?
đã hỏi29 mon 4, 2018trong hóa học lớp 11bởi anhthh_823 ● hợp tác Viên
Tiến sĩ(15.3k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời132 lượt xem
Lấy một số thí dụ chứng minh rằng : thực chất của phản ứng trong dung dịch những chất năng lượng điện li là phản ứng giữa các ion.
đã hỏi30 mon 4, 2018trong hóa học lớp 11bởi anhthh_823 ● hợp tác Viên
Tiến sĩ(15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời503 lượt xem
Điều kiện để xảy ra phản ứng hội đàm ion vào dung dịch những chất năng lượng điện li là gì? đến ví dụ minh họa?
đã hỏi30 mon 4, 2018trong chất hóa học lớp 11bởi anhthh_823 ● hiệp tác Viên
Tiến sĩ(15.3k điểm)

HOT 1 giờ đồng hồ qua


Thành viên tích cực và lành mạnh tháng 06/2023
Phần thưởng hằng thángHạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
Về clarice47.com
...